Ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa Cục Xuất bản, In và Phát hành và Thư viện Quốc gia Việt Nam

E-mail Print

Thực hiện hiệu quả Kế hoạch của Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về triển khai Chiến lược phát triển Văn hoá đọc, sáng ngày 15/4/2021, tại Thư viện Quốc gia Việt Nam (TVQG) diễn ra Lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa Cục Xuất bản, In và Phát hành với TVQG.

Tham dự Lễ ký kết có bà Trịnh Thị Thuỷ - Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; ông Hoàng Vĩnh Bảo - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; ông Nguyễn Nguyên - Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành; Bà Kiều Thúy Nga - Giám đốc TVQG; đại diện lãnh đạo Vụ Thư viện; Hội Thư viện Việt Nam cùng đại diện các cơ quan thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Các nội dung phối hợp công tác giữa Cục Xuất bản, In và Phát hành với TVQG gồm:

- Phối hợp tổ chức trưng bày, triển lãm sách phục vụ các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Đảng, Nhà nước; Truyền thông, quảng bá về sách và hoạt động xuất bản, thư viện trên cơ sở tổ chức các sự kiện: Hội Sách; Hội nghị; Hội thảo trong nước và ngoài nước; các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hoá đọc 21/4, Ngày Sách và Bản quyền thế giới 23/4.

- Hỗ trợ, chuyển giao ứng dụng công nghệ thông tin để hệ thống thư viện tiếp cận với các xuất bản phẩm số/ điện tử phát triển Văn hoá đọc; mở rộng kết nối thông tin, chia sẻ dữ liệu giữa 02 đơn vị.

- Kiểm tra việc tiếp nhận xuất bản phẩm của các nhà xuất bản, tổ chức được cấp phép xuất bản tài liệu không kinh doanh nộp cho TVQG theo quy định của pháp luật về xuất bản; thực hiện việc số hoá xuất bản phẩm để phục vụ công tác quản lý.

Chương trình cũng đưa ra các mục tiêu cụ thể trong giai đoạn thực hiện phối hợp, trong đó chú trọng tới việc phát huy thế mạnh của 2 bên, xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch tuyên truyền, quảng bá sản phẩm, dịch vụ trong lĩnh vực xuất bản để các thư viện được tiếp cận sử dụng phục vụ công tác nghiên cứu, học tập. Huy động mọi nguồn lực xã hội để phát triển Văn hoá đọc trong cộng đồng, thực hiện hiệu quả Chương trình phối hợp công tác.

Tại Lễ ký kết, Lãnh đạo hai đơn vị cùng thống nhất Chương trình phối hợp công tác có giá trị thực hiện từ ngày ký đến hết ngày 31/12/2026, đồng thời cam kết sẽ thực hiện nghiêm túc thoả thuận đã ký kết trên tinh thần hợp tác, phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, hiệu quả, cùng nhau duy trì thực hiện sứ mệnh phát triển bền vững nền tảng Văn hoá đọc nước nhà, qua đó thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị mà Bộ, Ngành chủ quản giao.

Hình ảnh cùng sự kiện:

2021-04-15-hop-tac-02

Toàn cảnh buổi Lễ

2021-04-15-hop-tac-03

Ông Nguyễn Nguyên - Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành phát biểu tại buổi Lễ

2021-04-15-hop-tac-04

Bà Kiều Thuý Nga, Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam phát biểu tại buổi Lễ

2021-04-15-hop-tac-06

Lễ ký kết giữa Cục Xuất bản, In và Phát hành và Thư viện Quốc gia Việt Nam

2021-04-15-hop-tac-05

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

____________

Tin: Đặng Dung; Ảnh: Việt Đức.


Đọc thêm cùng chuyên mục: