Hội nghị tổng kết Liên hiệp Thư viện khu vực Miền Đông Nam bộ và Cực Nam Trung bộ nhiệm kỳ 2013-2015

E-mail Print

Sáng 01/3/2016, tại thành phố Đà Lạt - tỉnh Lâm Đồng, Liên hiệp Thư viện khu vực Miền Đông Nam bộ và Cực Nam Trung bộ đã tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2013 - 2015 và đề ra phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2016 - 2018.

Tham dự Hội nghị có bà Vũ Dương Thuý Ngà - Vụ trưởng Vụ Thư viện, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL); bà Nguyễn Ngọc Anh - Phó Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam; ông Phạm Thế Khang - Chủ tịch Hội Thư viện Việt Nam; ông Bùi Văn Lộc - Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Ninh Thuận; bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Lâm Đồng; cùng Lãnh đạo và gần 70 viên chức của 09 thư viện tỉnh thuộc Liên hiệp Thư viện Miền Đông Nam bộ và Cực Nam Trung bộ.

Hội nghị đã nghe báo cáo tổng kết tình hình hoạt động của Liên hiệp nhiệm kỳ 2013 – 2015 và các báo cáo tham luận của 05 thư viện tỉnh/thành phố thuộc Liên hiệp. Báo cáo tổng kết nêu rõ trong nhiệm kỳ vừa qua, hệ thống thư viện các tỉnh trong Liên hiệp đã hoàn thành tốt chỉ đạo của Bộ VHTTDL, Thư viện Quốc gia Việt Nam, Sở VHTTDL bám sát nhiệm vụ chính trị, thực hiện công tác chuyên môn nghiệp vụ và hoàn thành tốt nghị quyết nhiệm kỳ 2013-2015 của Liên hiệp Thư viện MĐNB và CNTB đề ra; Đã xây dựng, thiết kế website, logo riêng; định kỳ biên soạn và phát hành Tập san Liên hiệp. Bên cạnh đó, báo cáo cũng nêu ra những khó khăn, hạn chế còn tồn tại như: Ngân sách các địa phương đầu tư cho bổ sung tài liệu chưa cao; Công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Liên hiệp chưa đồng bộ, thống nhất gây khó khăn trong việc chia sẻ cơ sở dữ liệu; Năng lực trình độ và khả năng tiếp cận công nghệ mới của người làm thư viện còn bất cập; Sự phối hợp hoạt động, trao đổi nghiệp vụ, khai thác nguồn lực thông tin chưa được thực hiện  thường xuyên…

Hội nghị đã thống nhất phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2016 - 2018 với các nội dung như: Ưu tiên những hoạt động chuyên môn mang tính liên kết thực chất, trọng tâm, trọng điểm, tạo uy tín của Liên hiệp; Thực hiện tốt công tác tuyên truyền nhiệm vụ chính trị; Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống thư viện cấp xã, phường, thị trấn; Tăng cường công tác trao đổi thông tin, nghiệp vụ, học tập kinh nghiệm giữa các thư viện trong khu vực theo hướng hội nhập, hiện đại và phát triển…

Tại Hội nghị, thay mặt Bộ VHTTDL, bà Vũ Dương Thúy Ngà đã trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ VHTTDL cho 02 tập thể và 01 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng và tổ chức hoạt động thư viện tại địa phương năm 2015. Tặng Kỷ niệm chương “Thủ thư tiêu biểu” cho 18 người làm thư viện trong Liên hiệp đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp phát triển văn hóa đọc năm 2015.

Hội nghị đã bầu Ban Chấp hành Liên hiệp Thư viện Miền Đông Nam bộ và Cực Nam Trung bộ nhiệm kỳ 2016 - 2018 gồm: ông Hồ Thanh Hà - Giám đốc Thư viện tỉnh Lâm Đồng giữ chức Chủ tịch và ông Nguyễn Văn Tám - Giám đốc Thư viện tỉnh Đồng Nai giữ chức Phó Chủ tịch Liên hiệp

Hình ảnh cùng sự kiện:

Toàn cảnh hội nghị

Bà Vũ Dương Thuý Ngà  - Vụ trưởng Vụ Thư viện phát biểu tại Hội nghị

Tặng Bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng và tổ chức hoạt động thư viện tại địa phương năm 2015

Trao Kỷ niệm chương “Thủ thư tiêu biểu”cho người làm thư viện khu vực miền Đông Nam bộ và Cực Nam Trung bộ có nhiều cống hiến cho sự nghiệp phát triển văn hóa đọc năm 2015

___________

Tin và ảnh: Thanh Trà - Thư viện tỉnh Lâm Đồng


Đọc thêm cùng chuyên mục: