Thư viện Quốc gia Việt Nam tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017

E-mail Print

Ngày 26/12/2016, Thư viện Quốc gia Việt Nam (TVQG) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017. Hội nghị đã thảo luận, đánh giá sâu sắc về những kết quả đạt được, những hạn chế trong công tác năm 2016 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.

Thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch công tác đã đề ra, bám sát nội dung thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, phát triển” của đơn vị, được sự chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, năm 2016, TVQG đã phát huy truyền thống, chủ động, quyết tâm, tích cực hoàn thành kế hoạch công tác, đạt nhiều kết quả quan trọng: Hoàn thành xuất sắc, kịp thời, đúng định hướng công tác tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất thông qua việc tổ chức, quảng bá thành công các hoạt động trưng bày triển lãm, giới thiệu tư liệu, giao lưu văn hoá, sự kiện tiêu biểu của đất nước; Tổ chức thành công Ngày Hội sách năm 2016 với nhiều hoạt động đổi mới… được các cơ quan trung ương, bạn đọc, công chúng ghi nhận và đánh giá cao; Đẩy mạnh công tác thu thập, xử lý kỹ thuật nghiệp vụ, lưu giữ, bảo quản tài liệu. Tăng cường bổ sung tài liệu qua nguồn tài trợ, trao đổi, tiếp nhận biếu tặng mang lại hiệu quả cao, bổ sung nguồn tài liệu số, cơ sở dữ liệu trực tuyến góp phần đáng kể vào nguồn lực thông tin của TVQG; Nâng cao chất lượng phục vụ bạn đọc, mở thêm các dịch vụ mới phục vụ đắc lực nhu cầu học tập, giải trí của toàn xã hội. Triển khai “Thư viện thông minh 2.0” với “Không gian chia sẻ S-hub” - một mô hình dịch vụ thư viện đổi mới, không chỉ phục vụ việc đọc mà còn là nơi trao đổi tri thức, giúp bạn đọc sử dụng không gian tiện nghi hiện đại và thiết bị công nghệ cao để gặp gỡ, thảo luận, làm việc nhóm, trao đổi kiến thức, chia sẻ ý tưởng sáng tạo; Tổ chức thành công, hiệu quả nhiều hội nghị, hội thảo liên quan đến nghiệp vụ thư viện - thông tin, đặc biệt là Hội nghị tổng kết hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của hệ thống thư viện công cộng (2006-2016) đã đánh giá tình hình và kết quả ứng dụng công nghệ thông tin một cách hiệu quả vào hoạt động của các thư viện công cộng giai đoạn tới; Công tác nghiên cứu khoa học được chú trọng đầu tư và triển khai thành công nhiều dự án xây dựng Tiêu chuẩn Việt Nam, đề tài nghiên cứu khoa học; Công tác hỗ trợ địa phương được quan tâm, chú trọng. Thư viện tiếp tục vận động các cơ quan, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân tích cực ủng hộ sách, báo cho các thư viện tỉnh, thành phố, trường học, xã nghèo vùng núi, vùng bị bão lũ; Triển khai kịp thời Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng tới toàn thể đảng viên, quần chúng, tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong giai đoạn mới. Các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Chi hội Cựu chiến binh đã gắn kết công tác đoàn thể với hoạt động chuyên môn tạo thành sức mạnh tổng hợp, góp phần xây dựng TVQG ngày càng phát triển bền vững.

Hội nghị đã thông qua phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 với các nội dung: Tăng cường công tác giáo dục tư tưởng, kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng và hoạt động chung của đơn vị; Bám sát nội dung thi đua, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chuyên môn đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch từ 20-30%; Hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong việc tuyên truyền, quảng bá các sự kiện chính trị, giao lưu văn hoá lớn của đất nước; Tổ chức Ngày Hội Sách 2017; Triển khai đúng tiến độ Dự án dịch, in và đào tạo sử dụng Quy tắc biên mục “Mô tả và truy cập tài nguyên - RDA; Tăng cường phát triển nguồn tài nguyên số và các bộ sưu tập thông tin tra cứu; Tiếp tục Dự án xây dựng tiêu chuẩn quốc gia TCVN “Thông tin và tư liệu - Giao dịch mượn liên thư viện”; Tiếp tục tập hợp, xây dựng Thư mục Luận án Tiến sỹ Việt Nam; Tổ chức phiên họp lần thứ 3 Mạng lưới quốc tế các nhà cải cách thư viện mới nổi (INELI); Tổ chức Lễ Kỷ niệm 100 năm thành lập TVQG; Tham gia các nhiệm vụ khác do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phân công.

Cùng ngày, Đảng bộ TVQG đã tổng kết công tác năm 2016. Năm qua, Đảng bộ TVQG đã triển khai kịp thời Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng tới toàn thể đảng viên, quần chúng; Tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong giai đoạn mới; Làm tốt công tác phát triển Đảng; Thường xuyên quan tâm và tạo điều kiện cho các hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong đơn vị, kịp thời tuyên truyền, phổ biến quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nắm bắt tình hình, tư tưởng của đảng viên, viên chức và người lao động.

Hình ảnh cùng sự kiện

Toàn cảnh Hội nghị

Bà Nguyễn Ngọc Anh - Phó Giám đốc TVQG trình bày Báo cáo kết quả công tác năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017

Bà Đỗ Thị Thu Hà - Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính năm 2016

Bà Trần Thị Phương Lan - Chủ tịch Công đoàn TVQG trình bày Báo cáo Tổng kết phong trào thi đua năm 2016

Bà Nguyễn Thị Thu Phương - Bí thư Đoàn Thanh niên trình bày Báo cáo Tổng kết hoạt động Đoàn Thanh niên cơ sở năm 2016

Ông Lê Đức Thắng - Trưởng Ban Thanh tra nhân dân trình bày Báo cáo Tổng kết công tác thanh tra năm 2016

Bà Kiều Thuý Nga - Giám đốc TVQG trả lời các kiến nghị và đề xuất của các phòng trong đơn vị

Bà Vũ Dương Thuý Ngà - Vụ trưởng Vụ Thư viện phát biểu

Ông Phùng Minh Cường - Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ Bộ VHTTDL trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ VHTTDL cho các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016

Ông Lê Ngọc Trung - Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ VHTTDL cho các cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 02 năm liên tục

Ông Nguyễn Hữu Giới - Chủ tịch Công đoàn Bộ VHTTDL trao Quyết định khen thưởng cho các tổ chức chính quyền, đoàn thể năm 2016

Bà Vũ Dương Thuý Ngà - Vụ trưởng Vụ Thư viện trao Quyết định khen thưởng cho các Tập thể lao động tiên tiến

Ông Phùng Minh Cường - Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ Bộ VHTTDL trao

Chứng nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở năm 2016 cho các cá nhân

Bà Kiều Thuý Nga - Giám đốc TVQG trao phần thưởng khuyến học

Ông Nguyễn Xuân Dũng - Phó Bí thư Đảng uỷ trình bày Báo cáo
tổng kết công tác năm 2016 và Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2017
của Đảng bộ TVQG

Ông Phùng Minh Cường - Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ Bộ VHTTDL phát biểu

Ông Phùng Minh Cường - Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ Bộ VHTTDL trao Giấy khen của Đảng bộ TVQG cho Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu

Các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016 nhận Giấy khen của Đảng bộ TVQG

________

Tin Hồng Vân; Ảnh: Hùng Mạnh


Đọc thêm cùng chuyên mục: