Khối Nghiên cứu, Xuất bản, Báo chí thuộc Đảng bộ Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị Giao ban tổng kết công tác Đảng năm 2021

E-mail Print

Ngày 15/12/2021, tại Thư viện Quốc gia Việt Nam (TVQG) đã diễn ra Hội nghị Giao ban Tổng kết công tác Đảng năm 2021 của Khối Nghiên cứu, Xuất bản, Báo chí (Khối NC, XB, BC) thuộc Đảng bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTTDL). Đồng chí Nguyễn Tuấn Linh - Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ Bộ VHTTDL tới dự và chỉ đạo Hội nghị.

2021-12-16-duk-02

Đồng chí Kiều Thuý Nga - Uỷ viên BCH Đảng bộ Bộ VHTTDL, Bí thư Đảng ủy TVQG, Trưởng Khối Nghiên cứu, Xuất bản, Báo chí phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị Giao ban, đồng chí Kiều Thúy Nga - Uỷ viên BCH Đảng bộ Bộ VHTTDL, Bí thư Đảng ủy TVQG, Trưởng Khối Nghiên cứu, Xuất bản, Báo chí đã trình bày bản Dự thảo báo cáo tổng kết kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Đảng năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Năm 2021, trong bối cảnh khách quan có nhiều khó khăn, thách thức cho các tổ chức đảng thuộc Khối do kinh tế thế giới suy giảm và dịch Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp; tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Khối NC, XB, BC đã triển khai thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết, Quy định của Đảng. 10 Đảng bộ, Chi bộ cơ sở thuộc Khối đã hoàn thành nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo các đoàn thể quần chúng theo chương trình kế hoạch đề ra. Nhìn chung, tư tưởng đảng viên, viên chức trong Khối NC, XB, BC ổn định, không có những biểu hiện phát sinh tư tưởng làm ảnh hưởng đến tình hình nội bộ. Luôn tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, thực hiện tốt nhiệm vụ đảng viên, góp phần tích cực vào quá trình triển khai và hoàn thành tốt nhiệm vụ của từng đơn vị.

Cấp ủy thuộc Khối đã lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương và Đảng bộ cấp trên. Đổi mới phương pháp, cải tiến cách thức, hình thức tổ chức học tập, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng theo hướng ngày càng thiết thực và hiệu quả, tránh hình thức, nâng cao chất lượng học tập nghị quyết của đảng viên, viên chức. Triển khai thực hiện tốt Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thực hiện chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Mỗi đảng viên, viên chức xây dựng kế hoạch cá nhân, các chi bộ đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt chi bộ, tổng kết, đánh giá, tôn vinh những điển hình tiên tiến, tiêu biểu. Đổi mới công tác tư tưởng nhằm đấu tranh ngăn chặn hiệu quả biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết số 05-NQ/ĐUK ngày 25/01/2017 của Ban chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. Trong dịp sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, nhiều tập thể, cá nhân thuộc các tổ chức đảng trong Khối đã vinh dự được nhận bằng khen về thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

2021-12-16-duk-03

Đồng chí Nguyễn Tuấn Linh - Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ Bộ VHTTDL phát biểu tại Hội nghị Giao ban Tổng kết Khối Nghiên cứu, Xuất bản, Báo chí

Bên cạnh kết quả thực hiện nhiệm vụ, báo cáo tổng kết công tác đảng Khối còn chỉ ra những hạn chế như sinh hoạt định kỳ của một số Chi bộ, lịch làm việc của các đảng viên còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 phải thực hiện giãn cách, làm việc tại nhà. Nội dung, chất lượng sinh hoạt còn hạn chế, vẫn còn đảng viên còn chưa mạnh dạn nêu ý kiến đóng góp với chị bộ, đồng chí, đồng nghiệp, tinh thần đấu tranh chưa cao, chưa phong phú. Hoạt động kiểm tra giám sát còn chưa thực sự thường xuyên do các cấp ủy đảng là những đồng chí không chuyên trách, chưa có kinh nghiệm hoạt động.

Tại Hội nghị, đại diện cấp ủy các tổ chức đảng thuộc Khối đã thảo luận, góp ý cho bản Dự thảo báo cáo của Khối. Đồng thời cũng nêu một số kiến nghị, đề nghị Đảng uỷ Bộ VHTTDL tiếp tục tăng cường tổ chức các Lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới về nghiệp vụ công tác Đảng cho các cấp uỷ viên cơ sở, uỷ ban kiểm tra Đảng; Ban Thường vụ Đảng uỷ Bộ VHTTDL tham dự sinh hoạt, sinh hoạt chuyên đề của các Đảng bộ/Chi bộ trực thuộc để nắm bắt tình hình, chấn chỉnh những hạn chế tại các tổ chức đảng ở cơ sở. Đề nghị Đảng uỷ Bộ sớm có Nghị quyết và phối hợp với Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo các cấp để có các cơ chế chính sách và giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp làm công tác xuất bản như sắp xếp và cơ cấu lại tổ chức, sản xuất tại Nhà xuất bản; quan tâm chỉ đạo làm rõ về quyền sử dụng tài sản và hợp đồng thuê nhà, thuê đất, nợ tiền thuê nhà của các Nhà xuất bản.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tuấn Linh - Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ Bộ VHTTDL biểu dương các tổ chức cơ sở đảng thuộc Khối đã lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo các Đoàn thể quần chúng trong năm 2021 trong điều kiện khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh và kinh tế thế giới suy giảm. Đối với một số khó khăn được đề cập liên quan đến các đơn vị xuất bản, Ban Thường vụ sẽ nghiên cứu tìm phương án giúp tháo gỡ khó khăn, ổn định tổ chức. Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới, các tổ chức đảng thuộc Khối tổ chức quán triệt, thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá", Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Tăng cường công tác quản lý đảng viên về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, kê khai tài sản…; Tiếp tục duy trì tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo quý, lấy các nội dung trong thực hiện nhiệm vụ chính trị để trao đổi trong các chuyên đề; Thực hiện tốt chế sinh hoạt chi bộ theo định kỳ.

2021-12-16-duk-04

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị

_____________

Tin: Thu Phương; Ảnh: Việt Đức


Đọc thêm cùng chuyên mục: