Hội nghị - Hội thảo tổng kết 5 năm hoạt động của hệ thống thư viện công cộng (2011-2015)

E-mail Print

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2016, từ 2-3/6/2016, tại thành phố Đà Lạt, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị - Hội thảo tổng kết 5 năm hoạt động của hệ thống thư viện công cộng và thực hiện chương trình mục tiêu vì văn hoá (2011-2015). Tham dự Hội nghị - Hội thảo, về phía các cơ quan Trung ương có Ông Huỳnh Vĩnh Ái - Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Bà Vũ Dương Thúy Ngà - Vụ trưởng Vụ Thư viện; Bà Kiều Thúy Nga - Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam; Ông Phạm Thế Khang - Chủ tịch Hội Thư viện Việt Nam; về phía tỉnh Lâm Đồng có Ông Phan Văn Đa - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh; Bà Nguyễn Thị Nguyên - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch… và đại biểu đến từ các cơ quan Trung ương, các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các thư viện trong hệ thống thư viện công cộng, đại diện Ban Quản lý Dự án Bill & Melinda Gates – Việt Nam.

Trong 5 năm qua (2011-2015), dưới sự lãnh đạo của Đảng, cả nước thực hiện thắng lợi nhiều chủ trương, mục tiêu và nhiệm vụ được xác định trong Nghị quyết Đại hội XI của Đảng; trải qua 5 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội (2011-2020), 2 năm thực hiện Hiến pháp năm 2013, 30 năm tiến hành công cuộc đổi mới, toàn ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch cả nước, trong đó có thư viện đã góp một phần vào thành tựu chung của đất nước và dân tộc. Hoạt động của ngành thư viện diễn ra trong điều kiện nền kinh tế đất nước trải qua thời kỳ khó khăn, chương trình mục tiêu quốc gia đầu tư cho thư viện bị cắt giảm, văn hóa đọc đứng trước thách thức lớn với văn hóa nghe-nhìn. Trước bối cảnh đó, ngành thư viện cả nước vẫn kiên định phát huy sự năng động, chủ động công việc của mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ cung cấp các dịch vụ thư viện - thông tin đa dạng, hỗ trợ việc tiếp cận nguồn thông tin trong và ngoài nước, góp phần nâng cao tri thức, thúc đẩy văn hoá đọc trong nhân dân. Chính vì vậy, hàng năm, hệ thống thư viện công cộng không ngừng tăng cường và nâng cao chất lượng vốn tài liệu nhằm đáp ứng yêu cầu sử dụng sách, báo ngày càng cao của cộng đồng. Hiện nay, tổng số sách của hệ thống thư viện công cộng cả nước lên 37.961.114 bản sách; bình quân 232.855 bản/thư viện tỉnh, 11.092 bản/thư viện cấp huyện; đạt 0,42 bản sách/người dân. Toàn hệ thống cũng đã thu hút được 18 triệu lượt bạn đọc/năm, với 36,7 triệu lượt sách báo luân chuyển/năm...

Đồng hành cùng các thư viện tỉnh/thành phố, huyện, thị xã, thị trấn… Thư viện Quốc gia Việt Nam (TVQG) đã thực hiện xuất sắc chức năng, nhiệm vụ của một thư viện trung tâm của cả nước. Từ năm 2011-2015, TVQG đã thu nhận qua nguồn lưu chiểu xuất bản phẩm được 81.332 tên tài liệu với 301.871 bản sách, 1.000 tên báo, tạp chí các loại, 3.893 bộ luận án tiến sĩ; bổ sung tài liệu qua nguồn trao đổi quốc tế, nhận tài trợ, biếu tặng với tổng số 51.412 tên tài liệu. Thư viện đã mở cửa phục vụ 1.674 ngày, trung bình phục vụ trên 6.500 lượt bạn đọc/ngày tại trụ sở thư viện và đọc trực tuyến qua website: www.nlv.gov.vn được hiển thị bằng 03 ngữ: Việt-Anh-Pháp của TVQG. Song song với công tác phục vụ, TVQG đã tích cực đẩy mạnh hoạt động nghiệp vụ, từng bước nâng cao vị thế và vai trò của TVQG trên trường quốc tế; duy trì quan hệ trao đổi, hợp tác với các đối tác hiện có, vừa mở rộng quan hệ hợp tác, trao đổi, vừa tranh thủ sự giúp đỡ của các đối tác mới tiềm năng, để xây dựng, quảng bá hoạt động ngành thư viện Việt Nam đối với đồng nghiệp quốc tế; tăng cường bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực thư viện có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của quản lý, tổ chức hoạt động thư viện hiện đại trong thời kỳ hội nhập.

Tuy nhiên, ngoài những thành tựu đã đạt được, các báo cáo tham luận, ý kiến phát biểu tại Hội nghị cũng chỉ ra một số vấn đề và những khó khăn trong các thư viện công cộng, đồng thời nêu các giải pháp tháo gỡ như: Tiếp tục phải nâng cao nhận thức của xã hội, chính quyền địa phương và các ngành các cấp về vai trò chức năng và tác dụng của thư viện; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, củng cố, xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động của thư viện; Phát triển và duy trì thư viện ở cơ sở; Đảm bảo về mặt chính sách, nâng cao đời sống cho cán bộ thư viện; Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho người làm công tác thư viện…

Phát biểu tại Hội nghị - Hội thảo, Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái đã đánh giá cao những đóng góp của đội ngũ người làm thư viện, đồng thời nhấn mạnh vai trò to lớn của hệ thống thư viện công cộng trong việc xây dựng xã hội học tập, hình thành thói quen đọc sách, làm lan toả văn hoá đọc trong nhân dân, góp phần hình thành lối sống văn hoá lành mạnh, nâng cao đạo đức xã hội. Bên cạnh đó, đứng trước những thách thức mới của thời đại phát triển công nghệ số, hệ thống thư viện công cộng Việt Nam cần tiếp tục không ngừng phát triển trở thành trung tâm thông tin, văn hoá, giáo dục hữu ích cho việc học tập suốt đời của mọi tầng lớp nhân dân.

Tại Hội nghị - Hội thảo lần này, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch cũng tiến hành Tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá trong lĩnh vực thư viện giai đoạn 2011-2015; Thảo luận góp ý cho các Dự thảo Thông tư Quy định quy chế về hoạt động của thư viện tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương/ thư viện huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh/ thư viện xã, phường, thị trấn; Và tổ chức thành công Liên hoan tiếng hát ngành thư viện lần thứ IV.

Một số hình ảnh cùng sự kiện:

Ông Huỳnh Vĩnh Ái – Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phát biểu khai mạc

Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị - Hội thảo

Bà Vũ Dương Thúy Ngà – Vụ trưởng Vụ Thư viện trình bày Báo cáo Tổng kết 5 năm hoạt động của hệ thống thư viện công cộng giai đoạn 2011-2015

Bà Kiều Thúy Nga – Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam trình bày tham luận tại Hội nghị - Hội thảo

Ông Phạm Bình Nguyên - Giám đốc Thư viện tỉnh Thái Nguyên trình bày tham luận tại Hội nghị - Hội thảo

Bà Trần Thị Riết - Phó Giám đốc Thư viện tỉnh Bình Dương trình bày tham luận tại Hội nghị - Hội thảo

Ông Phạm Thế Khang - Chủ tịch Hội Thư viện Việt Nam phát biểu tại Hội nghị - Hội thảo

Trao bằng khen của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch cho các Thư viện tiêu biểu

Trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho ông Phạm Thế Cường - đại diện Thư viện tư nhân

Một số tiết mục tiêu biểu tham dự Liên hoan tiếng hát ngành Thư viện lần thứ IV


_____________

Tin: Phương Lan; Ảnh: Đình Chiểu


Đọc thêm cùng chuyên mục: