Hội nghị thường niên lần thứ 18 của Liên hợp thư viện Việt Nam về nguồn tin khoa học và công nghệ

E-mail Print

Ngày 8/10/2020, tại thành phố Nha Trang - tỉnh Khánh Hòa, Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia đã tổ chức Hội nghị thường niên lần thứ 18 Liên hợp thư viện Việt Nam về nguồn tin khoa học và công nghệ. Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo Vụ Tổ chức, Vụ Kế hoạch Tài chính - Bộ Khoa học và Công nghệ; Lãnh đạo Vụ Thư viện, Thư viện Quốc gia Việt Nam - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Một số lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh và các đại biểu đại diện cho 68 thư viện công cộng, thư viện đại học, thư viện chuyên ngành và trung tâm thông tin trong cả nước.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo tổng kết, đánh giá hoạt động của Liên hợp thư viện Việt Nam về nguồn tin khoa học và công nghệ năm 2019 - 2020; Thảo luận kế hoạch hoạt động và đặt mua cơ sở dữ liệu trong năm 2020-2021; Một số cơ sở pháp lý và thực tiễn chia sẻ và khai thác tài nguyên thông tin trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0; Vấn đề chuyển đổi số trong hoạt động thông tin thư viện và cập nhật một số dịch vụ cung cấp điện tử của các nhà xuất bản trên thế giới.

Hội nghị đề ra phương hướng hoạt động của Liên hợp thư viện giai đoạn 2020 - 2021 như: Bổ sung các nguồn tin khoa học và công nghệ quốc tế đáp ứng ngưỡng an toàn thông tin cho hoạt động khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo; Đẩy mạnh việc tạo lập và chia sẻ nguồn tin nội sinh giữa các thư viện thành viên; Đề ra các giải pháp hành động thiết thực nhằm triển khai hiệu quả các nội dung về liên thông thư viện quy định tại Luật Thư viện và Nghị định 93 quy định chi tiết một số điều của Luật Thư viện; Đẩy mạnh việc tìm kiếm và khai thác các nguồn tin truy cập mở; Đào tạo, nâng cao năng lực khai thác thông tin; Tăng cường sự hiện diện và vai trò của Liên hợp thư viện; Mở rộng hợp tác quốc tế, tìm kiếm các đối tác tài trợ phát triển…

Hình ảnh sự kiện:

2020-10-09-hoi-nghi-02

Toàn cảnh Hội nghị

2020-10-09-hoi-nghi-03

Ông Trần Đắc Hiến - Cục trưởng Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Chủ tịch Liên hợp thư viện phát biểu khai mạc Hội nghị

2020-10-09-hoi-nghi-04

Ông Đào Mạnh Thắng - Phó Cục trưởng Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia trình bày Báo cáo tổng kết của Liên hợp thư viện năm 2019-2020 và phương hướng hoạt động năm 2020-2021

2020-10-09-hoi-nghi-05

Ông Phạm Quốc Hùng - Phó Vụ Trưởng Vụ Thư viện phát biểu tại Hội nghị

2020-10-09-hoi-nghi-06

Ông Tạ Bá Hưng - Chuyên gia phát biểu tại Hội nghị

2020-10-09-hoi-nghi-07

Bà Kiều Thúy Nga - Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

2020-10-09-hoi-nghi-08

Ông Lê Xuân Định - Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phát biểu Chỉ đạo Hội nghị

____________

Tin và ảnh: Thanh Hà


Đọc thêm cùng chuyên mục: