Quy tắc biên mục “Mô tả và truy cập tài nguyên” ấn bản RDA tiếng Việt

E-mail Print

Giới thiệu:

Quy tắc biên mục Mô tả và truy cập tài nguyên - RDA là sự kế thừa của AACR2, nhưng được thiết kế thêm cho môi trường số nhằm đáp ứng sự thay đổi và phát triển của các nguồn tài nguyên thông tin. Sự ra đời của RDA đã đánh dấu một sự thay đổi quan trọng, một bước tiến trong biên mục nói riêng, thư viện học nói chung và đã chính thức được áp dụng tại nhiều thư viện lớn trên thế giới. Việc dịch và in Quy tắc biên mục RDA xuất phát từ yêu cầu về hiện đại hóa hoạt động thư viện - thông tin với mục đích tăng cường trao đổi, chia sẻ thông tin và hội nhập quốc tế, đặc biệt là tiêu chuẩn hóa trong xử lý thông tin, tài liệu.

Trước nhu cầu thực tế, được sự đồng ý của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, TVQG đã có thoả thuận chính thức với Nhà xuất bản Hội Thư viện Mỹ, là cơ quan giữ bản quyền RDA để dịch toàn văn Quy tắc biên mục RDA sang tiếng Việt. Tháng 7/2010, RDA được công bố, chính thức thay thế cho AACR2. Từ tháng 11/2013, sau thời gian sử dụng thử nghiệm tại một số thư viện lớn ở Anh, Canada, Hoa Kỳ, Ôxtrâylia, ấn bản RDA - 2013, tiếp đó là 2014 và 2015 mở rộng đã được phát hành. Bản dịch Quy tắc biên mục RDA sang tiếng Việt đã được tiến hành trên phiên bản cập nhật trên nền web năm 2015.

Cùng với DDC 23, MARC 21, Quy tắc biên mục RDA sẽ tạo nên một sự thay đổi lớn về nghiệp vụ và là chìa khóa mở cửa cho các thư viện Việt Nam hội nhập với cộng đồng thư viện thế giới. Với những ưu điểm nổi trội về tính khoa học, tính linh hoạt, thích ứng với môi trường số, liên tục được cập nhật, chắc chắn Quy tắc biên mục RDA sẽ đáp ứng tốt nhất sự mong đợi của các thư viện Việt Nam.

 

Cá nhân, tổ chức có thể mua tài liệu này tại Thư viện Quốc gia Việt Nam

 

Hình thức thanh toán mua các tài liệu chuyên ngành như: Bộ từ khóa 2012; Bảng phân loại DDC23; Quy tắc biên mục RDA, quý vị có thể lựa chọn, một trong các hình thức sau:

1. Trả tiền trực tiếp tại TVQG

Liên hệ trực tiếp:

Bà: Vương Thị Yến Vân

Phòng: Hành chính - Tổ chức

ĐT: 04 39362961: Di động: 098.3298389

 

2. Chuyển khoản:

Chủ Tài khoản: Thư viện Quốc gia Việt Nam

Số Tài khoản VNĐ: 145 668 668

Tại ngân hàng: Ngân hàng TMCP Á Châu - Phòng Giao dịch Tràng Thi, CN Thăng Long