Triển khai Đề án “Dịch, in và đào tạo sử dụng Quy tắc biên mục Mô tả và truy cập tài nguyên - RDA 2015 sửa đổi”

E-mail Print

Thực hiện nhiệm vụ của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch giao cho Thư viện Quốc gia Việt Nam (TVQG) triển khai Đề án “Dịch, in và đào tạo sử dụng Quy tắc biên mục Mô tả và truy cập tài nguyên - RDA 2015 sửa đổi”, ngày 12/7/2016, TVQG đã tổ chức Họp triển khai Đề án dịch Quy tắc biên mục RDA 2015.

Tại cuộc họp, thay mặt cơ quan chủ trì thực hiện Đề án, bà Kiều Thúy Nga – Giám đốc TVQG đã giới thiệu tổng quan về Quy tắc biên mục RDA, việc triển khai áp dụng RDA trên thế giới, quá trình nghiên cứu, đề xuất dự án dịch RDA 2015 của TVQG, kế hoạch và lộ trình triển khai Đề án trong hai năm 2016-2017. Đồng thời nhấn mạnh, mục đích của Đề án là hướng tới việc thống nhất, chuẩn hóa công tác mô tả biên mục tài liệu trong các thư viện Việt Nam thông qua việc áp dụng một quy tắc biên mục tiêu chuẩn quốc tế mới, phù hợp với xu hướng phát triển của thế giới và thực tế các thư viện ở Việt Nam đang phát triển theo hướng xây dựng thư viện số; mục tiêu của Đề án là xuất bản cuốn Quy tắc biên mục Mô tả và truy cập tài nguyên – RDA phiên bản mới nhất, có chất lượng và cập nhật bằng tiếng Việt làm công cụ để đảm bảo tính thống nhất trong mô tả tài liệu của thư viện cả nước, góp phần quan trọng trong việc chia sẻ nguồn tài nguyên thông tin giữa các thư viện trong nước cũng như trao đổi với thư viện nước ngoài và là tài liệu quý cho quá trình đào tạo sinh viên thư viện của các trường Đại học và các cơ sở nghiên cứu về thư viện học trong cả nước. Dự kiến sau khi công bố ấn bản RDA 2015 sửa đổi bằng tiếng Việt, năm 2017, TVQG sẽ tổ chức các khóa tập huấn sử dụng RDA cho người làm công tác biên mục trong cả nước.

Phiên họp đã thông qua danh sách Hội đồng tư vấn, Ban Biên tập – Hiệu đính và Nhóm biên dịch Quy tắc biên mục RDA 2015. Các ý kiến trao đổi của đại biểu tại cuộc họp đều ủng hộ và đánh giá cao sáng kiến dịch Quy tắc biên mục RDA 2015 của TVQG vì tính thiết thực của Đề án; đồng thời nhấn mạnh, cần có sự ủng hộ và cam kết mạnh mẽ từ Vụ Thư viện, TVQG và các thư viện trên cả nước để RDA được triển khai trên diện rộng. Việc dịch và áp dụng Quy tắc biên mục RDA sẽ đánh dấu một bước phát triển mới của ngành thư viện Việt Nam, giúp cộng đồng thư viện Việt Nam có thêm một công cụ biên mục quy chuẩn cho toàn hệ thống, hỗ trợ đắc lực công tác tạo lập và lưu giữ bộ sưu tập trí tuệ của toàn ngành, góp phần thực hiện mục tiêu “Chuẩn hóa, Chia sẻ, Hội nhập”.

Một số hình ảnh cùng sự kiện:

Bà Kiều Thúy Nga – Giám đốc TVQG giới thiệu tổng quan Đề án Dịch Quy tắc biên mục RDA 2015

Bà Vũ Dương Thúy Ngà – Vụ trưởng Vụ Thư viện phát biểu tại cuộc họp

Ông Lê Xuân Định – Cục trưởng Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia phát biểu tại cuộc họp

Ông Phạm Thế Khang – Chủ tịch Hội Thư viện Việt Nam phát biểu tại cuộc họp

Ông Kiều Văn Hốt – Tổng biên tập Quy tắc biên mục RDA 2015 ấn bản tiếng Việt trao đổi về công tác biên dịch, hiệu đính Quy tắc biên mục RDA 2015 sửa đổi

____________

Tin: Bùi Thị Thủy; Ảnh: Hùng Mạnh


Đọc thêm cùng chuyên mục: