Thư viện Quốc gia Việt Nam tham dự Hội nghị Giám đốc Thư viện Quốc gia các nước Châu Á - Châu Đại Dương

E-mail Print

“Thu thập và kết nối: Thư viện Quốc gia và các Bộ sưu tập” là chủ đề Hội nghị thường niên Giám đốc Thư viện Quốc gia các nước Châu Á - Châu Đại Dương lần thứ 29 (CDNL-AO29) được tổ chức tại Thư viện Quốc gia Qatar, thủ đô Doha, Qatar từ ngày 01-02/11/2023. Ông Nguyễn Xuân Dũng, Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam tham dự sự kiện này.

55 đại biểu đại diện cho 26 thư viện quốc gia các nước trong khu vực đã tham gia Hội nghị do Thư viện Quốc gia Qatar đăng cai. Hội nghị có bài phát biểu trực tuyến của bà Vicki Mc Donald - Chủ tịch Liên đoàn quốc tế các Hội và Cơ quan thư viện thế giới (IFLA); bà Michelle Lau - Phụ trách IFLA khu vực Châu Á - Châu Đại Dương dự và phát biểu trực tiếp.

Tại Hội nghị, các thư viện quốc gia thành viên đã thảo luận xoay quanh ba nội dung: “Thu thập các bộ sưu tập truyền thống và tài liệu số đại diện cho cộng đồng”, “Bảo quản và cho phép truy cập các bộ sưu tập truyền thống và tài liệu số”, “Khuyến khích hoặc thu hút cộng đồng qua bộ sưu tập quốc gia”. Đại biểu tham gia thảo luận sôi nổi về các hoạt động thu thập bộ sưu tập đại diện cho cộng đồng, tăng cường cơ hội tiếp cận các bộ sưu tập di sản và các phương pháp thu hút sự quan tâm của cộng đồng qua bộ sưu tập quốc gia.

Nhiều ý kiến đại biểu đưa ra tại Hội nghị cho rằng thư viện đóng vai trò tiên phong về văn hóa và kiến thức; trong kỷ nguyên số, nhiệm vụ của thư viện không bó hẹp ở phạm vi gìn giữ di sản mà đóng vai trò then chốt trong việc tăng cường khả năng tiếp cận di sản tư liệu của các quốc gia trên nhiều nền tảng. Phần lớn chương trình, sáng kiến của các thư viện quốc gia thành viên có nội dung mở rộng đến việc phục hồi sức sống cho các bộ sưu tập bên cạnh nhiệm vụ bảo tồn. Song song với nỗ lực giúp di sản tư liệu trong quá khứ được tiếp cận, các thư viện quốc gia thành viên rất quan tâm đến việc xây dựng bộ sưu tập đương đại bởi việc nắm bắt hiện tại thông qua các ấn phẩm, phương tiện số hoặc các hình thức thể hiện nghệ thuật khác nhau là điều quan trọng đối với thế hệ tương lai.

Bên lề Hội nghị, Ban Tổ chức đã đưa đại biểu đi tham quan Triển lãm năm văn hóa Qatar-Indonesia 2023 diễn ra trong Thư viện Quốc gia Qatar; Thành phố Giáo dục (Education City) và Bảo tàng Quốc gia Qatar tại thủ đô Doha, Qatar.

Một số hình ảnh cùng sự kiện

2023-11-16-cdnl-ao- 2

Toàn cảnh Hội nghị CDNL-AO lần thứ 29 tại Doha, Qatar

2023-11-16-cdnl-ao- 3

Đại biểu các nước tham dự Hội nghị

2023-11-16-cdnl-ao- 4

Ông Nguyễn Xuân Dũng - Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

2023-11-16-cdnl-ao- 5

2023-11-16-cdnl-ao- 6

2023-11-16-cdnl-ao- 1

2023-11-16-cdnl-ao

Đại biểu tham quan, trao đổi kinh nghiệm với Thư viện Quốc gia Qatar

______________

Tin và ảnh: Thu Phương


Đọc thêm cùng chuyên mục: