Trưng bày tư liệu chuyên đề Kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2023)

E-mail Print

Quân đội nhân dân Việt Nam là quân đội kiểu mới, quân đội nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, là lực lượng nòng cốt của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, được Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức, giáo dục và rèn luyện, cùng toàn thể nhân dân giành được những thắng lợi to lớn trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Ngày nay, cùng với đồng bào cả nước, Quân đội nhân dân Việt Nam góp phần to lớn vào công cuộc xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Thực hiện Kế hoạch tổ chức các hoạt động thông tin-tuyên truyền chào mừng các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử của đất nước, Thư viện Quốc gia Việt Nam tổ chức Trưng bày tư liệu chuyên đề Kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2023).

2023-12-19-trung-bay 2

Chuyên đề trưng bày hơn 200 tư liệu tiêu biểu gồm sách, báo, tạp chí được chia thành 02 phần chính, giới thiệu đến công chúng và bạn đọc truyền thống hào hùng, những chiến công của Quân đội nhân dân Việt Nam anh dũng trong suốt chặng đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

2023-12-19-trung-bay 4

Là tập hợp những tư liệu về lịch sử hình thành, phát triển của lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam; quá trình chiến đấu và chiến thắng vẻ vang giành lại độc lập tự do cho dân tộc; những tấm gương hy sinh anh dũng, những người con ưu tú làm nên lịch sử; những tác phẩm văn học nghệ thuật với hình tượng “bộ đội Cụ Hồ”, những người lính chân trần chí thép từ nhân dân mà ra, vì nhân dân chiến đấu, bất khuất, kiên trung, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc.

2023-12-19-trung-bay 5

2023-12-19-trung-bay 6

Bao gồm những tài liệu, bài viết về tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối của Đảng ta về xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng; truyền thống anh hùng của nhân dân trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và bảo vệ Tổ quốc; quá trình hình thành và phát triển, những thành tựu, kết quả xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị trong 79 năm qua... cùng những yêu cầu, nội dung và tiêu chí, giải pháp xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng trong thời kỳ mới…

2023-12-19-trung-bay 7

Qua các tư liệu được trưng bày, bạn đọc và công chúng có dịp ôn lại chặng đường lịch sử của Quân đội nhân dân Việt Nam, khẳng định vai trò to lớn của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự trưởng thành của quân đội, qua đó, giáo dục truyền thống, nâng cao nhận thức, lòng tự hào dân tộc, tình cảm và trách nhiệm của thế hệ hôm nay với công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước trong tình hình mới.

Trưng bày tư liệu diễn ra từ ngày 16-24/12/2023 tại Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội./.

___________

Tin và Ảnh: Nguyễn Phương Nhung


Đọc thêm cùng chuyên mục: