Lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Bộ Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2016-2020

E-mail Print

Chiều 15/01/2016 tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) và Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã ký kết Chương trình phối hợp công tác trong việc nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về thư viện và đẩy mạnh các hoạt động giáo dục, học tập suốt đời trong các thư viện giai đoạn 2016-2020.
Tham dự Lễ ký kết có Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ GDĐT Phạm Vũ Luận; Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Tuấn Anh; Thứ trưởng Bộ VHTTDL Huỳnh Vĩnh Ái, cùng đại biểu đại diện các Cục, Vụ, đơn vị thuộc Bộ GDĐT và Bộ VHTTDL.
Lễ ký kết phối hợp công tác giữa Bộ VHTTDLvà Bộ GDĐT góp phần tăng cường hợp tác giữa hai Bộ nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống thư viện công cộng và thư viện nhà trường, phát huy tối đa nguồn lực, tiềm năng hiện có của hai ngành để xây dựng các chương trình, tổ chức các hoạt động giáo dục thông qua hệ thống này. Bên cạnh đó, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, luân chuyển, phục vụ sách, báo nhằm hình thành thói quen đọc sách, nâng cao ý thức tự học, chủ động, tích cực, sáng tạo của người học, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục, phục vụ nhu cầu học tập suốt đời của người dân; Phối hợp giải quyết, khắc phục những khó khăn, hạn chế gây ảnh hưởng tiêu cực tới các hoạt động thư viện nhà trường.
Nội dung phối hợp giữa Bộ VHTTDL và Bộ GDĐT gồm: Tổ chức tuyên truyền và hướng dẫn thực hiện các hoạt động giáo dục, học tập suốt đời trong thư viện; Đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ thư viện cho người làm thư viện; triển khai các hoạt động tuyên truyền, phục vụ sách báo, khuyến khích đọc sách, nâng cao các kỹ năng hướng dẫn khai thác, tìm kiếm thông tin cho học sinh, sinh viên; Khảo sát, kiểm tra việc thực hiện nội dung chương trình phối hợp tại các thư viện công cộng và thư viện nhà trường ở các địa phương; Xây dựng, bổ sung, sửa đổi và hoàn thiện hệ thống văn vản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực thư viện nhà trường; Đề xuất kiến nghị với Chính phủ, các Bộ, Ngành và địa phương hỗ trợ các nguồn nhân lực cần thiết để tăng cường các hoạt động phối hợp giữa hai ngành; Tạo cơ chế giúp các thư viện nhà trường và thư viện công cộng trong cùng một khu vực cộng đồng dân cư có thể hợp tác, chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau về cơ sở vật chất, trang thiết bị thư viện, kinh nghiệm quản lý, nguồn nhân lực.
Phát biểu tại Lễ ký kết, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Tuấn Anh nhấn mạnh: Phát triển Thư viện và phát triển văn hoá đọc có vai trò quan trọng trong việc đổi mới giáo dục, phát triển văn hoá, xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện. Với gần 400 thư viện tại các trường đại học, cao đẳng và 25.915 thư viện các trường phổ thông đã góp phần nâng cao dân trí, tạo nên những con người có trí tuệ, nhân cách, lối sống lành mạnh, đáp ứng với sự phát triển của xã hội hiện đại trong công cuộc công nghiệp hoá – hiện đại hoá đất nước.
Khẳng định chương trình phối hợp công tác giữa hai ngành là nhiệm vụ chung của toàn xã hội, Bộ trưởng Bộ GDĐT Phạm Vũ Luận cam kết sẽ chỉ đạo các cơ quan của Bộ GDĐT cũng như toàn ngành GDĐT thực hiện nghiêm túc, thường xuyên, có hiệu quả các nội dung đã ký kết, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của đất nước.
Hình ảnh cùng sự kiện:


Toàn cảnh Lễ ký kết

Vụ trưởng Vụ Thư viện Vũ Dương Thuý Ngà phát biểu khai mạc Lễ ký kết

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Tuấn Anh phát biểu tại Lễ ký kết

Bộ trưởng Bộ GDĐT Phạm Vũ Luận phát biểu tại Lễký kết

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Bộ Giáo dục và Đào tạo ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2016-2020.

 

___________
Tinvà ảnh: Đặng Dung


Đọc thêm cùng chuyên mục: