Hội nghị chuyên đề góp ý xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia “Quản lý tài liệu – Định dạng tệp tài liệu điện tử cho bảo quản lâu dài” khu vực miền Nam

E-mail Print

Ngày 23/3/2023, tại thành phố Hồ Chí Minh, Thư viện Quốc gia Việt Nam (TVQG) đã tổ chức Hội nghị chuyên đề nhằm tiếp tục trao đổi, thảo luận, tiếp nhận các ý kiến đóng góp của các cơ quan thông tin, thư viện, các chuyên gia thuộc khu vực miền Nam cho Dự thảo lần 2 Tiêu chuẩn quốc gia “Quản lý tài liệu - Định dạng tệp tài liệu điện tử cho bảo quản lâu dài” do ThS. Nguyễn Xuân Dũng - Quyền Giám đốc TVQG làm Chủ nhiệm Dự án. Đây là Hội nghị lần thứ Hai, trước đó ngày 22/11/2022, TVQG đã tổ chức Hội nghị lần thứ Nhất khu vực miền Bắc tại Hà Nội.

PDF/A được thiết kế đặc biệt cho việc lưu trữ lâu dài của tài liệu điện tử, ứng dụng trong việc xây dựng, thiết kế các phần mềm, hệ thống xử lý thông tin, đáp ứng nhu cầu của tất cả các loại hình thư viện. Dự án TCVN “Quản lý tài liệu - Định dạng tệp tài liệu điện tử cho bảo quản lâu dài” được xây dựng trên cơ sở chấp nhận ISO 19005 "Document management - Electronic document file format for long-term preservation" (phần 1 và phần 2) nhằm xác định các tiêu chuẩn của định dạng tệp tài liệu PDF, cụ thể là PDF/A. Đây là một trong những tiêu chuẩn phù hợp với nhu cầu phát triển của lĩnh vực thư viện gắn với công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong đó nhìn nhận các vấn đề về phát triển lâu dài, bền vững trong bối cảnh công nghệ thông tin không ngừng thay đổi và phát triển vượt bậc như hiện nay.

Hiện tại ở Việt Nam, chưa có một văn bản chính thức nào hướng dẫn về nội dung này. Vì vậy, việc nghiên cứu, xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia về quản lý tài liệu - định dạng tệp tài liệu điện tử cho bảo quản lâu dài có một ý nghĩa thực tiễn quan trọng nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế hoạt động của các cơ quan thông tin - thư viện, các cơ quan lưu trữ trong việc lưu trữ, sử dụng tài liệu điện tử, tìm kiếm, đánh giá các chương trình quản lý tài liệu cũng như được các doanh nghiệp về công nghệ thông tin, phát triển thiết bị phần mềm ứng dụng cho hoạt động thông tin, thư viện, lưu trữ cũng như cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu ở trong nước quan tâm.

Hội nghị đã ghi nhận và tiếp thu 21 lượt phát biểu (40 ý kiến) trao đổi, thảo luận tích cực của các nhà khoa học, nhà quản lý, các chuyên gia trong lĩnh vực thông tin, thư viện, công nghệ thông tin. Các đại biểu tham dự Hội nghị đều thống nhất về sự cần thiết trong việc nghiên cứu, xây dựng Bộ Tiêu chuẩn quốc gia về định dạng tệp tài liệu điện tử để bảo quản lâu dài trong giai đoạn chuyển đổi số hiện nay, Các ý kiến phát biểu tại Hội nghị tập trung góp ý một số nội dung cần hoàn thiện như: Thống nhất cách sử dụng một số thuật ngữ trong Tiêu chuẩn, Việt hóa trong việc chuyển ngữ để đảm bảo tính khoa học, dễ hiểu, dễ sử dụng; nghiên cứu sử dụng thuật ngữ chuyên ngành; đề xuất TVQG cần có những hoạt động tổ chức hội thảo, tập huấn tuyên truyền, phổ biến tiêu chuẩn sau khi các Tiêu chuẩn được ban hành... Đây là cơ sở quan trọng để Ban Biên soạn tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, chỉnh sửa hoàn thiện Dự thảo và Thuyết minh Tiêu chuẩn.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

2023-03-24-hoi-thao- 1

Toàn cảnh Hội nghị

2023-03-24-hoi-thao- 2

ThS. Nguyễn Xuân Dũng - Quyền Giám đốc TVQG, Chủ nhiệm Dự án trình bày Báo cáo đề dẫn

2023-03-24-hoi-thao- 3

ThS. Lê Thị Thanh Hà – Thư ký Ban Biên soạn trình bày Báo cáo tiếp thu và giải trình góp ý của các tổ chức, cá nhân đối với Dự thảo và Thuyết minh Dự thảo

2023-03-24-hoi-thao-ghep-tim

2023-03-24-hoi-thao-ghep-vang-4

2023-03-24-hoi-thao-ghep-xanh

2023-03-24-hoi-thao-ghep-do

Đại diện lãnh đạo và người làm thư viện tại các thư viện công cộng, trung tâm học liệu, trung tâm thông tin-thư viện các cơ sở đào tạo thuộc khu vực phía Nam phát biểu tại Hội nghị.

2023-03-24-hoi-thao- 19

Đại biểu tham dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm

__________

Tin: Thu Trang, Ảnh: Thanh Hà


Đọc thêm cùng chuyên mục: