Tập huấn Nghiệp vụ thư viện năm 2024 của 02 Liên hiệp Thư viện : Khu vực miền Đông Nam bộ & cực Nam Trung bộ và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

E-mail Print

Trong hai ngày 07-08/3/2024, Thư viện Khoa học Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh (KHTH Tp. HCM) phối hợp với Liên hiệp Thư viện khu vực miền Đông Nam bộ và cực Nam Trung bộ, Liên hiệp Thư viện khu vực đồng bằng sông Cửu Long, Viện Nghiên cứu và Phát triển Tri thức Số đồng tổ chức tập huấn Nghiệp vụ thư viện năm 2024 cho lãnh đạo và viên chức các thư viện thành viên trong Liên hiệp.

Lớp tập huấn được tổ chức song song với 02 hình thức: Trực tiếp tại Thư viện KHTH Tp. HCM và trực tuyến trên nền tảng Zoom kết nối với 21 điểm cầu thư viện các tỉnh, thành trong khu vực; thu hút 74 học viên học trực tiếp và hơn 120 học viên học trực tuyến.

2024-03-11-tap-huan- 1

Toàn cảnh học viên tham dự lớp tập huấn

Lớp tập huấn gồm 03 chuyên đề chính: Tạo lập và tổ chức phục vụ tài nguyên số; Tạo lập, khai thác tài nguyên giáo dục mở; Triển khai hoạt động STEM trong thư viện công cộng được trình bày và giới thiệu bởi các giảng viên giàu kinh nghiệm, có uy tín đến từ Cục Bản quyền tác giả (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Viện Nghiên cứu và Phát triển tri thức số (IDK), Viện Nghiên cứu, Đào tạo và Phát triển tài nguyên giáo dục mở (InOER); Thư viện KHTH Tp. HCM; Công ty TNHH FESTO Didactic. Các nội dung được triển khai cụ thể bao gồm: Thực hiện xây dựng chương trình chuyển đổi số ngành thư viện dựa trên các mức độ chuyển đổi số; Hướng dẫn, làm rõ các yếu tố về bản quyền số và luật Sở hữu trí tuệ - khuyến nghị các công việc cần thực hiện với 01 tài liệu số; Hướng dẫn xây dựng, lưu trữ, quản trị và khai thác tri thức số; Quản trị và khai thác tài liệu số bằng phần mềm Dspace và LIMA DRM; Hướng dẫn tạo lập và khai thác tài nguyên giáo dục mở; Giới thiệu các hoạt động STEM cho học sinh và cộng đồng; Phương thức tổ chức và vận hành các hoạt động phục vụ cộng đồng nói chung và hoạt động STEM phục vụ học sinh tại thư viện công cộng.

2024-03-11-tap-huan- 2

Học viên học tập và trải nghiệm mô hình STEM và các thiết bị IoT

Lớp tập huấn nghiệp vụ cho viên chức thư viện thuộc 02 Liên hiệp nhằm đáp ứng nhu cầu hiện tại của các đơn vị trong việc thực hiện quá trình chuyển đổi số và mở rộng, đổi mới các dịch vụ thư viện hướng đến nhiệm vụ phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng tại mỗi địa phương, góp phần xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời. Bên cạnh việc nâng cao nhận thức của lãnh đạo thư viện về chuyển đổi số - nâng cao kỹ năng, năng lực của viên chức thư viện, lớp tập huấn còn nhằm thực hiện một trong những nhiệm vụ trọng tâm về hoạt động chung của 02 Liên hiệp trong năm 2024, thắt chặt công tác phối hợp hoạt động, tạo điều kiện để viên chức 21 thư viện thành viên gặp gỡ, giao lưu trao đổi kinh nghiệm, học tập lẫn nhau. Tài liệu của khóa tập huấn được cung cấp thông qua việc quét mã vạch hoặc truy cập trực tuyến để tải về.

2024-03-11-tap-huan- 3

Tặng quà và chụp hình lưu niệm với các giảng viên và lãnh đạo 21 thư viện thành viên

________________

Tin bài: Thư viện KHTH TPHCM


Đọc thêm cùng chuyên mục: