Nghiệm thu cơ sở nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Đổi mới mô hình tổ chức quản lý và phương thức hoạt động thư viện Việt Nam”

E-mail Print

Thực hiện Hợp đồng số 19/HĐNCKH-KHCNMT ngày 10/01/2015 giữa Thư viện Quốc gia Việt Nam (TVQG) và Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường – Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc giao cho TVQG chủ trì tiến hành Đề tài nghiên cứu cấp Bộ, ngày 09/12/2015, TVQG đã tổ chức nghiệm thu cơ sở nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Bộ với đề tài “Đổi mới mô hình tổ chức quản lý và phương thức hoạt động thư viện Việt Nam” do ThS. Kiều Thuý Nga – Giám đốc TVQG làm chủ nhiệm.

Trong 2 năm 2014 - 2015, nhóm nghiên cứu đã triển khai việc khảo sát thực tế, thu thập thông tin, tổ chức hội thảo chuyên đề, toạ đàm lấy ý kiến chuyên gia nhằm đánh giá thực trạng tổ chức quản lý và phương thức hoạt động của các thư viện Việt Nam cũng như tham khảo một số mô hình và kinh nghiệm của nước ngoài trong tổ chức quản lý hoạt động thư viện. Từ những kết quả đánh giá của Đề tài, nhóm nghiên cứu đã đề xuất mô hình tổ chức quản lý cũng như phương thức hoạt động thư viện Việt Nam.

Hội đồng nghiệm thu cơ sở đã đánh giá cao quá trình và chất lượng nghiên cứu Đề tài và kết luận như sau: Đề tài mang tính cấp thiết có giá trị khoa học, lý luận và thực tiễn cao, nội dung nghiên cứu phù hợp với thuyết minh; Sử dụng phương pháp nghiên cứu khoa học phù hợp; Đây là một công trình đồ sộ, công phu mang tính khoa học và chuyên môn cao; Nội dung bao quát, toàn diện về mô hình quản lý thư viện các nước trên thế giới và thực trạng phương thức quản lý thư viện cũng như đề xuất mô hình tổ chức quản lý và phương thức hoạt động thư viện Việt Nam; Các nhóm giải pháp và đề xuất khả thi, phù hợp với quan điểm của Đảng, Nhà nước và xu hướng hội nhập của ngành Thư viện Việt Nam và thế giới.

Tuy nhiên, để Đề tài được hoàn thiện hơn, Hội đồng nghiệm thu đề nghị nhóm nghiên cứu cần bổ sung hoàn chỉnh các nội dung sau: Làm rõ hơn mối quan hệ trong sơ đồ tổ chức quản lý; Làm rõ hơn vai trò của Vụ Thư viện, TVQG trong tổ chức quản lý; Cần có văn bản kiến nghị đề xuất chi tiết hơn đối với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Chỉnh sửa một số lỗi văn bản trong nội dung Đề tài.

Sau khi thảo luận, đánh giá, Hội đồng nghiệm thu cơ sở đã thống nhất thông qua, có chỉnh sửa bổ sung và đề nghị cho phép Đề tài được tiếp tục bảo vệ ở cấp Bộ.

Hình ảnh cùng sự kiện

Toàn cảnh buổi Nghiệm thu

TS. Chu Ngọc Lâm - Chủ tịch Hội đồng điều hành buổi Nghiệm thu

ThS. Kiều Thuý Nga – Chủ nhiệm Đề tài báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu

PGS.TS. Nguyễn Thị Lan Thanh – Phản biện 1 đóng góp ý kiến cho Đề tài

TS. Nguyễn Huy Chương – Phản biện 2 đóng góp ý kiến cho Đề tài

CN. Phạm Thế Khang - Uỷ viên Hội đồng đóng góp ý kiến cho Đề tài

ThS. Nguyễn Văn Thiên - Uỷ viên Hội đồng đóng góp ý kiến cho Đề tài

ThS. Trần Mỹ Dung - Uỷ viên Hội đồng đóng góp ý kiến cho Đề tài

ThS. Trần Thị Phương Lan - Uỷ viên Thư ký Hội đồng đóng góp ý kiến cho Đề tài

Bà Trần Kim Quế - Chuyên viên Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ VHTTDL đóng góp ý kiến cho Đề tài

Ông Nguyễn Xuân Dũng – Phó Giám đốc TVQG phát biểu tại buổi Nghiệm thu

___________

Tin và ảnh: Hồng Vân


Đọc thêm cùng chuyên mục: