Thông báo mở cửa phục vụ bạn đọc

Print

THÔNG BÁO

về việc mở cửa phục vụ bạn đọc trở lại

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới; Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 28/4/2020 của Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội và ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Thư viện Quốc gia Việt Nam thông báo:

1. Mở cửa phục vụ trở lại các hoạt động đọc tại chỗ, cấp thẻ bạn đọc và tiếp nhận Luận án Tiến sĩ tại Thư viện từ ngày 05/05/2020.

2. Thư viện Văn hóa Thiếu nhi mở cửa phục vụ bạn đọc trở lại từ ngày 11/05/2020.

3. Bạn đọc đến sử dụng các dịch vụ tại Thư viện đề nghị thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch như:

- Đeo khẩu trang đúng cách;

- Rửa tay và sát khuẩn tay thường xuyên;

- Đảm bảo giãn cách chỗ ngồi theo quy định;

- Thực hiện các khuyến cáo của Bộ Y tế về phòng, chống dịch.

[xem chi tiết]


Đọc thêm cùng chuyên mục: