Toạ đàm giới thiệu 5 tác phẩm về văn hoá, văn học nghệ thuật xuất bản năm 2016 của GS.TS Đinh Xuân Dũng

E-mail Print

Ngày 12/7/2016, Thư viện Quốc gia Việt Nam đã phối hợp với Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Giám đốc Nhà xuất bản tổ chức buổi Toạ đàm giới thiệu 05 tác phẩm về văn hoá, văn học, nghệ thuật xuất bản năm 2016 do GS.TS Đinh Xuân Dũng, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận, Phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương là chủ biên và tác giả.

Tại buổi Toạ đàm, Giáo sư đã giới thiệu đến đông đảo công chúng tham dự 05 tác phẩm, trong đó có 3 tác phẩm của tác giả là: Văn hoá - Văn nghệ và đời sống bộ đội; Văn học - Tiếp nhận tác phẩm và suy nghĩ lý luận; Văn hoá và con người Việt Nam hôm nay - Mấy suy nghĩ từ thực tiễn và 02 tác phẩm do tác giả chủ biên: Định hướng và những nội dung cơ bản của lý luận văn nghệ Việt Nam; Công tác tư tưởng - văn hoá trong xây dựng quân đội và chính trị.

Các tham luận trong buổi toạ đàm đều đi đến thống nhất về mặt giá trị lý luận và thực tiễn của 05 tác phẩm, đồng thời các đại biểu tham dự đánh giá cao sự nỗ lực và tâm huyết của GS.TS Đinh Xuân Dũng, những tác phẩm của Giáo sư thực sự là một tài liệu có giá trị về lý luận, thiết thực trong việc nghiên cứu, tìm hiểu về văn hoá, văn học, nghệ thuật Việt Nam đương đại.

Ảnh sự kiện

GS.TS Đinh Xuân Dũng phát biểu tại buổi Toạ đàm

Đoàn Chủ tịch điều hành buổi Toạ đàm

Toàn cảnh buổi Toạ đàm

__________

Tin và ảnh: Hùng Mạnh


Đọc thêm cùng chuyên mục: