Thông tin chuyển tiền

E-mail Print

Hình thức thanh toán mua các tài liệu chuyên ngành như: Bộ từ khóa 2012; Bảng phân loại DDC23; Quy tắc biên mục RDA, quý vị có thể lựa chọn, một trong các hình thức sau:

1. Trả tiền trực tiếp tại TVQG

Liên hệ trực tiếp:

Bà: Vương Thị Yến Vân

Phòng: Hành chính - Tổ chức

ĐT: 04 39362961: Di động: 098.3298389

 

2. Chuyển khoản:

Thông tin tài khoản

Chủ Tài khoản: Thư viện Quốc gia Việt Nam

Số Tài khoản VNĐ: 145 668 668

Tại ngân hàng: Ngân hàng TMCP Á Châu - Phòng Giao dịch Tràng Thi, CN Thăng Long