Hội thảo “Nâng cao hiệu quả hoạt động thư viện trong Học viện Cảnh sát nhân dân đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác giáo dục, đào tạo trong tình hình mới”

E-mail Print

Sáng ngày 25/9/2020, Học viện Cảnh sát nhân dân – Bộ Công an đã tổ chức Hội thảo “Nâng cao hiệu quả hoạt động thư viện trong Học viện Cảnh sát nhân dân đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác giáo dục, đào tạo trong tình hình mới”.

Tham dự Hội thảo có đại diện Vụ Thư viện, Thư viện Quốc gia Việt Nam, Liên Chi hội Thư viện Đại học phía Bắc, Thư viện Quân đội, đại diện các Cục, Vụ thuộc Bộ Công an, đại diện một số học viện, trường thuộc khối cơ quan Công an nhân dân, cán bộ, giảng viên, học viên của Học viện Cảnh sát nhân dân…

Trong những năm qua Học viện Cảnh sát nhân dân đã triển khai nhiều kế hoạch hướng đến xây dựng Trung tâm Lưu trữ và Thư viện hiện đại, góp phần vào việc nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học của Học viện. Tuy nhiên, nguồn tài liệu tại Thư viện chưa được khai thác triệt để, nguồn nhân lực chưa được chuẩn hóa, hệ thống công nghệ thông tin, phần mềm quản trị thư viện xuống cấp, các quy định liên quan đến công tác bảo vệ bí mật nhà nước và hạ tầng công nghệ của Bộ Công an chưa hoàn thiện đã tạo ra những rào cản trong việc liên kết, chia sẻ nguồn tài liệu với các cơ sở giáo dục trong và ngoài Ngành.

Tại Hội thảo, các chuyên gia và các đại biểu đã tập trung trao đổi, chia sẻ về các vấn đề trọng tâm như: Nhận diện những cơ hội và thách thức của hoạt động thông tin thư viện trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0; Đánh giá thực trạng những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân tồn tại, hạn chế của công tác thư viện phục vụ cho hoạt động dạy học trong các trường Công an nhân dân nói chung và tại Học viện Cảnh sát nhân dân nói riêng; Đề xuất các giải pháp, biện pháp cụ thể, có tính khả thi để nâng cao hiệu quả hoạt động của Thư viện Học viện Cảnh sát nhân dân trong thời gian tới.

Một số hình ảnh sự kiện:

2020-09-28-csnd-02

2020-09-28-csnd-03

2020-09-28-csnd-04

2020-09-28-csnd-05

2020-09-28-csnd-06

_____________

Tin và ảnh: Thu Hiền


Đọc thêm cùng chuyên mục: