Lễ ký kết chương trình phối hợp “Hoạt động thư viện” giai đoạn 2015 - 2020

E-mail Print

         Ngày 28/9/2015, tại thành phố Vinh, Thư viện tỉnh Nghệ An và Thư viện tỉnh Xiêng Khoảng, CHDCND Lào đã tổ chức Lễ ký kết chương trình phối hợp “Hoạt động thư viện” giai đoạn 2015 – 2020.

Đây sẽ là hoạt động thường niên nằm trong khuôn khổ chương trình hợp tác phát triển “hoạt động thư viện” giai đoạn 2015-2020 với mục tiêu tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác này nhằm phát triển văn hóa đọc cho kiều bào và nhân dân tỉnh Xiêng Khoảng, giúp bà con đang sinh sống, làm việc trên đất nước bạn và các bạn Lào hiểu thêm về truyền thống văn hóa, tín ngưỡng, ngôn ngữ Việt, các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam góp phần tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị của nhân dân 2 tỉnh Nghệ An - Xiêng Khoảng nói riêng và hai nước Việt - Lào nói chung.

         Nội dung phối hợp giữa hai Thư viện bao gồm:

         - Về phía Thư viện tỉnh Nghệ An: Trao đổi kinh nghiệm về hoạt động thư viện; Đào tạo, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ người làm thư viện tỉnh Xiêng Khoảng khi có điều kiện phù hợp; Xây dựng vốn tài liệu tiếng Việt ban đầu và hàng năm cung cấp thêm vốn tài liệu cho phòng đọc sách tiếng Việt tại Thư viện tỉnh Xiêng Khoảng; Lập kế hoạch hoạt động cụ thể cho công tác tuyên truyền giới thiệu sách và tổ chức các hoạt động nhằm thu hút người dân đến Thư viện tỉnh Xiêng Khoảng.

         Về phía Thư viện tỉnh Xiêng Khoảng: Đảm bảo về trang thiết bị cần thiết của thư viện/ tủ sách như: Phòng thư viện, giá hoặc tủ để sách, bàn ghế cho bạn đọc, người quản lý sách, báo và phục vụ; Tổ chức phục vụ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho bạn đọc sử dụng vốn tài liệu, mở cửa thư viện theo ngày, giờ nhất định phù hợp với điều kiện của đơn vị. Bảo quản và phát huy vốn tài liệu mà Thư viện tỉnh Nghệ An xây dựng; Có trách nhiệm tổ chức công tác tuyên truyền và phát triển văn hóa đọc đến với cộng đồng.

         Dự kiến cuối năm 2015, tại Thư viện tỉnh Xiêng Khoảng sẽ ra mắt phòng Đọc sách tiếng Việt với trên 2.000 bản sách phục vụ đông đảo bà con Việt Kiều và nhân dân Lào.

Hình ảnh cùng sự kiện:

Lễ ký biên bản phối hợp hoạt động giữa Thư viện tỉnh Nghệ An và Thư viện tỉnh Xiêng Khoảng

 

_______________

Tin và ảnh: Hoàng Thị Thu Hoài – Thư viện tỉnh Nghệ An


Đọc thêm cùng chuyên mục: