Thông báo chuyển địa điểm phục vụ

E-mail Print

THÔNG BÁO

(về việc chuyển địa điểm một số phòng phục vụ bạn đọc)

 

Từ ngày 27/6/2014, TVQG chuyển địa điểm một số phòng phục vụ bạn đọc, cụ thể như sau:

- Phòng đọc sách tự chọn Tự nhiên & ứng dụng chuyển từ tầng 3 - Nhà D, lên tầng 5 - Nhà D

- Phòng đọc Báo - Tạp chí chuyển từ nhà K2 sang tầng 3 - Nhà D

 

Vậy TVQG xin thông báo để toàn thể bạn đọc được biết và sử dụng