Đại hội điểm Chi bộ 6, Đảng bộ Thư viện Quốc gia Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2025

E-mail Print

Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Kế hoạch số 36-KH/ĐU ngày 12/4/2022 của Đảng uỷ Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch (VHTTDL) về Đại hội Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 5 năm 2 lần, Kế hoạch số 71-KH/ĐU ngày 30/5/2022 của Đảng uỷ Thư viện Quốc gia Việt Nam (TVQG) về Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ TVQG nhiệm kỳ 2022-2025, ngày 15/6/2022 tại TVQG, Chi bộ 6 thuộc Đảng bộ TVQG long trọng tổ chức Đại hội đảng viên lần thứ III nhiệm kỳ 2022-2025. Đây là Đại hội điểm trong toàn Đảng bộ Bộ VHTTDL, được Đảng ủy Bộ VHTTDL, Đảng ủy TVQG lựa chọn tổ chức.

Chi bộ 6 hiện có 15 đảng viên là viên chức phòng Đọc, trong đó có 15 đảng viên chính thức với 02 đảng viên nam và 13 đảng viên nữ.

Đại hội Chi bộ 6 nhiệm kỳ 2022-2025 diễn ra trong không khí toàn Đảng bộ TVQG thi đua lập thành tích hướng tới kỷ niệm 77 năm ngày Quốc khánh nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 77 năm thành lập ngành VHTTDL, 105 năm ngày thành lập TVQG.

Tới dự và chỉ đạo Đại hội, có đồng chí Nguyễn Tuấn Linh – Uỷ viên Ban thường vụ, Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ Bộ VHTTDL; đồng chí Kiều Thuý Nga – Uỷ viên BCH Đảng bộ Bộ VHTTDL, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc TVQG; các đồng chí trong Ban Thường vụ, BCH Đảng bộ TVQG; đại diện cấp uỷ của các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở, Đảng bộ bộ phận thuộc Đảng uỷ Bộ VHTTDL, cùng toàn thể các đồng chí đảng viên Chi bộ 6.

Đại hội nghe trình bày và thông qua Dự thảo Báo cáo chính trị của Chi bộ và Dự thảo Báo cáo kiểm điểm của Chi uỷ Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. Các Dự thảo Báo cáo của Chi bộ 6 đã đánh giá, phân tích, làm rõ những kết quả đạt được, thẳng thắn chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế trong nhiệm kỳ gắn với vai trò, trách nhiệm lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Chi bộ, đồng thời cũng xác định mục tiêu của Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 là nhiệm kỳ tiếp tục đổi mới, chất lượng, hiệu quả, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh về mọi mặt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Các ý kiến tham luận tại Đại hội đã bám sát tình hình thực tiễn, đề xuất một số vấn đề Chi bộ cần tiếp tục đổi mới trong thời gian tới nhưtăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phục vụ bạn đọc trong giai đoạn bình thường mới; phát huy tinh thần dân chủ, tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết trong Chi bộ…Các ý kiến tham luận tại Đại hội sẽ được tổng hợp và kịp thời bổ sung vào nội dung báo cáo chính trị của Chi bộ.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Kiều Thuý Nga – Uỷ viên BCH Đảng bộ Bộ VHTTDL, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc TVQG đã biểu dương các kết quả mà Chi bộ 6 đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Vượt qua những khó khăn, thách thức trong bối cảnh dịch bệnh, Chi uỷ Chi bộ 6 luôn nêu cao tình thần đoàn kết, nhất trí, chủ động trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, đặc biệt trong công tác xây dựng Đảng và đã đạt được những kết quả quan trọng. Đồng thời chú trọng triển khai và thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn thông qua các hình thức phục vụ đa dạng bằng hình thức trực tuyến, tổ chức các hoạt động khuyến đọc thông qua mạng xã hội và xây dựng các video hướng dẫn các kỹ năng đọc sách, khuyến khích phát triển văn hoá đọc trong cộng đồng và xã hội. Đồng chí nhấn mạnh để làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng như công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2022-2025, Chi bộ 6 cần khắc phục một số hạn chế còn tồn tại trong nhiệm kỳ trước và thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là: Tiếp tục đổi mới về nội dung, phương thức trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong công tác xây dựng Đảng. Tăng cường hơn nữa công tác thông tin tuyên truyền tới đảng viên và viên chức, tạo cơ hội để đảng viên và viên chức trong Chi bộ và trong phòng nắm bắt được những thông tin chính thống, những định hướng cụ thể về chính trị, kinh tế, ngoại giao quan trọng của đất nước.

Hai : Quyết liệt thực hiện Nghị quyết TW4 khoá XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt chú trọng tới Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương, Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

Ba là: Tiếp tục nâng cao chất lượng của Chị bộ theo tình thần Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK ngày 19-8-2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về “Nâng cao chất lượng chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”. Thể hiện toàn diện trên các mặt của công tác tại chi bộ, cụ thể như: công tác tổ chức học tập, quán triệt, triển khai việc thực hiện Chỉ thị, nghị quyết của Đảng; công tác sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề; công tác phát triển Đảng, công tác quản lý đảng viên.

Bốn là: Tiếp tục quan tâm xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ Đảng viên và viên chức trong chi bộ có đủ bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ năng lực đáp ứng yêu cầu cũng như thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới. Đặc biệt đối với các đồng chí cán bộ chủ chốt cần nêu cao trách nhiệm nêu gương của đảng viên theo Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương.

Năm là: Tăng cường công tác kiểm tra giám sát, đặc biệt công tác kiểm tra giám sát thường xuyên đối với đảng viên trong chi bộ trong việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, các văn bản chỉ đạo của cấp trên; trong việc thực hiện điều lệ Đảng; tăng cường công tác dân vận, vận động quần chúng viên chức thực hiện đúng chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước cũng như những chương trình kế hoạch hoạt động của Đảng bộ TVQG.

Để làm tốt công tác bầu cử trong Đại hội, đồng chí Bí thư Đảng uỷ đề nghị các đồng chí đảng viên trong chi bộ cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tinh thần dân chủ, tập trung trí tuệ tập thể lựa chọn các đồng chí có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, năng lực, uy tín, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của toàn thể đảng viên để lãnh đạo, điều hành thực hiện thắng lợi nội dung nghị quyết của Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, khách quan, dân chủ, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 gồm 03 đồng chí. Các đồng chí được bầu vào Chi uỷđều có năng lực và phẩm chất tốt, đáp ứng đủ tiêu chuẩn, được các cán bộ đảng viên trong Chi bộ tín nhiệm.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội Chi bộ 6 nhiệm kỳ 2022-2025 với sự đồng thuận và nhất trí cao. Sau Đại hội, Chi bộ sẽ xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, đổi mới phương thức lãnh đạo để xây dựng Chi bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh./.

Hình ảnh cùng sự kiện:

2022-06-15-dhcb2-02

2022-06-15-dhcb2-03

Toàn cảnh Đại hội

2022-06-15-dhcb2-04

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

2022-06-15-dhcb2-05

Đ/c Trần Thị Phương Lan – Bí thư Chi bộ 6 phát biểu khai mạc Đại hội

2022-06-15-dhcb2-06

Đ/c Đặng Thị Quỳnh trình bày Tham luận tại Đại hội

2022-06-15-dhcb2-07

Đ/c Hoàng Đắc Việt trình bày Tham luận tại Đại hội

2022-06-15-dhcb2-08

Đ/c Kiều Thuý Nga - Uỷ viên BCH Đảng bộ Bộ VHTTDL, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc TVQG phát biểu chỉ đạo Đại hội

2022-06-15-dhcb2-09

Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Chi bộ tại Đại hội

2022-06-15-dhcb2-10

Ban Chấp hành Chi bộ 6 nhiệm kỳ 2022-2025 ra mắt Đại hội

2022-06-15-dhcb2-11

Đ/c Bùi Thị Hiền – Thư ký Đại hội trình bày Dự thảo Nghị quyết Đại hội

2022-06-15-dhcb2-12

Các đại biểu biểu quyết thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội

-------------------------------------

Tin: Phương Nhung, Hồng Vân; Ảnh: Việt Đức


Đọc thêm cùng chuyên mục: