Tập huấn sử dụng Quy tắc biên mục Mô tả và truy cập tài nguyên - Ấn bản RDA tiếng Việt

E-mail Print

Thực hiện kế hoạch năm 2019, từ ngày 9-12/12/2019, Liên Chi hội Thư viện Đại học phía Nam phối hợp với Thư viện trường Đại học Tài chính - Marketing đã tổ chức lớp Tập huấn sử dụng Quy tắc biên mục Mô tả và truy cập tài nguyên - Ấn bản RDA tiếng Việt do giảng viên của Thư viện Quốc gia Việt Nam giảng dạy.

Tham gia lớp Tập huấn là cán bộ quản lý và người làm công tác biên mục thuộc thư viện các trường đại học, cao đẳng khu vực phía Nam.

Lớp Tập huấn đã giới thiệu toàn bộ kiến thức quan trọng về quy tắc biên mục RDA như: Giới thiệu khái quát về RDA, cấu trúc và nguyên tắc quản lý; Mối quan hệ với các chuẩn khác về mô tả và truy cập tài nguyên; Cách sử dụng các chỉ dẫn và hướng dẫn trong RDA để ghi các thuộc tính biểu thị và bản, ghi thuộc tính của các tác phẩm và biểu hiện, ghi thuộc tính của cá nhân, gia đình và tập thể, của khái niệm, vật thể, sự kiện và địa điểm; Những vấn đề cơ bản của mối quan hệ giữa các thực thể trong RDA; Giải thích cách ghi mối quan hệ giữa các thực thể trong các nguồn tin và cách cung cấp điểm truy cập cho các nguồn tin… giúp các học viên nắm được nguyên tắc mô tả, cách xây dựng và khai thác nguồn tài nguyên; áp dụng các quy tắc trong RDA để cung cấp mô tả cho các loại tài nguyên thông tin khác nhau…

Hình ảnh sự kiện:

alt

Toàn cảnh Lớp Tập huấn

alt

alt

Giảng viên Thư viện Quốc gia Việt Nam giảng dạy tại Lớp Tập huấn

___________

Tin và ảnh: Vân Anh


Đọc thêm cùng chuyên mục: