HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN TRONG NƯỚC

Đại hội Hội Thư viện, Tư liệu và Thông tin khoa học thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ IV (2019 - 2024)

E-mail Print

altNgày 15/3/2019, Hội Thư viện, Tư liệu và Thông tin khoa học thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ IV (2019-2024). Đại hội đã nghe báo cáo kết quả hoạt động của Hội nhiệm kỳ III (2013 - 2018) và thảo luận phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2019 - 2024 như: tổ chức rộng rãi hoạt động tuyên truyền về Hội; tập trung phát triển các hội viên, mở các lớp bồi dưỡng ngắn hạn về bảo quản, kỹ năng giao tiếp và nâng cao trình độ nghề nghiệp của người làm thư viện; phát huy vai trò của Hội trong công tác chuyên môn… Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội Thư viện, Tư liệu và Thông tin khoa học nhiệm kỳ IV (2019-2024)…

Đọc chi tiết...
 

Hội nghị triển khai kế hoạch hoạt động năm 2019 - 2020 của Liên hiệp Thư viện Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

E-mail Print

altThực hiện Nghị quyết của Đại hội Liên hiệp Thư viện Nam Trung Bộ và Tây Nguyên nhiệm kỳ 2018-2020, ngày 26/02/2019, tại Thư viện tỉnh Gia Lai, Liên hiệp Thư viện Nam Trung Bộ và Tây Nguyên tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch hoạt động năm 2019-2020. Hội nghị đã trao đổi và thảo luận một số nội dung trong công tác hoạt động của Liên hiệp thời gian tới như: Tiếp tục hoàn thiện và phát triển 2 cơ sở dữ liệu dùng chung của Liên hiệp trên cơ sở dữ liệu thư mục địa chí và toàn văn của các giai đoạn trước; Tổ chức tọa đàm “Công tác phục vụ thiếu nhi trong và ngoài thư viện”…

 

Đọc chi tiết...
 

Thư viện KHTH thành phố Đà Nẵng tổ chức lớp Tập huấn Sử dụng quy tắc biên mục “Mô tả và truy cập tài nguyên” - Ấn bản RDA tiếng Việt

E-mail Print

altTrong 2 ngày 14-15/12/2018, Thư viện Khoa học Tổng hợp thành phố Đà Nẵng đã tổ chức tập huấn sử dụng chuẩn biên mục mới “Mô tả và truy cập tài nguyên” - Ấn bản RDA tiếng Việt cho hơn 30 học viên là người làm công tác thư viện quận, huyện và thành phố Đà Nẵng. Tại lớp Tập huấn, các học viên được giới thiệu khái quát về chuẩn biên mục RDA; Sự khác nhau giữa chuẩn RDA với các chuẩn biên mục trước đây; Những vấn đề cơ bản và cốt lõi nhất khi sử dụng Quy tắc biên mục này. Đây là những kiến thức quan trọng để các học viên tiếp thu nhằm chuẩn bị cho quá trình liên thông phần mềm thư viện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng…

Đọc chi tiết...
 

Hội thảo “Phát triển và đổi mới hoạt động thư viện trong thời kỳ mới”

E-mail Print

altNgày 5/12/2018, tại Thư viện Quốc gia Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội thảo “Phát triển và đổi mới hoạt động thư viện trong thời kỳ mới”. Đồng chí Vũ Đức Đam - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì Hội thảo. Các ý kiến tại Hội thảo đã tập trung làm rõ vai vai trò của thư viện trong cuộc sống hiện đại, mô hình thư viện tương lai, phương thức quản lý, vận hành để đổi mới hoạt động, đáp ứng được sứ mệnh đối với sự phát triển văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế - xã hội, góp phần hình thành con người Việt Nam toàn diện đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước…

Đọc chi tiết...
 

Hội nghị Sơ kết 02 năm thực hiện Chương trình phối hợp công tác số 122/CTPH giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Bộ Giáo dục và Đào tạo

E-mail Print

altNgày 5/12/2018 tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Hội nghị Sơ kết 02 năm Chương trình phối hợp công tác số 122/CTPH-BVHTTDL-BGDĐT ngày 15/01/2016 giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm tổng kết, đánh giá các kết quả đã đạt được và những khó khăn, vướng mắc của các địa phương trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình. Tại Hội nghị, các đại biểu đều ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong thời gian qua của Chương trình 122, tuy nhiên cũng còn những khó khăn, hạn chế gặp phải khi thực hiện Chương trình như: sự phối hợp giữa các trường học với thư viện còn chưa nhịp nhàng, đường sá xa xôi, kinh phí thực hiện chương trình, xe phục vụ lưu động chưa có…

Đọc chi tiết...
 
Page 7 of 41