Tập huấn nghiệp vụ cho các giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục trong các học viện, trường Công an nhân dân

E-mail Print

Từ ngày 14-22/6/2017, tại hội trường Bộ Công an số 47 Phạm Văn Đồng đã diễn ra Lớp Tập huấn chuyên đề quản lý biên soạn giáo trình, công tác lưu trữ, thư viện trong các học viện, trường Công an nhân dân. Đối tượng tập huấn lần này là các giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục trong các học viện, trường Công an nhân dân. Đây là chương trình phối hợp giữa Cục Đào tạo - Tổng cục Chính trị Công an nhân dân và một số đơn vị như Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Bách Khoa Hà Nội và Thư viện Quốc gia Việt Nam, trong đó các chuyên gia của Thư viện Quốc gia Việt Nam đảm trách phần hướng dẫn nghiệp vụ thư viện.

Mục tiêu của Lớp Tập huấn này nhằm trang bị cho các giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục, cán bộ làm việc trong lĩnh vực thư viện và lưu trữ thuộc các học viện, trường Công an nhân dân các kỹ năng chung trong việc biên soạn giáo trình, quan điểm, cách tiếp cận mới trong xây dựng giáo trình môn học và công tác biên soạn giáo trình dạy học trong Công an nhân dân. Trong lĩnh vực thư viện, nội dung tập huấn tập trung các nội dung về kỹ năng tổ chức, khai thác các nguồn tin thư viện truyền thống và thư viện số như: pháp chế thông tin – thư viện; sản phẩm và dịch vụ thông tin - thư viện; thư viện số và hiện đại hóa thư viện; cách thức xây dựng các bộ sưu tập số một cách hiệu quả; bản quyền trong thư viện số; bảo quản tài liệu số; an toàn; nhận diện các nguy cơ và giải pháp đối phó với an toàn, an ninh dữ liệu số, phòng tránh, rủi ro, khủng hoảng trong thư viện số…

Cũng trong chương trình Tập huấn, các học viên đã có buổi trao đổi và tham quan thực tế tại Thư viện Quốc gia Việt Nam.

_________

Tin, ảnh: Lê Đức Thắng


Đọc thêm cùng chuyên mục: