Chiến lược IFLA 2019 – 2024

E-mail Print

CHIẾN LƯỢC IFLA 2019 – 2024

2021-05-27-ifla-1

Tầm nhìn của chúng tôi là một lĩnh vực thư viện mạnh mẽ và thống nhất, cung cấp năng lượng cho các xã hội đọc viết thông thạo, có hiểu biết và tham góp

Chúng tôi là IFLA

Giới thiệu: Tiếng nói toàn cầu của các thư viện

Liên đoàn Quốc tế các Hội và Cơ quan Thư viện là cơ quan duy nhất. Nhờ phạm vi hội viên, bề rộng sứ mệnh và khả năng truyền cảm hứng, cam kết, trao quyền và kết nối, nó có một vai trò đặc biệt trong lĩnh vực thư viện toàn cầu.

IFLA hoạt động vừa để đại diện cho các thư viện trên các diễn đàn quốc tế, vừa nhằm tăng cường khả năng của các hiệp hội, các cơ quan và cá nhân trong việc vận động và cung cấp các dịch vụ thư viện và thông tin nhằm cải thiện cuộc sống.

Chúng tôi thực hiện nhiệm vụ này bằng cách tập hợp những bộ não lớn nhất tin tưởng vào lĩnh vực thư viện - 1.200 tình nguyện viên được thu hút từ các thành viên của chúng tôi tham gia vào các Khối chuyên môn của IFLA - cũng như một đội ngũ tận tâm tại Trụ sở IFLA và mạng lưới các Văn phòng IFLA khu vực, các Trung tâm ngôn ngữ khu vực cho phép chúng tôi hoạt động bằng bảy thứ tiếng.

Chiến lược của chúng tôi: Lộ trình cho tương lai

Tài liệu này đánh dấu một mốc quan trọng trong hành trình của IFLA từ Tầm nhìn đến Chiến lược và Hành động. Đó là kết quả của một quá trình toàn diện có một không hai – Tầm nhìn toàn cầu IFLA - được khởi động vào tháng 3 năm 2017.

Bằng cách thu hút hàng chục nghìn nhân viên thư viện và thông tin từ hơn 190 quốc gia tham gia vào một cuộc đối thoại về thế mạnh và cơ hội của lĩnh vực thư viện, Tầm nhìn đã cung cấp năng lượng và đóng vai trò như ngôi sao dẫn đường của Chiến lược này.

Trên cơ sở đó, các Khối chuyên môn và Hội đồng quản trị IFLA cùng với Nhóm công tác tại trụ sở IFLA, đã xây dựng tài liệu này, đồng thời đưa ra đánh giá về các thế mạnh hiện có của IFLA và cam kết của Tổ chức này đối với các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp quốc. Tài liệu được Hội đồng quản trị IFLA phê duyệt vào ngày 12 tháng 4 năm 2019.

Cấu trúc: Khung hành động

Chiến lược IFLA 2019-24 là tài liệu dành cho lĩnh vực thư viện, được xây dựng bởi lĩnh vực thư viện.

Chiến lược được thiết kế để trở thành một điểm tham chiếu, không chỉ cho các Khối chuyên môn, trụ sở chính và các văn phòng khu vực và ngôn ngữ của IFLA, mà còn cho thành viên IFLA và toàn bộ lĩnh vực thư viện. Chiến lược sẽ là chất xúc tác cho một năng lượng mới và một sự liên kết mới trong nỗ lực của chúng tôi.

Định hướng Chiến lược của IFLA nêu bật bốn lĩnh vực trọng tâm trong việc thực hiện sứ mệnh của chúng tôi:

  1. Tăng cường tiếng nói toàn cầu của các thư viện
  2. Truyền cảm hứng và nâng cao thực hành nghề nghiệp
  3. Kết nối và trao quyền cho lĩnh vực thư viện
  4. Tối ưu hóa Tổ chức IFLA

Trong mỗi Định hướng Chiến lược, bốn Sáng kiến chính cung cấp một khuôn khổ để tất cả chúng ta có thể xây dựng các hành động nhằm củng cố lĩnh vực của mình và đạt được tầm nhìn đặt ra.

Tầm nhìn của chúng tôi

Một lĩnh vực thư viện mạnh mẽ và thống nhất, cung cấp năng lượng cho xã hội đọc viết thông thạo, có hiểu biết và tham góp.

Sứ mệnh của chúng tôi

Truyền cảm hứng, cam kết, trao quyền và kết nối lĩnh vực thư viện toàn cầu.

Giá trị của chúng tôi

  • Sự tán thành các nguyên tắc tự do tiếp cận thông tin, ý tưởng và sản phẩm của trí tưởng tượng và quyền tự do ngôn luận thể hiện trong Điều 19 của Tuyên ngôn Thế giới về Nhân quyền.
  • Niềm tin rằng mọi người dân, cộng đồng và tổ chức cần được tiếp cận rộng rãi và bình đẳng đối với thông tin, ý tưởng và sản phẩm của trí tưởng tượng vì lợi ích xã hội, giáo dục, văn hóa, dân chủ và kinh tế của họ.
  • Niềm tin rằng việc cung cấp các dịch vụ thư viện và thông tin chất lượng cao giúp đảm bảo quyền truy cập.
  • Cam kết cho phép tất cả các thành viên của Liên đoàn tham gia và hưởng lợi từ các hoạt động của IFLA mà không tính đến các yếu tố thuộc về quyền công dân, khuyết tật, nguồn gốc dân tộc, giới tính, vị trí địa lý, ngôn ngữ, triết lý chính trị, chủng tộc hoặc tôn giáo.

2021-05-27-ifla-5ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC 1

TĂNG CƯỜNG TIẾNG NÓI TOÀN CẦU

CỦA CÁC THƯ VIỆN

Chúng tôi lắng nghe và thấu hiểu các ưu tiên của toàn bộ lĩnh vực, đồng thời khuếch đại thông điệp thông qua việc ủng hộ các thư viện và các giá trị của thư viện ở cấp độ toàn cầu và khu vực. Chúng tôi trao đổi với cái nhìn sâu sắc, sự tự tin và thẩm quyền về các chính sách liên quan, đảm bảo rằng các thư viện được công nhận và hỗ trợ như những tài sản cộng đồng quan trọng cần thiết để đạt được các chương trình phát triển. Chúng tôi xây dựng sự hiện diện mạnh mẽ trong các tổ chức và cuộc họp quốc tế với tư cách là một đối tác quan trọng.

SÁNG KIẾN CHỦ CHỐT

1.1 Thể hiện sức mạnh của thư viện trong việc đạt được các Mục tiêu Phát triển Bền vững

Để làm cơ sở cho việc vận động thư viện hiệu quả, chúng tôi sẽ tạo ra các công cụ chất lượng cao, có tác động lớn để chứng minh cho các đối tượng bên ngoài thấy được sự đóng góp của thư viện đối với sự phát triển ở mọi khía cạnh.

1.2 Xây dựng sự hiện diện mạnh mẽ trong các tổ chức và hội họp quốc tế như một đối tác quan trọng

Chúng tôi sẽ tăng cường liên kết với các tổ chức quốc tế quan trọng, để hình thành luật, hướng dẫn và chương trình có lợi cho các thư viện. Chúng tôi sẽ áp dụng một cách tiếp cận chiến lược, dài hạn và xây dựng danh tiếng của mình với tư cách một đối tác thiết yếu.

1.3 Làm việc với các hiệp hội thư viện và thư viện để xác định những thách thức chính về pháp lý và tài trợ đối với công việc của họ, và vận động hành động

Cộng tác chặt chẽ với các thành viên, chúng tôi sẽ tăng cường hiểu biết và khả năng hỗ trợ vận động chính sách trong các lĩnh vực ưu tiên ở cấp quốc gia và khu vực, bao gồm xóa mù chữ, học tập, đọc, đổi mới và tiếp cận kiến thức và di sản. Chúng tôi sẽ thực hiện điều này thông qua sự tham gia trực tiếp, hướng dẫn và các tài liệu vận động chất lượng cao.

1.4 Định hình dư luận và tranh luận xung quanh quyền truy cập mở và các giá trị của thư viện, bao gồm quyền tự do trí tuệ và quyền con người

Chúng tôi sẽ chuẩn bị đầy đủ sự lãnh đạo thực tế và trí tuệ để hỗ trợ truy cập mở và các giá trị rộng lớn hơn trong lĩnh vực của chúng tôi. Chúng tôi mong muốn tạo điều kiện thuận lợi cho sự hiểu biết về vai trò của các thư viện như những người bảo vệ quyền tự do trí tuệ, khuyến khích phản ánh, phối hợp hành động và vận động bên ngoài.

2021-05-27-ifla-3ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC 2

TRUYỀN CẢM HỨNG VÀ TĂNG CƯỜNG THỰC HÀNH CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ

Chúng tôi truyền cảm hứng nghề nghiệp thông qua cách tư duy tương lai và bằng cách khuyến khích các phương pháp tiếp cận mới và đầy hứa hẹn. Chúng tôi thúc đẩy sự phát triển của các thư viện thông qua các tiêu chuẩn, hướng dẫn và những cách thực hành tốt nhất. Chúng tôi cung cấp các công cụ và nguồn lực cần thiết để thúc đẩy cộng đồng, tạo điều kiện cho hành động chung và hỗ trợ các chương trình và hành động đổi mới. Chúng tôi làm việc để bảo vệ, củng cố và nâng tầm di sản văn hóa thế giới dưới tất cả mọi hình thức đa dạng của nó, bao gồm cả biểu hiện truyền thống, lịch sử, bản địa và đương đại.

SÁNG KIẾN CHỦ CHỐT

2.1 Tạo lập, truyền thông và phân phối các nguồn lực và tài liệu chính truyền cảm hứng cho nghề nghiệp

Chúng tôi sẽ củng cố vị trí của mình như một trung tâm dành cho các nghiên cứu có thẩm quyền và nguyên bản, các nguồn tư liệu toàn cảnh về lĩnh vực thư viện và thông tin. Chúng tôi sẽ cung cấp dữ liệu cập nhật, thông tin chi tiết và ý tưởng sáng tạo, cung cấp nền tảng thiết yếu để suy nghĩ về thư viện và các báo cáo quan trọng thúc đẩy sự đổi mới.

2.2 Đưa ra các chiến dịch, thông tin và các sản phẩm truyền thông chất lượng cao khác để thu hút và tiếp thêm năng lượng cho các thư viện

Thông tin liên lạc thường xuyên của chúng tôi thúc đẩy tư duy tích cực trong nghề nghiệp, thách thức các cấu trúc và hành vi hiện tại, đồng thời mang lại cho các thư viện trên toàn cầu sự thấu hiểu, nhiệt tình và các công cụ để hành động.

2.3 Xây dựng các tiêu chuẩn, hướng dẫn và các tài liệu khác để thúc đẩy thực hành nghề nghiệp tốt nhất

Với tư cách là tổ chức thư viện toàn cầu tiêu biểu nhất, chúng tôi sẽ xây dựng các tiêu chuẩn, hướng dẫn và các tài liệu khác cho phép tất cả các loại hình thư viện, dù ở nơi đâu đều có thể cải thiện hoạt động và thích ứng với một thế giới đang thay đổi, theo kịp và áp dụng các công nghệ mới, đáp ứng kỳ vọng của người dùng.

2.4 Cung cấp các công cụ và cơ sở hạ tầng hỗ trợ công việc của các thư viện

Chúng tôi sẽ hỗ trợ công việc của chuyên gia trên toàn thế giới, thông qua các công cụ và nền tảng thực tế được thiết kế tốt trong các lĩnh vực có thế mạnh riêng của IFLA, góp phần mang lại hiệu quả các dịch vụ và sứ mệnh thư viện.

2021-05-27-ifla-2ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC 3

KẾT NỐI VÀ TRAO QUYỀN CHO LĨNH VỰC NÀY

Chúng tôi là trung tâm đối thoại và hành động. Chúng tôi là động cơ của một lĩnh vực thư viện được kết nối và liên kết, được đặc trưng bởi tinh thần cộng tác thực sự, trong đó không người làm công tác thư viện nào bị bỏ lại phía sau. Chúng tôi hợp nhất những đam mê, cung cấp nền tảng và cho phép đổi mới, học hỏi và phát triển nghề nghiệp ở mọi cấp độ. Thông qua đó, chúng tôi ứng phó với những thách thức và cơ hội hiện tại, đồng thời trao quyền cho lĩnh vực thư viện để cung cấp các dịch vụ chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của cộng đồng, đồng thời thúc đẩy khả năng đọc viết, đổi mới, bảo tồn di sản và tiếp cận thông tin cho tất cả người dùng.

SÁNG KIẾN CHỦ CHỐT

3.1 Cung cấp các cơ hội tuyệt vời để giao lưu và học hỏi trực tiếp

Chúng tôi sẽ tối đa hóa tiềm năng của các cuộc họp thực tế như những điểm đến để hợp nhất lĩnh vực thư viện và phá bỏ các rào cản đối với sự hợp tác, cho phép tiếp cận với những hiểu biết và kiến thức mới cũng như thúc đẩy việc chia sẻ ý tưởng.

3.2 Hỗ trợ kết nối và mạng ảo

Chúng tôi sẽ xây dựng tinh thần cộng tác liên tục trong lĩnh vực thư viện thông qua các công cụ hỗ trợ mạng ảo, cho phép mọi người làm công tác thư viện được tham gia vào một cuộc đối thoại toàn cầu.

3.3 Trao quyền cho lĩnh vực thư viện ở cấp quốc gia và khu vực

Chúng tôi sẽ nâng cao năng lực của lĩnh vực thư viện để thực hiện các hành động phù hợp với đặc điểm và yêu cầu của khu vực và quốc gia bằng cách củng cố các hiệp hội, tổ chức và mạng lưới thư viện ở tất cả các cấp.

3.4 Hỗ trợ học tập có mục tiêu và phát triển chuyên môn

Chúng tôi sẽ cung cấp nhiều cơ hội học tập có cập nhật các phương pháp hiện tại. Chúng tôi sẽ xây dựng năng lực để thực hiện sự tham gia và đánh giá của cộng đồng, biến mọi người làm công tác thư viện trở thành người ủng hộ, đồng thời phát triển và kết nối các nhà lãnh đạo trong tương lai.

2021-05-27-ifla-4ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC 4

TỐI ƯU HÓA TỔ CHỨC CỦA CHÚNG TÔI

Chúng tôi phát huy hết khả năng để thực hiện các sứ mệnh của mình trong hiện tại và tương lai. Chúng tôi chuẩn bị cho dài hạn thông qua việc phát triển các kế hoạch đầy tham vọng nhưng thực tế nhắm tới sự ổn định và tính bền vững, liên tục. Chìa khóa của điều này là nỗ lực phát triển và đa dạng hóa thành viên, tăng cường sự hiện diện ở khu vực và tích cực thu hút các thành viên thông qua một cơ chế chuyên nghiệp, hiệu quả và lực lượng tình nguyện viên đông đảo. Chúng tôi sẽ tăng khả năng hiện diện của mình, cung cấp các dịch vụ và hỗ trợ hiệu lực, hiệu quả và sáng tạo.

SÁNG KIẾN CHỦ CHỐT

4.1 Thúc đẩy tính liên tục và ổn định tài chính lâu dài của tổ chức

Chúng tôi sẽ lập kế hoạch cho tương lai, phát triển các chiến lược và lựa chọn tài chính vì sự bền vững lâu dài, dựa trên sự hiểu biết sâu sắc về các mối quan hệ đối tác tiềm năng và năng lực nắm bắt các cơ hội mới.

4.2 Huy động hiệu quả nguồn nhân lực và mạng lưới của chúng tôi

Chúng tôi sẽ tối đa hóa tiềm năng của tất cả mọi người và khuyến khích sự thay đổi và đổi mới thông qua các bộ phận và cấu trúc năng động, đội ngũ làm việc tại trụ sở hoạt động hiệu quả, các văn phòng khu vực hiệu quả, các trung tâm ngôn ngữ và các cơ hội tình nguyện đa dạng và hấp dẫn.

4.3 Gia tăng, đa dạng hóa và thu hút thành viên của chúng tôi

Chúng tôi sẽ củng cố vị trí của mình với tư cách là tổ chức thư viện toàn cầu tiêu biểu nhất thông qua chiến lược thành viên thúc đẩy sự đa dạng, cam kết và hành động.

Chúng tôi được công nhận là một tổ chức luôn lắng nghe và đáp ứng những mong đợi của các thành viên.

4.4 Tăng khả năng hiện diện của chúng tôi thông qua hệ thống truyền tải thông tin tuyệt vời và sáng tạo

Chúng tôi sẽ củng cố thương hiệu và khả năng cung cấp hệ thống truyền tải thông tin chất lượng cao, tác động cao và hấp dẫn phù hợp với nhu cầu của cộng đồng thông tin và thư viện toàn cầu.

Kêu gọi hành động

Chiến lược này đã được thực hiện nhờ những ý tưởng và năng lượng của lĩnh vực thư viện toàn cầu.

Tuy nhiên, nó chỉ là một cột mốc, không phải là điểm đến. Nó không chỉ để đọc, mà còn được sử dụng, bởi vì ai cũng có vai trò xây dựng tương lai của chúng ta. Thành công của Chiến lược cũng sẽ là thành công của chúng ta, với điều kiện chúng ta phải góp phần vào đó.

Do đó, bốn Định hướng Chiến lược và mười sáu Sáng kiến chính là khuôn khổ cho hàng nghìn, nếu không muốn nói là hàng triệu hành động riêng lẻ cần thiết để chuyển đổi lĩnh vực của chúng ta và đạt được tầm nhìn của chúng ta.

Chúng tôi cần bạn suy nghĩ về những hành động bạn có thể thực hiện góp phần vào các mục tiêu của Chiến lược, cả cá nhân và tập thể. Bạn có thể làm gì để chia sẻ thông điệp chiến lược, cũng như truyền cảm hứng và thu hút người khác, giống như bạn đã được truyền cảm hứng và tham gia?

Chia sẻ hành động của bạn, xây dựng kết nối của bạn và truyền bá thông tin.

Cùng nhau, chúng ta có thể xây dựng một lĩnh vực thư viện đoàn kết và mạnh mẽ, tạo sức mạnh cho các xã hội đọc viết thông thạo, hiểu biết và tham góp.

Chúng tôi là IFLA

Bạn là chìa khóa để phát triển Chiến lược của chúng tôi - và bạn là chìa khóa thành công của Chiến lược. Hãy hành động!

_______________

Dương Hương Giang dịch

Nguồn: https://www.ifla.org/strategy