HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN TRONG NƯỚC

Hội thi thiếu nhi tuyên truyền giới thiệu sách Hè năm 2011 tại Thư viện tỉnh Thái Bình

E-mail Print
gts-tb-2011-2Thực hiện kế hoạch công tác năm 2011, chào mừng những ngày lễ lớn của dân tộc, thiết thực hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em. Được sự đồng ý của sở Văn hoá-Thể thao& Du lịch Thái Bình, ngày 28/7/2011 tại Thư viện tỉnh Thái Bình đã diễn ra Hội thi thiếu nhi tuyên truyền giới thiệu sách Hè năm 2011 với chủ đề “Đảng, Bác Hồ và quê hương đất nước trong trái tim em”
Đọc chi tiết...
 

Liên hoan thiếu nhi tuyên truyền, giới thiệu sách tỉnh Hải Dương năm 2011

E-mail Print
ImageNgày 25/7/2011, Thư viện tỉnh Hải Dương tổ chức cuộc thi "Liên hoan tuyên truyền giới thiệu sách tỉnh Hải Dương năm 2011". Liên hoan tuyên truyền giới thiệu sách nhằm đẩy mạnh phong trào đọc sách báo trong thanh thiếu nhi tỉnh Hải Dương và làm phong phú thêm hoạt động hướng dẫn đọc sách, là dịp để giáo dục thiếu nhi lòng yêu quê hương đất nước.
Đọc chi tiết...
 

Hội thi : "Tìm hiểu thế giới sách thiếu nhi và địa danh văn hóa Hải Phòng hè 2011"

E-mail Print
ImageNgày 24/7/2011, Thư viện KHTH Hải Phòng tổ chức Ngày hội tuyên truyền giới thiệu sách và các địa danh văn hóa Hải phòng năm 2011 với chủ đề "Tìm hiểu thế giới sách thiếu nhi và địa danh văn hóa Hải Phòng hè 2011".  Ngày hội tuyên truyền giới thiệu sách lần này đã góp phần cổ vũ mạnh mẽ phong trào đọc sách, là dịp để giáo dục thiếu nhi lòng yêu quê hương đất nước, biết ơn Đảng kính yêu, Bác Hồ vĩ đại.
Đọc chi tiết...
 

Liên hoan thiếu nhi tuyên truyền, giới thiệu sách tỉnh Quảng Ninh - hè 2011

E-mail Print
ImageNgày 21/7/2011, Thư viện tỉnh Quảng Ninh tổ chức cuộc thi Liên hoan tuyên truyền giới thiệu sách tỉnh Quảng Ninh năm 2011 với chủ đề "Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước trong trái tim em". Liên hoan tuyên truyền giới thiệu sách lần này đã góp phần cổ vũ mạnh mẽ phong trào đọc sách, là dịp để giáo dục thiếu nhi lòng yêu quê hương đất nước, biết ơn Đảng kính yêu, Bác Hồ vĩ đại.
Đọc chi tiết...
 

Liên hiệp Thư viện các tỉnh miền núi phía Bắc tổ chức Hội nghị sơ kết nhiệm kỳ (2009-2012)

E-mail Print
ImageNgày 17/6/2011, Liên hiệp Thư viện các tỉnh miền núi phía Bắc tổ chức Hội nghị sơ kết nhiệm kỳ (2009-2012) và hội thảo nghiệp vụ "Liên hiệp thư viện các tỉnh miền núi phía Bắc nửa niệm kỳ (2009-2012) nhìn lại” tại Bắc Giang. Hội nghị - Hội thảo đã thông qua các hoạt động chủ yếu của Liên hiệp nửa đầu nhiệm kỳ 2009-2012, các đại biểu đã tập trung trao đổi những vấn đề cốt lõi về nghiệp vụ như: công tác luân chuyển sách báo phục vụ cơ sở, xây dựng thư viện điện tử, việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia, xây dựng phong trào đọc sách, tổ chức và hoạt động của kho sách luân chuyển, kết quả triển khai dự án “Thí điểm nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy cập internet công cộng”,… đồng thời đưa ra những giải pháp tích cực...
Đọc chi tiết...
 
Page 44 of 47