Đảng bộ Thư viện Quốc gia Việt Nam được biểu dương, khen thưởng tại Hội nghị Đảng bộ Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

E-mail Print

Ngày 22 tháng 4 năm 2021, Đảng uỷ Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTTDL) đã tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL.

Tham dự Hội nghị còn có đồng chí Tạ Quang Đông - Uỷ viên Ban Cán sự, Bí thư Đảng uỷ, Thứ trưởng Bộ VHTTDL, đồng chí Nguyễn Tuấn Linh - Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ Bộ VHTTDL, đồng chí Phạm Thị Vui – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương; các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ; Bí thư, Phó Bí thư của các tổ chức Đảng trực thuộc và đại diện các Công đoàn, Đoàn thanh viên, Hội Cựu chiến binh cơ quan Bộ.

Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Tuấn Linh - Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ Bộ VHTTDL báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị tại Đảng bộ Bộ VHTTDL. Theo đó, Đảng ủy Bộ VHTTDL đã quán triệt sâu sắc, nghiêm túc Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương. Cấp ủy, các cơ quan, đơn vị trực thuộc đã gắn việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị với những chương trình, đề án và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị chuyên môn của mình; đã đưa nội dung thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW vào kế hoạch hằng năm, trở thành một trong những yêu cầu đối với việc xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng và đạt nhiều kết quả quan trọng. Bên cạnh những ưu điểm, báo cáo còn chỉ ra những hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự, Bộ trưởng Bộ VHTTDL đồng tình với những ưu điểm được chỉ ra trong Báo cáo sơ kết. Đồng chí đánh giá sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Đảng ủy, Ban cán sự Đảng đã có sự phối hợp khá chặt chẽ, không tách rời việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh với nhiệm vụ chuyên môn để thiết kế các chương trình hành động, qua đó đã có sự thay đổi về mặt nhận thức, từ nhận thức chuyển thành những hành động cụ thể. Đồng chí đề nghị Đảng ủy Bộ và từng tổ chức Đảng trực thuộc, từng người đứng đầu của các đơn vị phải coi việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW là công việc thường xuyên của Đảng, là việc mỗi cán bộ, đảng viên phải làm suốt trong cuộc đời của mình, kể cả khi đương chức cũng như khi về hưu. Mục tiêu đặt ra năm sau phải cao hơn năm trước, làm từ việc nhỏ đến việc lớn, làm từ việc dễ đến việc khó, chứ không làm hình thức, hay chỉ có phát động mà không tổng kết. Đồng chí yêu cầu xây dựng một kế hoạch chi tiết, sâu sắc, cụ thể hơn nữa trong việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, đồng thời nhấn mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác là bồi đắp đạo đức cách mạng bằng tinh thần, thái độ công việc của cán bộ ở cơ quan văn hóa, phải tự giác gắn cuộc vận động với công việc, mỗi một đơn vị phải xây dựng với chương trình hành động và một bộ tiêu chí cho đơn vị mình. Đồng chí cũng gợi ý chủ đề năm 2021 là quyết liệt hành động với khát vọng cống hiến để xây dựng ngành văn hóa vững mạnh, đúng với tinh thần của Đại hội Đảng lần thứ XIII đặt văn hóa ngang bằng với chính trị và kinh tế, văn hóa là động lực tinh thần của sự phát triển bền vững đất nước.

Tại Hội nghị, có 28 tập thể và 37 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021 được Đảng uỷ Bộ VHTTDL khen thưởng. Đảng bộ TVQG vinh dự được Đảng uỷ Bộ VHTTDL biểu dương, khen thưởng tập thể và 02 cá nhân tiêu biểu nhân dịp Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị. Cũng tại Hội nghị, đại diện Đảng bộ TVQG đã trình bày tham luận về “Một số kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị tại Đảng bộ Thư viện Quốc gia Việt Nam”.

Một số hình ảnh cùng sự kiện:

2021-04-23-hoi-nghi-02

Toàn cảnh Hội nghị

2021-04-23-hoi-nghi-03

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự, Bộ trưởng Bộ VHTTDL phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

2021-04-23-hoi-nghi-04

Đồng chí Nguyễn Xuân Dũng – Phó Bí thư Đảng uỷ TVQG trình bày tham luận tại Hội nghị

2021-04-23-hoi-nghi-05

Đảng bộ TVQG nhận Giấy khen của Đảng uỷ BVHTTDL cho tập thể có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021

_______________

Tin: Thu Phương, Ảnh: Hùng Mạnh