Hội nghị Giao ban các tổ chức Đảng Khối Nghiên cứu, Xuất bản, Báo chí, thuộc Đảng bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

E-mail Print

Ngày 21 tháng 06 năm 2018, tại Thư viện Quốc gia Việt Nam đã diễn ra Hội nghị Giao ban sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2018 của các tổ chức Đảng Khối Nghiên cứu, Xuất bản, Báo chí thuộc Đảng bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Phùng Minh Cường – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

alt

Đồng chí Phùng Minh Cường – Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ Bộ VHTTDL phát biểu tại Hội nghị Giao ban Khối Nghiên cứu, Xuất bản, Báo chí

Tại Hội nghị Giao ban, đồng chí Kiều Thúy Nga - Bí thư Đảng ủy Thư viện Quốc gia Việt Nam (TVQG), Trưởng Khối Nghiên cứu, Xuất bản, Báo chí đã trình bày bản Dự thảo báo cáo sơ kết kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 của Khối Nghiên cứu, Xuất bản, Báo chí. Trong 6 tháng đầu năm 2018, thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Khối NC, XB, BC đã triển khai thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết, Quy định của Đảng, các tổ chức đảng thuộc Khối đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng và lãnh đạo các đoàn thể quần chúng theo chương trình kế hoạch đề ra. Cấp ủy thuộc Khối tiếp tục tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, việc tuyên truyền, tổ chức thực hiện Cuộc vận động được đảng viên nghiêm túc thực hiện, tự đăng ký việc làm cụ thể và tự giác thực hiện, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Cấp ủy thuộc Khối đã chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức đảng trực thuộc và đảng viên chủ động nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, kế hoạch và các văn bản hướng dẫn của các cấp bộ Đảng: tham gia học tập Nghị quyết Trung ương 5, Khóa XII của Đảng, mời báo cáo viên, tổ chức tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII cho toàn bộ đảng viên của Khối. Các đảng viên đã có bài thu hoạch theo yêu cầu, cấp ủy, đồng chí bí thư đã xây dựng kế hoạch hành động để triển khai thực hiện trong Đảng bộ.

alt

Đồng chí Kiều Thuý Nga – Bí thư Đảng bộ Thư viện Quốc gia Việt Nam, Trưởng Khối Nghiên cứu, Xuất bản, Báo chí phát biểu tại Hội nghị

Bên cạnh những ưu điểm, Báo cáo đã chỉ ra những hạn chế như việc sinh hoạt đảng theo định kỳ tại một số tổ chức cơ sở đảng thuộc Khối còn gặp nhiều khó khăn, nội dung và chất lượng sinh hoạt còn hạn chế, vẫn còn đảng viên chưa mạnh dạn nêu ý kiến đóng góp, còn thiếu sinh hoạt theo chuyên đề. Hoạt động kiểm tra giám sát còn chưa thực sự thường xuyên do các cấp ủy đảng là những đồng chí không chuyên trách, chưa có kinh nghiệm hoạt động trong công tác này.

Tại Hội nghị, đại diện cấp ủy các tổ chức đảng thuộc Khối đã thảo luận, góp ý cho bản Dự thảo báo cáo của Khối. Đồng thời cũng nêu một số kiến nghị như đề nghị Đảng ủy Bộ VHTTDL tiếp tục quan tâm, hướng dẫn và chỉ đạo về công tác Đảng đặc biệt là công tác kiểm tra, giám sát cho các tổ chức cơ sở Đảng trong Khối; Bộ VHTTDL quan tâm hơn nữa tới các đơn vị có chức năng xuất bản trong Bộ, sớm xem xét cơ cấu lại các doanh nghiệp xuất bản, sớm có quyết định chuyển NXB sang cơ chế và mô hình sự nghiệp công lập tự chủ tự chịu trách nhiệm để đảm bảo duy trì hoạt động và có giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phùng Minh Cường - Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ Bộ VHTTDLđánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đồng chí cấp ủy trong điều kiện 6 tháng đầu năm 2018 tình hình kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn nhưng các Đảng bộ, Chi bộ  trong Khối Nghiên cứu, Xuất bản, Báo chí về cơ bản đã hoàn thành tốt công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo các Đoàn thể quần chúng đạt được nhiều kết quả. Liên quan đến các kiến nghị của Khối, đồng chí nêu rõ, trong tháng 7/2018, Đảng uỷ Bộ đã có kế hoạch tổ chức tập huấn công tác đảng và công tác kiểm tra, giám sát của Đảng để nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát cho các tổ chức  cơ sở đảng; Các kiến nghị về cơ chế, chính sách đối với các doanh nghiệp xuất bản, Đảng uỷ Bộ sẽ tiếp tục trao đổi trong những lần làm việc với Ban Cán sự Đảng Bộ, song các đơn vị xuất bản cần chủ động lập các đề án đề ra phương án tháo gỡ khó khăn để trình Bộ. Đồng chí cũng đề nghị, cấp ủy các tổ chức Đảng thuộc Khối Nghiên cứu, Xuất bản, Báo chí tiếp tục duy trì sinh hoạt theo định kỳ và tổ chức sinh hoạt chuyên đề, nâng cao chất lượng Chi bộ theo tinh thần Nghị quyết 01-NQ/ĐUK ngày 19/8/2016 của Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương; Đồng thời, tích cực tham gia các hoạt động văn nghệ, thể thao do Đảng uỷ Bộ phát động chào mừng Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

_______________

Tin: Thu Phương; Ảnh: Hùng Mạnh


Đọc thêm cùng chuyên mục: