Hội thảo “Thực trạng và giải pháp đổi mới mô hình tổ chức quản lý và phương thức hoạt động thư viện Việt Nam”

E-mail Print

Ngày 29/7/2015, Thư viện Quốc gia Việt Nam đã tổ chức Hội thảo “Thực trạng và giải pháp đổi mới mô hình tổ chức quản lý và phương thức hoạt động thư viện Việt Nam”.

Tham dự Hội thảo có bà Vũ Dương Thuý Ngà - Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Thư viện; đại diện Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường - Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; bà Kiều Thúy Nga - Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam; ông Phạm Thế Khang - Chủ tịch Hội Thư viện Việt Nam; các nhà khoa học, nhà quản lý; các chuyên gia trong lĩnh vực thư viện - thông tin, đại diện các thư viện tỉnh, thành phố, trung tâm thông tin - thư viện trường đại học, thư viện chuyên ngành, đa ngành trong cả nước.

Tổ chức quản lý và hoạt động thư viện có vai trò quan trọng, có tính quyết định đối với hiệu quả hoạt động thư viện. Những năm gần đây ở Việt Nam, với sự ứng dụng những thành tựu mới trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông cùng với xu thế hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng đã khiến các thư viện phải đối mặt với nhiều thách thức mới, tuy nhiên, điều đó cũng tạo cơ hội mới cho thư viện trong công tác tổ chức quản lý và hoạt động, thực hiện sứ mệnh xã hội của mình.

Hội thảo được tổ chức nhằm mục đích tìm hiểu, đánh giá thực trạng tổ chức quản lý, phương thức hoạt động của các thư viện ở Việt Nam, từ đó đưa ra các giải pháp đổi mới hình thức hoạt động, cũng như xây dựng mô hình quản lý thư viện phù hợp.

Các tham luận và ý kiến của các nhà khoa học, nhà quản lý, các chuyên gia được trình bày tại Hội thảo đã tập trung trao đổi, thảo luận những vấn đề liên quan đến cơ chế, chính sách, văn bản chỉ đạo của Nhà nước trong tổ chức quản lý hoạt động thư viện Việt Nam; thực trạng tổ chức quản lý và hoạt động thư viện Việt Nam; mô hình và giải pháp khả thi trong việc đổi mới tổ chức quản lý và hoạt động của thư viện Việt Nam…

Hình ảnh cùng sự kiện:

Toàn cảnh Hội thảo

ThS. Kiều Thuý Nga - Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam phát biểu đề dẫn Hội thảo

Tham luận của TS. Vũ Dương Thuý Ngà - Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Thư viện

Tham luận của ông Phạm Thế Khang – Chủ tịch Hội Thư viện Việt Nam

Tham luận của ThS. Bùi Xuân Đức – Giám đốc Thư viện KHTH thành phố Hồ Chí Minh

Tham luận của ThS. Nguyễn Thị Minh Chung - Viện Thông tin Khoa học Xã hội

Tham luận của ThS. Nguyễn Hoàng Vĩnh Vương – Giám đốc Trung tâm Học liệu - Đại học Cần Thơ

Tham luận của PGS.TS. Trần Thị Quý – Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

Tham luận của PGS.TS. Hoàng Đức Liên - Giám đốc Trung tâm Thông tin - Thư viện Lương Định Của, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

TSKH. Nguyễn Thị Đông – Viện Khoa học Thống kê phát biểu tại Hội thảo

____________

Tin: Thanh Hà; Ảnh: Đặng Dung


Đọc thêm cùng chuyên mục: