Thông báo mở cửa phục vụ bạn đọc

E-mail Print

THÔNG BÁO

về việc mở cửa phục vụ bạn đọc trở lại

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới; Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 28/4/2020 của Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội và ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Thư viện Quốc gia Việt Nam thông báo:

1. Mở cửa phục vụ trở lại các hoạt động đọc tại chỗ, cấp thẻ bạn đọc và tiếp nhận Luận án Tiến sĩ tại Thư viện từ ngày 05/05/2020.

2. Thư viện Văn hóa Thiếu nhi mở cửa phục vụ bạn đọc trở lại từ ngày 11/05/2020.

3. Bạn đọc đến sử dụng các dịch vụ tại Thư viện đề nghị thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch như:

- Đeo khẩu trang đúng cách;

- Rửa tay và sát khuẩn tay thường xuyên;

- Đảm bảo giãn cách chỗ ngồi theo quy định;

- Thực hiện các khuyến cáo của Bộ Y tế về phòng, chống dịch.

[xem chi tiết]