Khai mạc Ngày Sách và Văn hoá đọc “Sách: đổi mới - nhận thức - sáng tạo”; “Công an nhân dân: bản lĩnh - nhân văn - vì nhân dân phục vụ”; Tổng kết chỉ thị, kế hoạch về công tác thư viện và phát triển văn hoá đọc trong công an nhân dân giai đoạn 2018 – 2023

E-mail Print

Sáng 18/4/2023, Bộ Công an đã tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc “Sách: đổi mới - nhận thức - sáng tạo”; “Công an nhân dân: bản lĩnh - nhân văn - vì nhân dân phục vụ”; Tổng kết chỉ thị, kế hoạch về công tác thư viện và phát triển văn hoá đọc trong công an nhân dân giai đoạn 2018 - 2023. Thượng tướng Trần Quốc Tỏ - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chủ trì Buổi lễ.

Tham dự Lễ Khai mạc còn có ông Bùi Hoài Sơn - Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, Đại biểu Quốc hội khóa XV, Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn - Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị, Bộ Công an; bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Phó Vụ trưởng Vụ Thư viện, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; bà Nguyễn Ngọc Anh - Phó Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam; ông Nguyễn Hữu Giới - Chủ tịch Hội Thư viện Việt Nam; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Công an, Ban Giám đốc các Học viện, Ban Giám hiệu các trường Công an nhân dân (CAND)…

Xây dựng và phát triển văn hóa đọc, phong trào đọc trong CAND luôn được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện trong toàn lực lượng. Đặc biệt kể từ khi Chính phủ ban hành Quyết định số 329/QĐ-TTg Ngày 15/3/2017 phê duyệt Đề án “Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”, Bộ Công an ban hành Chỉ thị số 09 năm 2020 về công tác thư viện và phát triển văn hóa đọc trong CAND, phong trào đọc ngày càng lan tỏa mạnh mẽ. Qua 05 năm thực hiện kế hoạch triển khai Đề án phát triển văn hóa đọc của Thủ tướng Chính phủ và 03 năm triển khai Chỉ thị 09 của Bộ Công an, công tác thư viện và phát triển văn hóa đọc trong Công an nhân dân đã cơ bản đảm bảo được một số chỉ tiêu đặt ra trong giai đoạn 2018 - 2023: Hệ thống thư viện, phòng đọc, tủ sách trong CAND đã có sự phát triển, cải thiện về chỉ số văn hóa đọc; củng cố, xây dựng được hệ thống thư viện từ cơ quan Bộ đến công an các đơn vị, địa phương; đảm bảo các chỉ tiêu phát triển văn hóa đọc và nhu cầu hưởng thụ văn hóa, tinh thần, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, phát triển khoa học công nghệ, đáp ứng yêu cầu công tác, chiến đấu xây dựng lực lượng CAND.

Trong khuôn khổ Ngày Sách và Văn hóa đọc trong CAND có nhiều hoạt động tuyên truyền, giới thiệu rộng rãi đến cán bộ, chiến sĩ về sách truyền thống và hiện đại (sách in, số, điện tử), các xuất bản phẩm về văn hóa, đất nước, con người Việt Nam, về lực lượng vũ trang nhân dân, các chiến công vẻ vang của lực lượng CAND; giới thiệu các nguồn tài nguyên thông tin về văn hóa, kinh tế, chính trị - xã hội, pháp luật, an ninh, quân sự, khoa học kỹ thuật… trong hệ thống các thư viện, nhà xuất bản trong và ngoài CAND.

Ngay sau Lễ khai mạc, PGS.TS. Bùi Hoài Sơn - Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, Đại biểu Quốc hội khóa XV đã giới thiệu Đề cương về văn hóa Việt Nam 1943 - Cương lĩnh đầu tiên của Đảng và quan điểm, chủ trương của Đảng tại Đại hội XIII về xây dựng phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam theo định hướng của Đề cương.

Đây cũng là hoạt động nhằm xây dựng và phát triển văn hóa đọc trong thời kỳ chuyển đổi số; nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, lãnh đạo công an các cấp, nhận thức của cán bộ, chiến sĩ về ý nghĩa to lớn của việc đọc sách đối với sự phát triển kiến thức, kỹ năng và tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách của người chiến sĩ công an trong xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Hình ảnh sự kiện:

2023-04-20-bca- 2

Các đại biểu tham dự Lễ Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc

2023-04-20-bca- 3

Thượng tướng, PGS.TS Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Buổi lễ

2023-04-20-bca- 4

Cắt băng Khai mạc Ngày sách và Văn hóa đọc

2023-04-20-bca- 1

2023-04-20-bca- 2

2023-04-20-bca- 5

Tham quan triển lãm sách, ảnh các hoạt động thư viện và phát triển văn hoá đọc trong CAND giai đoạn 2018-2023

______________

Tin và ảnh: Minh Đức


Đọc thêm cùng chuyên mục: