Trưng bày tư liệu: Ký ức Ngày Toàn quốc kháng chiến

E-mail Print

Kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2016) và 72 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2016), Thư viện Quốc gia Việt Nam trưng bày tư liệu với chủ đề “Ký ức Ngày toàn quốc kháng chiến” nhằm ôn lại ý nghĩa lịch sử, truyền thống đấu tranh cách mạng của dân tộc, giáo dục lòng yêu nước cho thế hệ trẻ nối bước cha anh, tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Với gần 300 tư liệu sách, báo, tạp chí được lựa chọn theo 4 nội dung: Xây dựng và củng cố chính quyền nước Việt Nam dân chủ cộng hoà (1945 - 1946); Những người làm nên huyền thoại; Quân đội Nhân dân Việt Nam những mốc son lịch sử; Toàn quốc kháng chiến bản anh hùng ca bất hủ đã ghi nhận những thành tựu đạt được trong nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc, phát huy thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, giữ vững hoà bình, ổn định và phát triển.

Thời gian trưng bày từ ngày 15/12 đến hết ngày 28/12/2016 tại Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Hình ảnh cùng sự kiện:

_________

Tin và ảnh: Đặng Dung


Đọc thêm cùng chuyên mục: