Triển lãm sách, tư liệu “70 năm Quốc hội Việt Nam” tại Thư viện Quốc gia Việt Nam

E-mail Print

BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

THƯ VIỆN QUỐC GIA VIỆT NAM

 

Thông tin báo chí

LIÊN HỆ:

Bà Kiều Thuý Nga

Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam

+84 (4) 38253040

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

TRIỂN LÃM “70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM”

 

          Kỷ niệm 70 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946-06/01/2016), Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức Triển lãm sách, tư liệu “70 năm Quốc hội Việt Nam” tại Thư viện Quốc gia Việt Nam - nơi đã và đang lưu giữ kho di sản văn hóa thành văn to lớn của dân tộc.

          Tại Triển lãm, Ban Tổ chức lựa chọn và trưng bày hơn 1.000 đơn vị tư liệu tiêu biểu về Quốc hội Việt Nam với mục đích tái hiện lại những năm thánglịch sử, quá trình hoạt động và những thành tựu to lớn mà Quốc hội và nhân dân ta đã đạt được trong 70 năm qua. Các tư liệu này phần lớn đã được xuất bản thành sách, đăng tải trên các báo, tạp chí. Đặc biệt là mảng tư liệu phim, ảnh được xem là chứng cứ gốc vô cùng quan trọng cho việc tìm hiểu, nghiên cứu về Quốc hội.

          Thông qua các bộ sách, công trình nghiên cứu, các bài trích, thước phim, ảnh tư liệu, Triển lãm “70 năm Quốc hội Việt Nam” là dịp để công chúng hiểu sâu sắc hơn về Quốc hội Việt Nam - Cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, thay mặt nhân dân quyết định những công việc hệ trọng của đất nước. Cũng qua Triển lãm, bạn đọc sẽ hiểu biết thêm về nguồn tư liệu phong phú, đa dạng có tại Thư viện Quốc Gia Việt Nam.

          Các tư liệu của Triển lãm sẽ được trưng bày theo 4 nội dung:

1. Sự ra đời của Quốc hội Việt Nam: Tư liệu viết về các mốc son trong lịch sử ra đời của Quốc hội Việt Nam; Cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Vị trí, chức năng, quyền hạn của Quốc hội trong bộ máy nhà nước; Các bản Hiến pháp đã được Quốc hội ban hành trong 70 năm qua…

2. Quốc hội Việt Nam với sự nghiệp giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước: Tập hợp các hình ảnh, bài viết, tư liệu nghiên cứu, giới thiệu, đánh giá và tôn vinh vai trò của Quốc hội trong việc đưa ra các quyết sách cùng toàn Đảng, toàn dân tiến hành thành công sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; Các bộ luật, luật đã được Quốc hội thông qua và ban hành từ năm 1946 - 1986.

3. Quốc hội Việt Nam với sự nghiệp đổi mới đất nước: Tư liệu có tính chất nghiên cứu, tổng kết, đánh giá vai trò của Quốc hội trong quá trình quyết định những chính sách cơ bản về đối nội, đối ngoại, các chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và thực hiện công cuộc đổi mới; Các luật và pháp lệnh được Quốc hội thông qua và ban hành trong 30 năm đổi mới.

4. Quốc hội Việt Nam qua các kỳ bầu cử: Các văn kiện, nghị quyết của Quốc hội qua 13 kỳ bầu cử về các vấn đề trọng tâm của đất nước theo từng giai đoạn lịch sử: Kháng chiến, kiến quốc, xây dựng chủ nghĩa xã hội, thực hiện công cuộc đổi mới và bảo vệ chủ quyền biển đảo…

 

Lễ khai mạc Triển lãm sẽ diễn ra vào 15h ngày 04/01/2016 và mở cửa đến hết ngày 12/01/2016 tại Thư viện Quốc gia Việt Nam, số 31 Tràng Thi - Hoàn Kiếm - Hà Nội.

 


Đọc thêm cùng chuyên mục: