Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022

E-mail Print

Sáng ngày 29/12/2021, Đảng bộ Thư viện Quốc gia Việt Nam (TVQG) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Tham dự, chủ trì và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Kiều Thuý Nga - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL), Trưởng khối Nghiên cứu, Xuất bản, Báo chí, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc TVQG; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, UBKT Đảng uỷ TVQG; Bí thư, Phó Bí thư và đảng viên của 07 Chi bộ trực thuộc.

Thay mặt Đảng ủy TVQG, đồng chí Nguyễn Xuân Dũng - Phó Bí thư, Phó Giám đốc đã trình bày Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2021, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2022. Trong bối cảnh khách quan năm 2021 còn nhiều khó khăn nhất định, đặc biệt là đợt bùng phát lần thứ 4 của đại dịch COVID-19 đã tác động toàn diện đến các mặt kinh tế - xã hội, đặt ra những thách thức cho Ngành VHTTDL nói chung và đơn vị nói riêng, được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy Bộ VHTTDL, Đảng ủy TVQG đã lãnh đạo, động viên, khuyến khích đội ngũ đảng viên, viên chức trong Đảng bộ nêu cao vai trò tiên phong gương mẫu, phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, tích cực triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo các đoàn thể quần chúng, đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận:

- Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn đạt được nhiều kết quả quan trọng, vượt chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra từ 13-79%.

- Đảng ủy TVQG đã kịp thời quán triệt đến đảng viên, viên chức, người lao động học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

- Công tác tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, quy định, kết luận, kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương và Đảng uỷ cấp trên tới viên chức, đảng viên trong toàn đơn vị luôn được thực hiện nghiêm túc: học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng kế hoạch toàn khóa và kế hoạch năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”…

- Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng đã có những chuyển biến tích cực, luôn sâu sát tới toàn đảng viên của Đảng bộ trong việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, trong việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách của Bác, trong việc thực hiện nghiêm những điều đảng viên không được làm… Năm qua, Đảng bộ TVQG không có đơn thư, khiếu nại, tố cáo tổ chức Đảng và đảng viên, đơn vị an toàn, ổn định.

- Công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể đã thực hiện nghiêm túc, thường xuyên, đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận: 100% đảng viên đạt danh hiệu “Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ”, trong đó 20% đảng viên đạt danh hiệu “Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Với kết quả đạt được, trong dịp Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Đảng bộ TVQG đã vinh dự được Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tặng Bằng khen và Đảng bộ VHTTDL tuyên dương khen thưởng tập thể và 02 cá nhân xuất sắc.

Bên cạnh những đánh giá toàn diện các mặt công tác trong năm qua, Dự thảo Báo cáo cũng thẳng thắn chỉ rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế, đề ra giải pháp khắc phục nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng năm 2022, đưa ra các chỉ tiêu cụ thể để Đảng bộ phấn đấu hoàn thành trong thời gian tới.

Tiếp đó, Hội nghị đã nghe một số ý kiến từ các đảng viên sinh hoạt trong các Chi bộ trực thuộc đóng góp cho Dự thảo Báo cáo của Đảng bộ TVQG, đánh giá cao sự năng động, sáng tạo, đổi mới của Đảng uỷ trong việc triển khai, quán triệt có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết đến toàn thể đảng viên, viên chức và hợp đồng lao động trong toàn đơn vị; đồng thời đề xuất, kiến nghị một số giải pháp để đẩy mạnh công tác dân vận, nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề gắn với nhiệm vụ chuyên môn của từng Chi bộ. Với sự nhất trí cao, 100 % đảng viên có mặt tại Hội nghị đã thông qua Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác năm 2021, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2022.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Kiều Thúy Nga - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ VHTTDL, Trưởng khối Nghiên cứu, Xuất bản, Báo chí, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc TVQG ghi nhận và biểu dương những kết quả hoạt động trong thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng như công tác xây dựng Đảng mà Đảng bộ TVQG đã nỗ lực đạt được trong năm qua, đồng thời để tiếp tục giữ vững và phát huy những thành tích đã đạt được, đề nghị trong năm 2022, Đảng bộ và các Chi bộ cần phải lưu ý và quan tâm đến những nội dung sau:

- Tập trung thực hiện tốt công tác quán triệt và cụ thể hoá các nhiệm vụ triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng và văn bản chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên, từng bước đưa nghị quyết của Đảng đi vào thực tiễn chương trình, kế hoạch công tác của đơn vị và hoạt động của các phòng chuyên môn.

- Tăng cường duy trì sự đoàn kết, thống nhất về chính trị, tư tưởng; đoàn kết thống nhất trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị và xây dựng tổ chức Đảng; tích cực chủ động nắm bắt tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của đảng viên, kịp thời đôn đốc, nhắc nhở các đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công tạo sự thống nhất hành động trong toàn Đảng bộ, đồng thời vận động viên chức, người lao động thực hiện đúng chủ trương chung tạo sự đoàn kết, thống nhất trong đơn vị.

- Nêu cao đạo đức, tinh thần gương mẫu, trách nhiệm nêu gương cuả đảng viên theo tinh thần nội dung Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên để quần chúng, người lao động noi theo, đảm bảo chất lượng hiệu quả hoạt động của Đảng bộ và đơn vị.

- Các tổ chức đảng trực thuộc tiếp tục đổi mới lề lối làm việc và phương thức hoạt động, ứng dụng công nghệ thông tin một cách hiệu quả vào trong các buổi sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề nhưng vẫn đảm bảo nguyên tắc, quy định trong công tác Đảng.

- Cấp ủy Chi bộ trực thuộc làm tốt công tác chuẩn bị Đại hội để tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Ghi nhận những nỗ lực, thành tích đạt được, Hội nghị đã khen thưởng 01 tập thể và 16 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021.

Hình ảnh cùng sự kiện:

2021-12-29-tk-dang-02

Toàn cảnh Hội nghị

2021-12-29-tk-dang-03

Đồng chí Nguyễn Xuân Dũng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc TVQG trình bày Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2021, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2022

2021-12-29-tk-dang-04

Đồng chí Hoàng Đắc Việt - Đảng viên Chi bộ 6 phát biểu tại Hội nghị

2021-12-29-tk-dang-05

Đồng chí Dương Thị Hạnh - Đảng viên Chi bộ 5 phát biểu tại Hội nghị

2021-12-29-tk-dang-06

Đồng chí Hoàng Thị Thu Trang - Đảng viên Chi bộ 2 phát biểu tại Hội nghị

2021-12-29-tk-dang-07

Đồng chí Kiều Thúy Nga - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc TVQG phát biểu chỉ đạo Hội nghị

2021-12-29-tk-dang-08

Đồng chí Kiều Thúy Nga - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc TVQG trao Giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cho Chi bộ 3

2021-12-29-tk-dang-09

Các Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021 nhận Giấy khen của Đảng bộ TVQG

______________

Tin: Phương Nhung; Ảnh: Việt Đức


Đọc thêm cùng chuyên mục: