Bài 7: Finding magazine on request

E-mail Print

 1. Một bạn đọc hỏi xem ở đây có báo “The times” hay không và có danh mục tất cả các loại báo-tạp chí không. Thủ thư đã trả lời và hướng dẫn bạn đọc tìm báo.

 

R- Hi, have you got the newspaper called… “The times”

L- Yes, of course sir. The latest series are over there, they are available on the slant shelf and they can be selected by you.

R- Thank you, do you have the list of all the serial records?

L- Sorry, we don’t have but you can search all the items on the computer or check the titles you need to know their status exactly if they are available or not.

R- Thank you.

L- You are welcome!

 

 

2. Một bạn đọc muốn đặt thủ thư tìm kiếm tất cả các bài báo về y học những năm 1980 trên các tạp chí khoa học. Thủ thư đã đồng ý và yêu cầu độc giả đưa ra chủ đề cụ thể và tên một số loại tạp chí chủ yếu.

 

R: Good morning!

L: Good morning! May I help you?

R: I want to ask for finding some health articles which are published in 1980s on the magazines.

L: Sure sir, but there are a number of magazines at that time that we could find these articles so could you give us the appropriate subjects and titles of the magazines.

R: Oh, yes, I have had a  list already.

L: That’s great!

 

New words

Slant shelf (n): Giá nghiêng

Status (adj): trạng thái

Appropriate (adj): phù hợp