Hội thảo Phổ biến kiến thức và áp dụng tiêu chuẩn, chuẩn hoá nghiệp vụ cho hội viên trong hoạt động thư viện ở Việt Nam

E-mail Print

Trong những năm gần đây, chuẩn hoá hoạt động thư viện đã và đang là một vấn đề cấp bách được toàn ngành quan tâm. Để thực hiện chuẩn hoá, vấn đề phổ biến các kiến thức về tiêu chuẩn và chuẩn nghiệp vụ mới đến những người làm thư viện có ý nghĩa hết sức quan trọng. Được sự hỗ trợ của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, ngày 27/11/2015, tại Thư viện Quốc gia Việt Nam, Hội Thư viện Việt Nam đã khai mạc Hội thảo “Phổ biến kiến thức và áp dụng tiêu chuẩn, chuẩn hóa nghiệp vụ cho hội viên trong hoạt động thư viện ở Việt Nam”.

Tham dự Hội thảo có hơn 120 đại biểu đến từ các thư viện tỉnh, thành phố, trung tâm thông tin- thư viện các trường đại học, thư viện chuyên ngành, các cơ sở đào tạo ngành thư viện -thông tin.

Tiêu chuẩn hóa đã trở thành một xu thế và một yêu cầu đặt ra đối với hoạt động thư viện, đặc biệt trong bối cảnh toàn cầu hóa, đẩy mạnh hội nhập quốc tế và ứng dụng công nghệ thông tin hiện nay.Thông qua việc phổ biến các kiến thức về tiêu chuẩn và chuẩn nghiệp vụ, Hội thảo nhằm mục tiêu thống nhất nhận thức và những nội dung cần thiết chuẩn hóa về thuật ngữ, chuyên môn, nghiệp vụ, chia sẻ những giải pháp hữu hiệu để thúc đẩy quá trình chuẩn hóa, đảm bảo cho thư viện Việt Nam hội nhập và phát triển bền vững.

Các tham luận và ý kiến của các đại biểu được trình bày tại Hội thảo đã tập trung trao đổi, thảo luận các vấn đề: Thực trạng tiêu chuẩn hóa trong lĩnh vực thư viện ở Việt Nam;Các yêu cầu về xây dựng và ban hành thêm các TCVN và hoàn thiện các chuẩn nghiệp vụ liên quan đến hoạt động thư viện;Các giải pháp, biện pháp để triển khai các TCVN và chuẩn nghiệp vụ liên quan đến hoạt động thư viện; Vấn đề kiểm tra việc thực thi các tiêu chuẩn, chuẩn nghiệp vụ trong các thư viện…

Hình ảnh cùng sự kiện:

Toàn cảnh Hội thảo

Bà Vũ Dương Thuý Ngà - Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Thư viện phát biểu đề dẫn Hội thảo

Các đại biểu trình bày tham luận

Các đại biểu trình bày tham luận

Các đại biểu trình bày tham luận

Các đại biểu trình bày tham luận

Các đại biểu trình bày tham luận

Các đại biểu trình bày tham luận

Các đại biểu thảo luận

Các đại biểu thảo luận

Ông Lê Văn Viết – Chánh Văn phòng Hội Thư viện trả lời ý kiến các đại biểu

 

____________

Tin: Hồng Vân; Ảnh: Linh Giang


Đọc thêm cùng chuyên mục: