Khối Nghiên cứu, Xuất bản, Báo chí thuộc Đảng bộ Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị Giao ban sơ kết công tác Đảng năm 2022

E-mail Print

Ngày 30/06/2022, tại Thư viện Quốc gia Việt Nam (TVQG), Khối Nghiên cứu, Xuất bản, Báo chí (Khối NC, XB, BC) thuộc Đảng bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTTDL) tổ chức Hội nghị Giao ban Sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2022. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Hạnh - Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ VHTTDL và đại diện cấp ủy của 10 Đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Bộ.

2022-07-01-giao-ban- 2

Đồng chí Kiều Thuý Nga - Uỷ viên BCH Đảng bộ Bộ VHTTDL, Bí thư Đảng ủy TVQG, Trưởng Khối Nghiên cứu, Xuất bản, Báo chí phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Kiều Thúy Nga - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ VHTTDL, Bí thư Đảng ủy TVQG, Trưởng Khối Nghiên cứu, Xuất bản, Báo chí đã trình bày bản Dự thảo báo cáo sơ kết kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Trong 6 tháng đầu năm 2022, hoạt động của Khối nghiên cứu, xuất bản, báo chí (NC, XB, BC) diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế được mở cửa trong trạng thái bình thường mới, dịch bệnh Covid-19 cơ bản được kiểm soát, tạo tiền đề quan trọng để phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; các hoạt động văn hóa - xã hội dần trở lại bình thường. Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Khối NC, XB, BC đã triển khai thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết, Quy định của Đảng. 10 Đảng bộ, Chi bộ cơ sở thuộc Khối đã hoàn thành nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo các đoàn thể quần chúng theo chương trình kế hoạch đề ra. Nhìn chung, tư tưởng đảng viên, viên chức trong Khối NC, XB, BC ổn định, không có những biểu hiện phát sinh tư tưởng làm ảnh hưởng đến tình hình nội bộ. Luôn tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, thực hiện tốt nhiệm vụ đảng viên, góp phần tích cực vào quá trình triển khai và hoàn thành tốt nhiệm vụ của từng đơn vị.

Cấp ủy thuộc Khối đã lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác tổ chức triển khai nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương và Đảng bộ cấp trên. Triển khai thực hiện tốt Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Các tổ chức Đảng thuộc Khối đã tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong đảng viên, viên chức và người lao động về Học tập Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”. Thực hiện nghiêm quy định về bảo vệ chính trị nội bộ, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh. Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng; thực hiện các nguyên tắc trong sinh hoạt Đảng, giữ gìn đoàn kết nội bộ, giáo dục, rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng của đảng viên. Cấp ủy Đảng bộ cơ sở thuộc Khối tiến hành chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tiến hành Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 đảm bảo về chất lượng cũng như thời gian quy định.

2022-07-01-giao-ban- 3

Đồng chí Nguyễn Thị Hạnh – Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ VHTTDL phát biểu tại Hội nghị

Bên cạnh kết quả thực hiện nhiệm vụ, báo cáo tổng kết công tác đảng Khối còn chỉ ra những hạn chế như nội dung, chất lượng sinh hoạt chi bộ còn hạn chế, vẫn còn đảng viên còn chưa mạnh dạn nêu ý kiến đóng góp với chi bộ, đồng chí, đồng nghiệp, tinh thần đấu tranh chưa cao. Hoạt động kiểm tra, giám sát còn gặp nhiều khó khăn do cấp ủy là những đồng chí không chuyên trách, chưa có kinh nghiệm trong hoạt động này. Các đảng ủy viên là những người không làm công tác đảng chuyên nghiệp vì vậy gặp nhiều lúng túng.

Tại Hội nghị, đại diện cấp ủy các tổ chức đảng thuộc Khối đã thảo luận, góp ý cho bản Dự thảo báo cáo của Khối. Đồng thời, đề xuất một số kiến nghị với Đảng uỷ Bộ VHTTDL như: tiếp tục tăng cường tổ chức các lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới về nghiệp vụ công tác Đảng cho các cấp ủy viên cơ sở, ủy ban kiểm tra Đảng với nội dung sát với thực tế hoạt của các tổ chức Đảng cơ sở; đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ thường xuyên tham dự sinh hoạt chi bộ ở các tổ chức đảng trực thuộc để nắm bắt tình hình, góp ý, hướng dẫn về tổ chức sinh hoạt chi bộ nhằm nâng cao năng lực, sức chiến đấu của cơ sở đảng, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đảng viên, phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế về công tác đảng vụ, về tổ chức và hoạt động của các tổ chức đảng ở cơ sở. Các cấp ủy cũng đề nghị Đảng uỷ Bộ có ý kiến với Ban Cán sự xem xét cơ chế chính sách và giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp làm công tác xuất bản; định kỳ tổ chức các hội nghị chuyên đề, giao ban, thông báo, tuyên truyền kịp thời tình hình chính trị trong nước và quốc tế tới các tổ chức cơ sở Đảng.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ VHTTDL biểu dương và chúc mừng những kết quả Khối NC,XB,BC đã đạt được trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Đồng chí đề nghị các tổ chức đảng trong Khối hoàn thành kế hoạch tổ chức Đại hội Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025 trong tháng 9/2022 và thực hiện công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025, quy hoạch cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp ủy nhiệm kỳ 2025-2030 theo hướng dẫn. Đồng thời, đề nghị các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở tiếp tục nâng cao chất lượng chi bộ, tăng cường quản lý đảng viên về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tại tổ chức cơ sở đảng.

2022-07-01-giao-ban- 4

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị

_____________

Tin: Thu Phương; Ảnh: Kim Thơ


Đọc thêm cùng chuyên mục: