Thư viện Quốc gia Việt Nam tổ chức Hội nghị viên chức và người lao động năm 2017

E-mail Print

Ngày 28/12/2017, Thư viện Quốc gia Việt Nam (TVQG) đã tổ chức Hội nghị viên chức và người lao động năm 2017. Hội nghị đã thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế trong công tác năm 2017 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Báo cáo tại Hội nghị đã nêu rõ: Năm 2017, TVQG đã thực hiện hiệu quả các mục tiêu và kế hoạch công tác đã đề ra, bám sát nội dung thi đua “Kỷ cương, sáng tạo, phát triển - Kỷ niệm 100 năm Thư viện Quốc gia Việt Nam”, đạt nhiều kết quả nổi bật như:

- Tổ chức thành công các hoạt động chào mừng và Lễ Kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập TVQG và lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước;

- Công tác thông tin, tuyên truyền, quảng bá phục vụ các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn của đất nước mang lại hiệu quả tích cực. Tổ chức thành công Ngày Hội Sách 2017 với chủ đề “Sách - Tri thức và phát triển xã hội” với nhiều hoạt động đổi mới… góp phần tích cực cổ vũ việc đọc sách, khẳng định những giá trị to lớn, vai trò quan trọng của sách trong đời sống xã hội;

- Đẩy mạnh công tác thu thập, thu nhận xuất bản phẩm lưu chiểu sách, luận án tiến sỹ; Bổ sung tài liệu ngoại văn qua nguồn trao đổi và biếu tặng tăng từ 10% đến 12% so với cùng kỳ năm trước; Xử lý kỹ thuật nghiệp vụ tài liệu đảm bảo chất lượng, tăng từ 17% đến 40% so với kế hoạch năm; Xây dựng, bổ sung nguồn tài liệu số, cơ sở dữ liệu trực tuyến góp phần đáng kể vào nguồn lực thông tin của TVQG;

- Nâng cao chất lượng phục vụ bạn đọc, đưa vào hoạt động Thư viện Văn hoá Thiếu nhi tại TVQG;

- Tổ chức thành công Hội nghị lần thứ 3 Mạng lưới quốc tế các Nhà cải cách thư viện mới nổi - Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á diễn ra từ 27-30/11/2017 với sự tham gia của gần 70 đại biểu là các Giám đốc Thư viện Quốc gia và Chủ tịch Hội Thư viện, các chuyên gia thư viện - thông tin, người làm công tác thư viện có kinh nghiệm từ 10 nước thành viên CONSAL;

- Chủ trì và triển khai, hoàn thành Dự án dịch và in Quy tắc biên mục “Mô tả và truy cập tài nguyên” - Ấn bản RDA tiếng Việt, với những ưu điểm nổi trội về tính khoa học, tính linh hoạt, thích ứng với môi trường số;

- Công tác hỗ trợ địa phương được quan tâm, chú trọng, tiếp tục vận động các cơ quan, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân tích cực ủng hộ sách, báo cho các thư viện tỉnh, thành phố, trường học, các xã nghèo, vùng núi, vùng bị bão lũ…;

- Điều kiện môi trường làm việc của công chức, viên chức được quan tâm, cải thiện, đáp ứng yêu cầu của các Phòng công tác chuyên môn về sắp xếp lại kho tàng, thay thế máy tính cũ, hỏng, khắc phục, sửa chữa hạ tầng cơ sở, cải tạo cảnh quan TVQG…;

- Tuyên truyền thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương khoá XII của Đảng tới toàn thể đảng viên, quần chúng; Tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong giai đoạn mới; Lãnh đạo, chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc tổ chức thành công Đại hội các Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020…

Bên cạnh đó, Hội nghị đã thông qua phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2018 với các nội dung: Tăng cường công tác giáo dục tư tưởng, kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng và hoạt động chung của đơn vị; Bám sát nội dung thi đua, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chuyên môn đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch từ 20-30%; Hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong việc tuyên truyền, quảng bá các sự kiện chính trị, giao lưu văn hoá lớn của đất nước; Tổ chức Ngày Hội Sách 2018; Triển khai kế hoạch tập huấn, hướng dẫn sử dụng Quy tắc biên mục “Mô tả và truy cập tài nguyên” - Ấn bản RDA tiếng Việt cho các thư viện, trung tâm thông tin, thư viện chuyên ngành và một số cơ sở đào tạo nghề thư viện trong cả nước; Tăng cường phát triển nguồn tài nguyên số và các bộ sưu tập thông tin tra cứu; Triển khai các Dự án xây dựng tiêu chuẩn quốc gia TCVN và đăng ký các đề tài nghiên cứu khoa học; Tiếp tục tập hợp, xây dựng Thư mục Luận án Tiến sỹ Việt Nam; Lập kế hoạch, đề xuất Lãnh đạo Bộ phương án cải thiện phần mềm quản trị thư viện điện tử; Tổ chức Đoàn cán bộ thư viện Việt Nam tham dự Đại hội cán bộ Thư viện các quốc gia Đông Nam Á lần thứ XVII tại Myanmar; Tích cực tham gia và thực hiện tốt nghĩa vụ thành viên của các tổ chức quốc tế và khu vực về thư viện như IFLA, RFN, CDNL, CDNL-AO, CONSAL…; Phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng miền Bắc triển khai Dự án “Cải tạo, nâng cấp TVQG giai đoạn I”; Duy trì triển khai hiệu quả và chất lượng các Dự án do Ngân sách Nhà nước cấp và các Dự án do nguồn hỗ trợ tài chính từ nước ngoài...

Phát biểu tại Hội nghị, bà Trịnh Thị Thuỷ - Uỷ viên Ban Cán sự, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã ghi nhận và đánh giá cao những thành tích của TVQG trong năm 2017, đồng thời đề nghị năm 2018, TVQG sẽ phát huy hơn nữa những kết quả đạt được, đầu tư thêm thời gian, công sức và trí tuệ để nghiên cứu và tìm tòi thêm những phương thức hoạt động mới, những mô hình có sức lan tỏa, thu hút sự tham gia của nhiều đối tượng bạn đọc; Với thương hiệu 100 năm tuổi, TVQG cần nghiên cứu, tiếp cận dưới góc độ khai thác những giá trị di sản văn hoá mà chỉ ở TVQG mới có; Nghiên cứu cách tiếp cận văn hoá, lựa chọn những nội dung giới thiệu tới công chúng để Thư viện trở thành điểm giới thiệu, quảng bá văn hoá với bạn đọc và du khách; Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng và hệ thống thư viện trong cả nước tham mưu cho Bộ trong công tác chuyên môn để xây dựng Dự thảo Luật đáp ứng đầy đủ nhu cầu thực tiễn của hoạt động thư viện; Tiếp tục đoàn kết, thống nhất, phát huy trí tuệ của tập thể và của các thế hệ đi trước, tiếp nối truyền thống một thế kỷ qua, xây dựng TVQG ngày càng phát triển.

Cùng ngày, Đảng bộ TVQG đã tổng kết công tác năm 2017. Năm qua, Đảng bộ TVQG đã cơ cấu, sắp xếp, tổ chức lại các Chi bộ trực thuộc, hoàn thiện, ổn định tổ chức, chỉ đạo các Chi bộ tiến hành Đại hội nhiệm kỳ 2017-2020. Đảng uỷ TVQG thường xuyên quan tâm và tạo điều kiện cho các hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong đơn vị; kịp thời tuyên truyền, phổ biến quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nắm bắt tình hình, tư tưởng của đảng viên, viên chức và người lao động. Trong năm 2018, Đảng bộ TVQG sẽ tiếp tục triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Chỉ thị của Bộ Chính trị, Chương trình hành động của Đảng uỷ TVQG thực hiện Nghị quyết Hội nghị TW 4, 5, 6 khoá XII của Đảng; Nghiêm chỉnh thực hiện Chỉ thị số 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết TW 4 “Một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay”; Nghị quyết 02-NQ/ĐUK ngày 27/10/2016 của Đảng uỷ Khối về “Đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương” tới toàn thể đảng viên, quần chúng; Tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong giai đoạn mới; Làm tốt công tác phát triển Đảng...

Hình ảnh cùng sự kiện

alt

Toàn cảnh Hội nghị

alt

Bà Nguyễn Ngọc Anh - Phó Giám đốc TVQG trình bày Báo cáo kết quả công tác năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018

alt

Bà Đỗ Thị Thu Hà - Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính năm 2017

alt

Ông Đỗ Công Lừng - Chủ tịch Công đoàn TVQG trình bày Báo cáo Tổng kết phong trào thi đua năm 2017

alt

Bà Lê Thị Thu Trang - Bí thư Đoàn Thanh niên trình bày Báo cáo Tổng kết hoạt động Đoàn Thanh niên cơ sở năm 2017

alt

Ông Lê Đức Thắng - Trưởng Ban Thanh tra nhân dân trình bày Báo cáo Tổng kết công tác thanh tra năm 2017

alt

Bà Kiều Thuý Nga - Giám đốc TVQG trả lời các kiến nghị và đề xuất của các phòng trong đơn vị

alt

Bà Dương Hương Giang - Viên chức phòng Quan hệ quốc tế phát biểu ý kiến tại Hội nghị

alt

Bà Trịnh Thị Thuỷ - Uỷ viên Ban Cán sự, Thứ trưởng Bộ VHTTDL phát biểu tại Hội nghị

alt

Bà Trịnh Thị Thuỷ - Uỷ viên Ban Cán sự, Thứ trưởng Bộ VHTTDL trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ VHTTDL cho các tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác nhân Kỷ niệm 100 năm TVQG

alt

Ông Phùng Minh Cường - Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ Bộ VHTTDL trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ VHTTDL cho các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác nhân Kỷ niệm 100 năm TVQG

alt

Bà Trịnh Thị Thuỷ - Uỷ viên Ban Cán sự, Thứ trưởng Bộ VHTTDL trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Văn hoá, Thể thao và Du lịch cho ông Michael DiGregorio - Trưởng đại diện Quỹ Châu Á tại Việt Nam

alt

Ông Nguyễn Tuấn Linh - Chủ tịch Công đoàn Bộ VHTTDL tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Văn hoá, Thể thao và Du lịch cho các cá nhân

alt

Bà Trịnh Thị Thuỷ - Uỷ viên Ban Cán sự, Thứ trưởng Bộ VHTTDL trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng cho các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017

alt

Ông Lê Ngọc Trung - Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc 02 năm liên tục

alt

Ông Nguyễn Tuấn Linh - Chủ tịch Công đoàn Bộ VHTTDL tặng Cờ Thi đua xuất sắc của Công đoàn Viên chức Việt Nam cho Công đoàn TVQG

alt

Bà Đoàn Quỳnh Dung - Phó Vụ trưởng Vụ Thư viện trao phần thưởng cho các tổ chức chính quyền, đoàn thể có đóng góp tích cực cho sự phát triển TVQG năm 2017

alt

Bà Kiều Thuý Nga - Giám đốc TVQG trao Quyết định khen thưởng cho các Tập thể lao động tiên tiến năm 2017

alt

Bà Đoàn Quỳnh Dung - Phó Vụ trưởng Vụ Thư viện trao Chứng nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở năm 2017 cho các cá nhân

alt

Ban Thanh tra nhân dân TVQG nhiệm kỳ 2018-2019

alt

Đồng chí Phùng Minh Cường - Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ Bộ VHTTDL phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2017

alt

Đồng chí Phùng Minh Cường - Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ Bộ VHTTDL trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên Hồ Tiến Dũng

alt

Đồng chí Kiều Thuý Nga - Bí thư Đảng uỷ TVQG trao tặng Giấy khen Tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu năm 2017

alt

Các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017 nhận Giấy khen của Đảng bộ TVQG

_____________

Tin Hồng Vân; Ảnh: Hùng Mạnh


Đọc thêm cùng chuyên mục: