Chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam và Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ của Thư viện tỉnh Phú Yên và Thư viện tỉnh Ninh Thuận

E-mail Print

Với mục đích quảng bá nét đẹp văn hóa, thể thao và du lịch, giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm và phát huy thế mạnh giữa hai tỉnh Ninh Thuận và Phú Yên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận đã ký kết chương trình hợp tác “Phát triển văn hóa, thể thao và du lịch Ninh Thuận - Phú Yên giai đoạn 2024-2025”. Chương trình được ký kết ngày 4/4/2024 tại thành phố Tuy Hòa. Theo nội dung được ký kết, hai đơn vị sẽ tổ chức giao lưu, trao đổi và tổ chức biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhân dân, các sự kiện văn hóa, chính trị của hai địa phương.

2024-04-23-ninh-thuan- 1

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hai tỉnh ký kết chương trình ghi nhớ hợp tác phát triển văn hóa, thể thao và du lịch Ninh Thuận - Phú Yên giai đoạn 2024-2025

Các hoạt động triển khai cụ thể được thực hiện ngay sau chương ký kết bao gồm: Trưng bày, triển lãm tài liệu giới thiệu văn hóa, con người nhân các sự kiện văn hóa do hai địa phương tổ chức; phối hợp trưng bày, triển lãm tài nguyên thông tin nhân ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4); tổ chức kết nối trang thông tin điện tử giữa hai Thư viện tỉnh.

Theo đó, tại Phú Yên, ngày 10/4/2024, Thư viện tỉnh Phú Yên đã tổ chức Tuần lễ Sách và Văn hóa đọc. Ngày 17/4/2024, Thư viện đã khai mạc Hội sách lần thứ 07 năm 2024 và trong khu vực trưng bày của Thư viện tỉnh Phú Yên đã giới thiệu hơn 100 tài liệu về đất nước và con người Ninh Thuận.

Ngày 19/4/2024, tại thành phố Phan Rang, tỉnh Ninh Thuận, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 03 năm 2024. Tại gian trưng bày của Thư viện tỉnh Ninh Thuận trưng bày các tài liệu về đất nước và con người Phú Yên.

2024-04-23-ninh-thuan- 3

Kết nối trang web hai tỉnh

Đây là một trong những hoạt động hợp tác quan trọng giữa hai tỉnh góp phần thúc đẩy phong trào đọc sách, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, nâng cao năng lực tiếp cận thông tin, tri thức, xây dựng hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam tại địa phương./.

__________

Tin, bài: Thư viện tỉnh Phú Yên


Đọc thêm cùng chuyên mục: