Hội nghị chuyên đề góp ý xây dựng Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia: “Thông tin và tư liệu - Thống kê thư viện theo chuẩn quốc tế”

E-mail Print

Sáng ngày 25/03/2019, tại thư viện KHTH Tp. Hồ Chí Minh, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị chuyên đề góp ý xây dựng Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia: “Thông tin và tư liệu - Thống kê thư viện theo chuẩn quốc tế”.

Tiêu chuẩn quốc gia: “Thông tin và tư liệu - Thống kê thư viện theo chuẩn quốc tế” được xây dựng trên nguyên tắc tham khảo tiêu chuẩn quốc tế ISO 2789:2013 (Information and documentation - International Library Statistics) và trên cơ sở các văn bản quy phạm pháp luật liên quan của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gồm Thông tư số 18/2014/TT-BVHTTDL ngày 8/12/2014 quy định về hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của thư viện, Thông tư số 04/2015/TT-BVHTTDL ngày 19/6/2015 quy định chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với cơ quan quản lý về văn hóa, gia đình và thể dục thể thao thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Hội nghị đã nhận được nhiều ý kiến trao đổi, thảo luận tích cực của các nhà khoa học, các nhà quản lý, chuyên gia trong lĩnh vực thư viện, thông tin, tiêu chuẩn. Các đại biểu tham dự Hội nghị đều thống nhất về sự cần thiết trong việc nghiên cứu, xây dựng Bộ Tiêu chuẩn quốc gia Thông tin tư liệu - Thống kê thư viện theo tiêu chuẩn quốc tế với mục đích cung cấp các chỉ dẫn về thu thập và báo cáo thống kê. Việc tuân thủ quy định của Tiêu chuẩn này sẽ đáp ứng nhu cầu trong việc mô tả và công bố về các hoạt động thư viện.

Ảnh sự kiện:

alt

alt

__________

Tin và ảnh: Khánh Nhung, Trần Hồng.


Đọc thêm cùng chuyên mục: