Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

E-mail Print

Thực hiện kế hoạch số 106-KH/ĐUK ngày 19/6/2018 của Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương và Kế hoạch số 63-KH/ĐU ngày 29/6/2018 của Đảng uỷ Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL), ngày 31/7/2018, tại Thư viện Quốc gia Việt Nam, Khối Nghiên cứu, Xuất bản, Báo chí thuộc Đảng bộ Bộ VHTTDL tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII cho đảng viên các tổ chức cơ sở Đảng thuộc Khối.

Tham dự Hội nghị có đ/c Lê Văn Thái - Nguyên uỷ viên Ban thường vụ Đảng uỷ Khối, Trưởng ban Tổ chức Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương - Báo cáo viên của Hội nghị; Đ/c Phùng Minh Cường - Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ Bộ VHTTDL; Đ/c Kiều Thuý Nga - Uỷ viên BCH Đảng bộ Bộ VHTTDL, Trưởng khối Nghiên cứu, Xuất bản, Báo chí, Bí thư Đảng bộ Thư viện Quốc gia Việt Nam; Đ/c Nguyễn Quang Hùng - Uỷ viên BCH Đảng bộ Bộ VHTTDL, Bí thư Đảng bộ trường Cán bộ quản lý VHTTDL; các đồng chí đại diện cấp uỷ và toàn thể các đồng chí đảng viên thuộc các tổ chức cơ sở đảng Khối Nghiên cứu, Xuất bản, Báo chí.

Tại Hội nghị, các đảng viên được nghe đ/c Lê Văn Thái truyền đạt các nội dung cơ bản của 03 Nghị quyết quan trọng được thông qua tại Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII gồm: Nghị quyết số 26-NQ/TW về "Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 27-NQ/TW về "Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp"; Nghị quyết số 28-NQ/TW về "Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”. Các Nghị quyết này là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XII của Đảng đã đề ra, đề cập tới những vấn đề lớn, hệ trọng, vừa cấp bách trước mắt, vừa cơ bản, lâu dài, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững đất nước, tác động to lớn, sâu rộng, trực tiếp đến đời sống, tâm tư của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân.

Sau Hội nghị, các đảng viên tham gia sẽ viết bài thu hoạch về nhận thức cơ bản của mình về 03 Nghị quyết này; Liên hệ thực tiễn trong công việc, trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; Kiến nghị, đề xuất nhằm khắc phục những vấn đề còn tồn tại.

Ảnh sự kiện:

alt

Toàn cảnh Hội nghị

alt

Đ/c Lê Văn Thái - Nguyên uỷ viên Ban thường vụ Đảng uỷ Khối, Trưởng ban Tổ chức Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương truyền đạt nội dung cơ bản của các Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII

alt

Đ/c Kiều Thuý Nga - Uỷ viên BCH Đảng bộ Bộ VHTTDL, Trưởng khối Nghiên cứu, Xuất bản, Báo chí, Bí thư Đảng bộ Thư viện Quốc gia Việt Nam phát biểu tại Hội nghị và hướng dẫn các đảng viên viết thu hoạch

____________

Tin và ảnh: Thanh Hà


Đọc thêm cùng chuyên mục: