Thư viện KHTH thành phố Đà Nẵng tổ chức lớp Tập huấn Sử dụng quy tắc biên mục “Mô tả và truy cập tài nguyên” - Ấn bản RDA tiếng Việt

E-mail Print

Trong 2 ngày 14-15/12/2018, Thư viện Khoa học Tổng hợp thành phố Đà Nẵng đã tổ chức tập huấn sử dụng chuẩn biên mục mới “Mô tả và truy cập tài nguyên” - Ấn bản RDA tiếng Việt cho hơn 30 học viên là người làm công tác thư viện quận, huyện và thành phố Đà Nẵng.

Tại lớp Tập huấn, các học viên được giới thiệu khái quát về chuẩn biên mục RDA; Sự khác nhau giữa chuẩn RDA với các chuẩn biên mục trước đây; Những vấn đề cơ bản và cốt lõi nhất khi sử dụng Quy tắc biên mục này. Đây là những kiến thức quan trọng để các học viên tiếp thu nhằm chuẩn bị cho quá trình liên thông phần mềm thư viện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Lớp Tập huấn đã trang bị những kỹ năng, nghiệp vụ, nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ người làm công tác thư viện, chủ động sáng tạo hơn nữa để xây dựng và đưa hoạt động thư viện - thông tin ngày càng phát triển, đáp ứng yêu cầu thông tin phục vụ học tập, giải trí và nghiên cứu của nhân dân.

Ảnh sự kiện:

alt

Học viên tham dự lớp Tập huấn

alt

Bà Vũ Thị Ân - Phó Giám đốc Thư viện KHTH thành phố Đà Nẵng giảng viên lớp Tập huấn

_________

Tin và ảnh: Phạm Xuân Thu


Đọc thêm cùng chuyên mục: