Trưng bày tư liệu với chủ đề: “Lịch sử Quân đội nhân dân Việt Nam” tại Thư viện Quốc gia Việt Nam

E-mail Print

Nhân dịp Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2014), 25 năm ngày Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2014), phát huy truyền thống Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với Dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”, Thư viện Quốc gia Việt Nam trọng thể tổ chức trưng bày tư liệu với chủ đề: “Lịch sử Quân đội nhân dân Việt Nam”.

Tư liệu được trưng bày theo các nội dung:

 1. Quân đội nhân dân Việt Nam ra đời, cùng toàn dân kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược: Vai trò của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minhtrong việc sáng lập lực lượng vũ trang cách mạng, tiến hành khởi nghĩa giành chính quyền; Các tư liệu viết về Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân - Tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam; Những chiến dịch tiêu biểu trong kháng chiến chống thực dân Pháp…

2. Quân đội nhân dân Việt Nam với cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước:Tư liệu viết về cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; Những khó khăn và quyết tâm vượt mọi thách thức, hy sinh của quân và dân ta để giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

3. Quân đội nhân dân Việt Nam với nhiệm vụ quốc tế và bảo vệ biên giới, hải đảo: Tư liệu viết về quân tình nguyện Việt Nam trên nước bạn Lào và Campuchia; Các lực lượng quân đội với nhiệm vụ bảo vệ biên giới, hải đảo; Chủ quyền về biển, đảo của Việt Nam trên biển Đông…

4. Quân đội nhân dân Việt Nam với nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội:Tư liệu viết về tinh thần tự lực, tự cường, chăm lo sản xuất góp phần ổn định và phát triển kinh tế-xã hội, tăng cường quốc phòng an ninh toàn dân…

5. Những người góp phần làm nên lịch sử: Bút kí, hồi kí và các tác phẩm viết về một số tướng lĩnh tiêu biểu của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Triển lãm trưng bày hơn 500 tư liệu tiêu biểu của Thư viện Quốc gia Việt Nam, phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức, thể loại và ngôn ngữ. Ban tổ chức hy vọng sẽ giúp công chúng, bạn đọc hiểu thêm về truyền thống tốt đẹp, những chiến công hiển hách của quân đội ta trong hơn bảy thập kỷ qua, từ đó khơi dậy niềm tự hào dân tộc, củng cố ý thức trách nhiệm của mỗi người dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Trưng bày tư liệu: “Lịch sử Quân đội nhân dân Việt Nam” diễn ra từ ngày 15 đến hết ngày 30 tháng 12 năm 2014.                       

________

BAN TỔ CHỨC