Hội nghị Tổng kết công tác thư viện nhiệm kỳ 2020-2022, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2024” của Liên hiệp Thư viện các tỉnh miền núi phía Bắc

E-mail Print

Ngày 13/10/2022, Liên hiệp Thư viện các tỉnh miền núi phía Bắc đã tổ chức “Hội nghị Tổng kết công tác thư viện nhiệm kỳ 2020 -2022, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2024” tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Bắc Giang.

Tham dự Hội nghị có bà Đoàn Quỳnh Dung - Phó Vụ trưởng Vụ Thư viện, ông Nguyễn Xuân Dũng - Phó Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam, ông Nguyễn Hữu Giới - Chủ tịch Hội Thư viện Việt Nam; ông Nguyễn Sĩ Cầm - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch tỉnh Bắc Giang cùng lãnh đạo và viên chức của 13 thư viện thành viên trong Liên hiệp.

Các tỉnh miền núi phía Bắc nắm giữ một địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của cả nước, đồng thời cũng là vùng có nhiều tiềm năng, lợi thế cho phát triển bền vững. Tuy vậy, khu vực này cũng tập trung các địa phương khó khăn và nghèo nhất cả nước do đó các thư viện trong Liên hiệp phải đối mặt với nhiều thách thức như đời sống văn hóa tinh thần của người dân tại các dân tộc còn thấp, giao thông đi lại giữa các vùng miền chưa thuận lợi; ngân sách địa phương đầu tư cho hoạt động thư viện hạn hẹp, năng lực chuyên môn và trình độ, kinh nghiệm của một số ít cán bộ, viên chức chưa theo kịp yêu cầu mới... Tuy nhiên, trong nhiệm kỳ 2020-2022, các thư viện trong Liên hiệp Thư viện các tỉnh miền núi phía Bắc đã tiếp tục củng cố hoạt động, đóng góp tích cực hiệu quả vào việc nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, dân trí của cộng đồng trên địa bàn, tổ chức tốt việc tuyên truyền, trưng bày giới thiệu sách báo phục vụ nhân dân vào dịp kỷ niệm các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và của địa phương, vốn tài liệu của các thư viện được bổ sung thường xuyên, công tác thông tin tuyên truyền được chú trọng, công tác luân chuyển sách báo được tăng cường, nhiều đổi mới về phương thức phục vụ bạn đọc được thực hiện.

Tại Hội nghị, nhiều ý kiến phát biểu của các đại biểu đã nêu bật những điển hình triển khai tốt một số hoạt động thư viện, đồng thời cũng nêu những khó khăn trong quá trình thực hiện kế hoạch đề ra như: vấn đề về sử dụng kinh phí tổ chức các hội thi, đầu tư cho các hoạt động, truyền thông, chuyển đổi số. Hội nghị cũng lắng nghe các ý kiến phát biểu chỉ đạo, định hướng hoạt động thư viện từ lãnh đạo Vụ Thư viện, Thư viện Quốc gia Việt Nam và Hội Thư viện.

Hội nghị đã thống nhất phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2024 với các mục tiêu: Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thư viện; Xây dựng đề án, kế hoạch triển khai thực hiện Luật Thư viện và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Thư viện; Đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ, công nghệ thông tin trong hoạt động tại địa phương; Tiếp tục triển khai "Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến 2025, định hướng đến năm 2030"; Tổ chức tốt triển lãm, trưng bày, giới thiệu sách, báo; Đổi mới phương thức và nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ bạn đọc; Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền quảng bá hoạt động thư viện; Tăng cường công tác trao đổi thông tin, nghiệp vụ, học tập kinh nghiệm giữa các thư viện trong Liên hiệp; Tập trung nâng cao chất lượng phục vụ bạn đọc, góp phần phát triển văn hóa đọc, nâng cao nhận thức và đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân các dân tộc các tỉnh trong Liên hiệp.

Hội nghị đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 03 thành viên: Bà Phạm Thị Bích Dung - Giám đốc Thư viện tỉnh Lào Cai làm Chủ tịch Liên hiệp, ông Nguyễn Mạnh Trưng - Phó Giám đốc phụ trách Thư viện tỉnh Hòa Bình và ông Hoàng Văn Sơn - Giám đốc Thư viện tỉnh Bắc Kạn làm Phó Chủ tịch.

Trong khuôn khổ Hội nghị cũng đã diễn ra các hoạt động giao lưu thể thao, văn nghệ, thăm quan tại Thư viện tỉnh và một số thư viện huyện, cơ sở tại tỉnh Bắc Giang cùng các địa điểm danh lam thắng cảnh và di tích tại trên địa bàn tỉnh.

Hình ảnh cùng sự kiện:

2022-10-14-lien-hiep- 2

Văn nghệ chào mừng

2022-10-14-lien-hiep- 3

Đại biểu tham dự Hội nghị

2022-10-14-lien-hiep- 4

Bà Đoàn Quỳnh Dung - Phó Vụ trưởng Vụ Thư viện phát biểu tại Hội nghị

2022-10-14-lien-hiep- 5

Ông Nguyễn Xuân Dũng – Phó Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

2022-10-14-lien-hiep- 6

Ban Chấp hành Liên hiệp Thư viện các tỉnh miền núi phía Bắc nhiệm kỳ 2022-2024 ra mắt Hội nghị

___________

Tin và ảnh: Thu Trang


Đọc thêm cùng chuyên mục: