Tổ chức Trưng bày chuyên đề kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước tại Thư viện Quốc gia Việt Nam

E-mail Print

Nhân dịp kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 – 05/6/2021), Thư viện Quốc gia Việt Nam (TVQG) tổ chức Trưng bày chuyên đề “Người đi tìm hình của nước” nhằm tưởng nhớ, thể hiện tấm lòng tri ân sâu sắc của toàn dân tộc đối với công lao vĩ đại của lãnh tụ Hồ Chí Minh.

Với khát vọng cháy bỏng “Tự do cho đồng bào, độc lập cho dân tộc, ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”, Nguyễn Tất Thành đã ra đi với tư cách của một người dân mất nước, tìm con đường để giải phóng cho dân tộc thoát khỏi ách áp bức, nhân dân thoát khỏi cảnh lầm than, xây dựng một đất nước thống nhất, hoà bình, phồn vinh và hạnh phúc… Chuyên đề được thể hiện theo 04 nội dung với hơn 600 tư liệu sách, báo: Từ làng Sen đến bến Nhà Rồng; Hành trình in dấu chân Người; Người là niềm tin tất thắng; Di sản tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, sẽ giúp bạn đọc hiểu hơn về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ những ngày niên thiếu của Bác ở làng Sen, đến những năm tháng Bác ra đi tìm đường cứu nước vào năm 1911. Qua đây, bạn đọc sẽ thấy được công lao to lớn, sự nghiệp vĩ đại của Người đối với cách mạng Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, những giá trị, tư tưởng, tấm gương đạo đức cùng trí tuệ thiên tài nhưng vô cùng giản dị, khiêm tốn của Người.

Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước là cột mốc quý, mốc son vàng của lịch sử dân tộc, có ý nghĩa đặc biệt trong trái tim của mỗi người dân Việt Nam. Tư tưởng của Bác đã, đang và sẽ tiếp tục soi rọi dẫn dắt dân tộc Việt Nam đi đến mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng văn minh.

Trưng bày chuyên đề diễn ra từ ngày 02-15/6/2021 tại Thư viện Quốc gia Việt Nam.

Hình ảnh cùng sự kiện:

2021-06-02-trung-bay-02

2021-06-02-trung-bay-05

2021-06-02-trung-bay-04

____________

Tin: Hồng Vân, Đặng Dung; Ảnh: Việt Đức.


Đọc thêm cùng chuyên mục: