HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN

Tập huấn công tác nghiệp vụ tại Thư viện-Học viện Tài chính

E-mail Print

altThực hiện Kế hoạch công tác năm 2019, ngày 5/11/2019, Thư viện Học viện Tài chính đã tổ chức Lớp Tập huấn nghiệp vụ thư viện: “Tổ chức kho và quản lý kho tài liệu thư viện” do giảng viên của Thư viện Quốc gia Việt Nam giảng dạy. Nội dung của lớp Tập huấn gồm: Xây dựng phát triển thư viện hiện đại; Các phương pháp bổ sung sách; vấn đề xử lý kỹ thuật tài liệu; Các cách phân kho: kho đóng và kho mở; Nguyên tắc tổ chức kho mở; Lên kế hoạch thực hiện cụ thể trong từng quy trình tổ chức và quản lý kho; Kỹ năng phục vụ bạn đọc trong kho mở của thư viện, đặc biệt vấn đề vai trò của thủ thư trong công tác phục vụ tại kho mở; Bên cạnh đó, giảng viên cũng trực tiếp trao đổi và giải đáp những vướng mắc trong quá trình xây dựng kho, đặc biệt các kho mở hiện đại, phù hợp với đối tượng phục vụ của Thư viện-Học viện Tài chính…

Đọc chi tiết...
 

Hội nghị Tổng kết công tác ứng dụng Khung phân loại thập phân Dewey, Ấn bản 23 tiếng Việt trong các thư viện Việt Nam (2014 - 2019)

E-mail Print

altThực hiện Quyết định số 3319/QĐ-BVHTTDL ngày 30/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, từ ngày 01-02/11/2019, tại thành phố Đà Nẵng, Thư viện Quốc gia Việt Nam tổ chức “Hội nghị Tổng kết công tác ứng dụng Khung phân loại thập phân Dewey, Ấn bản 23 tiếng Việt trong các thư viện Việt Nam (2014 - 2019)”. Tại Hội nghị các đại biểu đã tập trung chia sẻ và thảo luận các nội dung: Tổng kết, đánh giá tình hình triển khai và kết quả ứng dụng Khung phân loại thập phân Dewey, Ấn bản 23 tiếng Việt - DDC 23 tại Thư viện; Những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai ứng dụng DDC 23; Bài học kinh nghiệm rút ra qua quá trình áp dụng DDC 23 từ năm 2014 -2019; Từ đó, đưa ra các giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác phân loại trong thời gian tới...

Đọc chi tiết...
 

Hội thảo lịch sử truyền khẩu tại Malaysia

E-mail Print

altTừ ngày 28/10-03/11/2019 tại khách sạn Kuala Lumpur (Malaysia), cơ quan Lưu trữ Quốc gia Malaysia tổ chức hội thảo quốc tế về công tác xử lý, bảo tồn và số hóa tài liệu lịch sử truyền khẩu với chủ đề “Lịch sử truyền khẩu: Kỹ thuật phỏng vấn và phiên dịch”. Hội thảo tập trung về các nội dung như: Lập kế hoạch một dự án Lịch sử truyền khẩu; Cách tạo một bản ghi âm với chất lượng tốt; Các kỹ năng phỏng vấn trong lịch sử truyền khẩu; Thực hành phỏng vấn trong lịch sử truyền khẩu; Lập tài liệu cho cuộc phỏng vấn; Chuẩn bị bản phiên dịch của cuộc phỏng vấn; Sự đồng thuận, tính đạo đức và các mối quan hệ trong lịch sử truyền khẩu; Bảo quản và số hóa cuộc phỏng vấn lịch sử truyền khẩu…

Đọc chi tiết...
 

Hội nghị quốc tế về công tác bảo tồn lần thứ nhất tại Singapore

E-mail Print

altTừ ngày 23-25/10/2019 tại Bảo tàng Quốc gia Singapore, Trung tâm Bảo tồn Di sản Singapore (HCC) tổ chức Hội nghị quốc tế về công tác bảo tồn lần thứ nhất từ ngày với chủ đề: “Bảo quản các bộ sưu tập: Đảm bảo tính nhất quán theo thời gian, trong và ngoài phạm vi ASEAN”. Hội nghị là diễn đàn để các cơ quan thư viện, lưu trữ, bảo tàng các nước thành viên có cơ hội quảng bá thành tựu về nước mình, trao đổi, chia sẻ, học tập các vấn đề nghiệp vụ mới, các kinh nghiệm hoạt động và tìm hiểu cơ hội hợp tác từ các quốc gia thành viên và các chuyên gia quốc tế trong lĩnh vực liên quan. Đoàn Việt Nam tham gia Hội nghị với 02 tham luận: “Công tác bảo tồn và phát huy giá trị kho tư liệu Hán Nôm tại Thư viện Quốc gia Việt Nam” và “Trao đổi kinh nghiệm về công tác bảo quản tài liệu hiện vật tại Khu Di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch”.

Đọc chi tiết...
 

Hội nghị quốc tế lần thứ 6 về Thư viện dành cho Thanh thiếu niên và Nhi đồng tại thành phố Davao – Philippines

E-mail Print

altTừ ngày 22-25/10/2019 tại thành phố Davao - Philippines, Thư viện Quốc gia Philippines đã đăng cai tổ chức Hội nghị quốc tế lần thứ 6 về Thư viện dành cho Thanh thiếu niên và Nhi đồng với chủ đề “Hiểu biết, đánh giá và bảo tồn kiến thức địa phương và bản địa hướng đến sự gắn kết và hợp tác trong xã hội đa dạng”. Tham gia Hội nghị có 200 chuyên gia thông tin, giáo viên và người làm thư viện thuộc các cơ quan nghiên cứu, thư viện công cộng, thư viện các trường đại học, trường phổ thông trên toàn quốc đảo Philippines. Các ý kiến, chia sẻ của diễn giả tại Hội nghị đã nhấn mạnh tầm quan trọng của các thư viện trong việc góp phần duy trì và gìn giữ những giá trị truyền thống và bản sắc văn hoá địa phương và bản địa...

Đọc chi tiết...
 

Thư viện KHTH Đà Nẵng tổ chức tập huấn “Phần mềm thư viện liên thông cho hệ thống thư viện công cộng thành phố Đà Nẵng”

E-mail Print

altThực hiện kế hoạch hoạt động năm 2019 và Đề án phát triển hệ thống thư viện công cộng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2017-2020, để triển khai việc ứng dụng phần mềm thư viện liên thông cho hệ thống thư viện công cộng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, từ ngày 22-25/10/2019, Thư viện KHTH Đà Nẵng tổ chức tập huấn “Phần mềm thư viện liên thông cho hệ thống thư viện công cộng thành phố Đà Nẵng”. Phần mềm này giúp cho các thư viện quận huyện chủ động hơn trong công tác xử lý nghiệp vụ. Cơ sở dữ liệu được dùng chung cho tất cả các Thư viện cùng hệ thống…

Đọc chi tiết...
 
Page 10 of 139