Đảng ủy Thư viện Quốc gia Việt Nam tổ chức Hội nghị Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

E-mail Print

Thực hiện Kế hoạch số 19-KH/ĐU ngày 07/5/2021 của Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL); Kế hoạch số 21-KH/ĐU ngày 28/5/2021 của Đảng ủy TVQG về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ngày 29/6/2021, Đảng ủy TVQG tổ chức Hội nghị trực tuyến Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại 04 điểm cầu thuộc trụ sở TVQG.

Tham dự, chủ trì và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Kiều Thúy Nga - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ VHTTDL, Trưởng khối Nghiên cứu, Xuất bản, Báo chí, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc TVQG; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, UBKT Đảng ủy TVQG; Bí thư, Phó Bí thư, đảng viên các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ TVQG; Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh; và toàn thể các viên chức, người lao động trong đơn vị.

Hội nghị quán triệt 05 chuyên đề, tập trung vào những vấn đề cốt lõi, nhận thức mới, tư duy mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, gồm: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam; Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng, an ninh quốc gia.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Kiều Thúy Nga - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ VHTTDL, Trưởng khối Nghiên cứu, Xuất bản, Báo chí, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc TVQG nhấn mạnh: các cấp ủy đảng cần xác định rõ việc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là công việc thường xuyên, liên tục, phải được thực hiện nghiêm túc, bài bản, khoa học trong suốt cả nhiệm kỳ, yêu cầu các cấp ủy trong chi bộ tiến hành xây dựng chương trình hành động, cụ thể hóa bằng các kế hoạch, đảm bảo tính thiết thực, phù hợp với đặc điểm tình hình và điều kiện thực tế của các chi bộ; đối với đảng viên cần phải nắm rõ những nội dung cốt lõi, những điểm mới trong Nghị quyết, từ đó triển khai thực hiện một cách đúng đắn và sáng tạo trong công tác thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại chi bộ.

Đồng thời, đồng chí Kiều Thúy Nga đề nghị các đồng chí trong UBKT Đảng ủy tiến hành kiểm tra, giám sát việc nghiên cứu, học tập Nghị quyết của từng đảng viên, chi bộ, lấy kết quả việc học tập, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng làm cơ sở đánh giá kết quả thực hiện công tác chính trị hàng năm.

Hình ảnh tại các điểm cầu của Hội nghị:

2021-06-29-nghi-quyet-xiii- 2

Đồng chí Kiều Thúy Nga – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ VHTTDL, Trưởng khối Nghiên cứu, Xuất bản, Báo chí, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc TVQG phát biểu khai mạc Hội nghị

2021-06-29-nghi-quyet-xiii- 3

2021-06-29-nghi-quyet-xiii- 4

2021-06-29-nghi-quyet-xiii- 5

Điểm cầu Hội trường Nhà D

2021-06-29-nghi-quyet-xiii- 6

2021-06-29-nghi-quyet-xiii- 7

2021-06-29-nghi-quyet-xiii- 1

Điểm cầu Nhà E

2021-06-29-nghi-quyet-xiii- 8

2021-06-29-nghi-quyet-xiii- 9

Điểm cầu Phòng họp nhà G

2021-06-29-nghi-quyet-xiii- 10

2021-06-29-nghi-quyet-xiii- 11

2021-06-29-nghi-quyet-xiii- 12

Điểm cầu Không gian chia sẻ S-hub, nhà D

_________________

Tin: Phương Nhung; Ảnh: Phòng Thông tin tư liệu


Đọc thêm cùng chuyên mục: