Đảng Khối Nghiên cứu, Xuất bản, Báo chí tổ chức Hội nghị Giao ban tổng kết công tác đảng năm 2017

E-mail Print

Sáng ngày 21 tháng 12 năm 2017, tại Thư viện Quốc gia Việt Nam, Khối Nghiên cứu, Xuất bản, Báo chí thuộc Đảng bộ Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị Giao ban tổng kết công tác đảng năm 2017. Đồng chí Phùng Minh Cưởng - Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tới dự và chỉ đạo Hội nghị.

Đồng chí Phùng Minh Cường – Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ Bộ VHTTDL phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tại Hội nghị Giao ban, đồng chí Kiều Thúy Nga – Bí thư Đảng ủy Thư viện Quốc gia Việt Nam (TVQG), Trưởng Khối Nghiên cứu, Xuất bản, Báo chí đã trình bày Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2018 của Khối. Theo đó, năm 2017, cấp uỷ trong Khối tiếp tục tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn việc thực hiện cuộc vận động với nhiệm vụ chính trị cụ thể của từng đơn vị, việc thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu và thực hiện cải cách hành chính ở nhiều đơn vị đã có chuyển biến. Trong công tác thông tin, tuyên truyền, các cấp uỷ Đảng đã kịp thời thông tin, định hướng tư tưởng, dư luận trong đảng viên, tạo sự thống nhất cao đối với chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Tư tưởng các đảng viên trong Khối ổn định, không có biểu hiện phát sinh tư tưởng làm ảnh hưởng đến tình hình nội bộ, thực hiện tốt nhiệm vụ đảng viên, góp phần tích cực vào quá trình triển khai và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị. Năm 2017, cấp uỷ Đảng trong Khối đã hoàn thành việc rà soát công tác quy hoạch cấp uỷ nhiệm kỳ 2016-2020 và xây dựng quy hoạch cấp uỷ giai đoạn 2020-2025 theo quy định.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong Khối còn tồn tại một số hạn chế như: vẫn còn tình trạng đảng viên nắm bắt nội dung Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp bộ Đảng còn chung chung, chưa hiểu sâu, chưa chú ý tới việc liên hệ với thực tế và vận dụng vào công việc; việc liên hệ giữa các tổ chức cơ sở Đảng trong Khối còn chưa được thường xuyên.

 

Đồng chí Kiều Thuý Nga – Bí thư Đảng bộ Thư viện Quốc gia Việt Nam, Trưởng Khối Nghiên cứu, Xuất bản, Báo chí phát biểu tại Hội nghị

Trong phần thảo luận tại Hội nghị, đại diện cấp uỷ các tổ chức cơ sở Đảng trong Khối đã trao đổi, đóng góp cho dự thảo báo cáo, đồng thời nêu một số kiến nghị như: xem xét, chuyển đổi các nhà xuất bản trong Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch sang đơn vị sự nghiệp có thu như tinh thần Nghị quyết 19-NQ/TW về "Sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập"; có các cơ chế chính sách và giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp làm công tác xuất bản.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phùng Minh Cường - Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ Bộ VHTTDL đánh giá cao kết quả đạt được, ghi nhận những khó khăn của các đơn vị và đề nghị trong công tác xây dựng Đảng, các tổ chức cơ sở Đảng thuộc Khối tiếp tục nâng cao chất lượng Chi bộ theo tinh thần Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK ngày 19/8/2016 của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, trong đó: các Chi bộ cần duy trì sinh hoạt định kỳ; quan tâm phát triển đội ngũ đảng viên mới đảm bảo chất lượng; nâng cao chất lượng cấp uỷ, nêu cao tính gương mẫu của người đứng đầu, đồng chí Bí thư; thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, phân loại tổ chức đảng và đảng viên, lấy kết quả đánh giá, phân loại làm cơ sở đề ra chủ trương, giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế; tiếp tục học tập, quán triệt các Nghị quyết mới của Đảng như các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khoá XII, nắm rõ Quy định 102/QĐ-TW ngày 15/11/2017 về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm. Bên cạnh đó, đồng chí Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ cũng đề nghị các đơn vị thực hiện tốt chỉ đạo của cấp trên và tích cực triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018

_____________

Tin: Thu Phương; Ảnh: Hùng Mạnh.


Đọc thêm cùng chuyên mục: