TVQG ra mắt Khung phân loại thập phân Dewey - Ấn bản 23 tiếng Việt

E-mail Print

Được sự đồng ý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thư viện Quốc gia Việt Nam đã chủ trì triển khai Dự án dịch và in Khung phân loại thập phân Dewey, đến nay Ấn bản 23 tiếng Việt đã hoàn thành và được xuất bản.

 

DDC23 front cover ddc23 vietnamese 1

 

Khung phân loại thập phân Dewey là một trong ba công cụ quan trọng mang tính quốc tế về truy cập và trao đổi thông tin trong các hoạt động thư viện và dịch vụ thông tin được hơn 200.000 thư viện tại 138 quốc gia đang sử dụng. Việc dịch và in Khung phân loại thập phân Dewey - Ấn bản 23 (DDC 23) xuất phát từ những lợi ích thiết thực trong công tác biên mục tài liệu, trao đổi thông tin và hội nhập quốc tế của các thư viện ở Việt Nam; đồng thời dựa trên nhu cầu áp dụng DDC tại các thư viện. Thực tế cho thấy, ấn bản rút gọn DDC14 chỉ phù hợp với các thư viện quy mô nhỏ mà chưa đáp ứng được nhu cầu của các thư viện lớn với vốn sách trên 20.000 tên tài liệu và các thư viện chuyên ngành có tài liệu chuyên sâu. Ấn bản 23 tiếng Việt -Khung phân loại thập phân Dewey sẽ khắc phục hạn chế này và đảm bảo tính thống nhất trong phân loại tài liệu của các cơ quan thông tin, thư viện cả nước, góp phần quan trọng trong việc chuẩn hóa, chia sẻ nguồn tài nguyên thông tin giữa các thư viện trong nước và trao đổi với thư viện nước ngoài. Khung phân loại thập phân Dewey - Ấn bản 23 tiếng Việt, ấn bản đầy đủcòn là tài liệu quý cho quá trình đào tạo sinh viên thông tin, thư viện của các cơ sở đào tạo và nghiên cứu về thông tin - thư viện học trong nước.

Khung phân loại thập phân Dewey - Ấn bản 23 tiếng Việt gồm trọn bộ 04 tập DDC23; 01 bản Nguyên tắc và ứng dụng

Thư viện Quốc gia Việt Nam trân trọng thông báo tới các Thư viện, Trung tâm Thông tin - Thư viện trong cả nước.

Các đơn vị có nhu cầu sử dụng Khung phân loại thập phân Dewey - Ấn bản 23 tiếng Việt, xin liên hệ:

Vương Thị Yến Vân, Phòng Hành chính - Tổ chức; ĐT: 04 39362961; Di động: 098.3298389

Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

__________________________________

 

Hình thức thanh toán mua các tài liệu chuyên ngành như: Bộ từ khóa 2012; Bảng phân loại DDC23; Quy tắc biên mục RDA, quý vị có thể lựa chọn, một trong các hình thức sau:

1. Trả tiền trực tiếp tại TVQG

Liên hệ trực tiếp:

Bà: Vương Thị Yến Vân

Phòng: Hành chính - Tổ chức

ĐT: 04 39362961: Di động: 098.3298389

 

2. Chuyển khoản:

Chủ Tài khoản: Thư viện Quốc gia Việt Nam

Số Tài khoản VNĐ: 145 668 668

Tại ngân hàng: Ngân hàng TMCP Á Châu - Phòng Giao dịch Tràng Thi, CN Thăng Long