Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024

E-mail Print

Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng uỷ Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL); Thực hiện kế hoạch công tác của Đảng bộ Thư viện Quốc gia Việt Nam (TVQG), sáng ngày 26/12/2023, Đảng bộ TVQG tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Tham dự, chủ trì và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Tuấn Linh - Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ Bộ VHTTDL; đồng chí Nguyễn Xuân Dũng - Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc TVQG; các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng uỷ TVQG, các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư và các đảng viên thuộc Đảng bộ TVQG.

Đảng bộ TVQG hiện có 69 đồng chí đảng viên, trong đó có 68 đồng chí đảng viên chính thức, 01 đồng chí đảng viên dự bị, sinh hoạt trong 07 Chi bộ trực thuộc.

Năm 2023, hoạt động của Đảng bộ TVQG diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân tiếp tục nỗ lực, quyết tâm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá", Nghị quyết số 21-NQ/TW về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Tại Hội nghị, dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác Đảng năm 2023, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2024 đã được trình bày, đánh giá toàn diện các mặt công tác đã triển khai trong năm 2023, thẳng thắn chỉ rõ những vấn đề còn tồn tại, hạn chế, đề ra giải pháp khắc phục nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác Xây dựng Đảng năm 2024, đưa ra các chỉ tiêu cụ thể để Đảng bộ phấn đấu hoàn thành trong thời gian tới.

100 % đảng viên trong Đảng bộ đã nhất trí thông qua dự thảo Báo cáo tổng kết công tác năm 2023, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2024 của Đảng uỷ TVQG.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Đồng chí Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ đánh giá cao công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị đến công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ TVQG đồng thời để tiếp tục giữ vững và phát huy những thành tích đã đạt được, trong năm 2024, đề nghị Đảng bộ TVQG cần phải lưu ý và quan tâm đến những nội dung sau: (1) Cần làm tốt hơn nữa công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại đảng viên cuối năm nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, cũng như chất lượng đội ngũ đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được phân công; (2) Quán triệt, tuyên truyền triển khai tốt Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở và Nghị định 59/2023/NĐ-CP đồng thời, nghiên cứu, rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng mới các quy chế, quy định của đơn vị về Quy chế dân chủ ở cơ sở để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của viên chức và người lao động; (3) Tiếp tục tăng cường và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, Đảng ủy cần xây dựng kế hoạch năm 2024 gắn với các quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác kiểm tra, giám sát, với Nghị quyết số 15-NQ/ĐUK, ngày 16-1-2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về “Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương” góp phần nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên; (4) Tăng cường các giải pháp, nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới theo Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Hội nghị đã khen thưởng 01 tập thể và 16 đảng viên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.

Hình ảnh sự kiện:

2023-12-26-cong-tac-dang- 2

Toàn cảnh Hội nghị

2023-12-26-cong-tac-dang- 3

Đồng chí Nguyễn Xuân Dũng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc TVQG trình bày Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2023, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2024

2023-12-26-cong-tac-dang- 4

Đồng chí Nguyễn Tuấn Linh - Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ Bộ VHTTDL phát biểu chỉ đạo Hội nghị

2023-12-26-cong-tac-dang- 5

Đồng chí Nguyễn Tuấn Linh trao Giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cho Chi bộ 5

2023-12-26-cong-tac-dang- 6

Các Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023 nhận Giấy khen của Đảng ủy TVQG

__________________

Tin: Nguyễn Phương Nhung; Ảnh: Trần Kim Thơ


Đọc thêm cùng chuyên mục: